Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

CНТ інституту філології та журналістики

Студентське наукове товариство (СНТ) віддавна діє в інституті філології та журналістики. Його учасники — студенти і магістранти — долучаються до активної наукової, дослідницької та пошукової діяльності у процесі навчання.

Специфіка нашої наукової роботи полягає в тому, що ми досліджуємо слово і мистецтво слова, а це дає великі можливості для реалізації різнобічних наукових інтересів і творчих здібностей.

Згідно з Положенням про СНТ Інституту філології та журналістики, діяльність студентського наукового товариства спрямоване на залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр, надання студентам організаційної, методичної та практичної допомоги у втіленні творчих ідей, пропозицій тощо.

Представники СНТ працюють у наукових гуртках та ініціативних групах шести кафедр Інституту, беруть участь в олімпіадах, конкурсах та інших змаганнях, наукових семінарах.

У вересні 2015 року п’ятнадцять студентів з Житомирського державного університету ім. І. Франка відправилися на семестрове навчання у Польщу. Ця поїздка є реалізацією угоди між ЖДУ імені Івана Франка та Поморською академією в м. Слупськ. Керівник проекту від навчального закладу Ольга Макарова з червня готувала студентів до від’їзду, адже сама мала досвід навчання у Польщі. Студенти повернуться у лютому 2016 року і університет відразу планує відправити на навчання наступну групу.

9 листопада 2015 року відбудуться «Мовознавчі сутички», на які будуть запрошені також члени СНТ інших факультетів.

У травні 2016 року відбудеться ІІ Всеукраїнська студентська наукова заочна інтернет-конференція для налагодження співпраці між студентськими науковими осередками, ширшого залучення студентів до науково-дослідної роботи й підвищення рівня її результативності.