Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

СНТ природничого факультету

Студентське наукове товариство природничого факультету має на меті залучення обдарованої студентської молоді в до активної науково-дослідної діяльності та сприяння розкриттю творчого потенціалу студентів. На факультеті щорічно проводяться наукові конференції за участю студентів. Особливістю організації науково-дослідної роботи студентів є залучення студентів молодших курсів до емпіричних досліджень. СНТ факультету об’єднує п’ять проблемних груп, що ведуть наукові розвідки з метою диференціації екосистем й їх аналізу, вивчення анатомії людини, дослідження впливу антропогенних чинників на особливості поведінки, фізіологічні і біохімічні показники гомеостазу прісноводних молюсків, розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі викладання біології, опису фітопланктону і фітомікроперифітону річки Тетерів.

Результати студентської наукової роботи відображаються в збірках наукових праць та виступах на наукових конференціях.

У 2014 році проведені:

 • V науково-практична конференція «Біологічні дослідження — 2014» для молодих учених і студентів (березень 2014 року);
 • ІІІ науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання — 2014» для молодих учених і студентів (березень 2014 року).

Завдання СНТ природничого факультету:

 • Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю;
 • Формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
 • Координація науково-дослідної роботи студентів;
 • Залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр у складі науково-дослідних центрів та лабораторій, наукових проблемних груп, наукових гуртків, наукових шкіл;
 • Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;
 • Популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;
 • Організація та сприяння проведенню Всеукраїнської олімпіади з дисциплін та спеціальностей.

Основні напрямки студентської наукової роботи на природничому факультеті:

 • Екосистемологічний моніторинг довкілля;
 • Цитогенетика та еколого-генетичний моніторинг;
 • Методи дослідження молюсок;
 • Тваринний світ Житомирщини;
 • Гідробіологічні дослідження Житомирського Полісся;
 • Екологічні проблеми культурних рослин;
 • Структура та функціонування різнотипних водних об’єктів Полісся;
 • Проблеми сучасного матеріалознавства;
 • Фізико-хімічні дослідження навколишнього середовища;
 • Вдосконалення методичної підготовки майбутніх вчителів хімії.

Науково-дослідна робота СНТ факультету включає наступні напрямки:

 • Навчально-наукова робота;
 • Аналітико-презентаційна робота;
 • Організація та проведення біологічних і хімічних досліджень.