Сейко Наталія Андріївна

Народилася 20 грудня 1963 року в селі Івашківка Новоград-Волинського району Житомирської області у сім’ї вчителів. У 1980 році закінчила Великомолодьківську середню школу Новоград-Волинського району і вступила на фізико-математичний факультет Житомирського державного педагогічного інституту, який закінчила з відзнакою у 1985 році за спеціальністю «учитель математики і фізики середньої школи». У 1985-1987 рр. працювала звільненим секретарем комітету комсомолу Житомирського державного педагогічного інституту. З 1991 року — на викладацькій роботі в інституті, згодом — університеті.

З 1995 по 1998 рік навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України. У 1998 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-Житомирщині (1905-1939 рр.)» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, академіка-секретаря відділення теорії та історії педагогіки АПН України Ольги Василівни Сухомлинської.

У 2001-2004 рр. працювала завідувачем кафедри соціальної педагогіки і педагогічної майстерності Житомирського державного університету, в 2004-2008 рр. — вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з педагогіки університету, старшим науковим співробітником. З 2001 року розпочала роботу над виконанням докторської дисертації, а в 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 — соціальна педагогіка на тему «Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ — початок ХХ ст.)», науковий консультант — академік О. В. Сухомлинська.

Має більш як 70 наукових праць, з них 3 монографії, кілька навчальних та навчально-методичних посібників, низка наукових праць опубліковані в наукових виданнях Польщі, Росії, Білорусі.

Сфера наукових інтересів — історія педагогіки, історія соціальної педагогіки, теорія і методика соціально-педагогічної діяльності.