Рада молодих учених

 
Про раду Склад ради
 
Склад ради
Білявська Вікторія Сергіївна
Голова Ради молодих учених, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур
Сичевський Антон Олександрович
Заступник голови Ради молодих учених, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
Савина Анна Юріївна
Секретар Ради молодих учених, аспірантка кафедри германської філології та зарубіжної літератури
Члени Ради молодих учених
 • Булгаков Олексій Ігорович — кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення
 • Демчук Наталія Станіславівна — кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології та географії
 • Камінський Олександр Миколайович — кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії
 • Кащук Катерина Миколаївна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи
 • Лупаїна Ірина Семенівна — кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін
 • Маркевич Оксана Валентинівна — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін
 • Мінгальова Юлія Ігорівна — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 • Мичка Івана В’ячеславович — кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення
 • Примак Ольга Валеріївна — аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
 • Стельникович Сергій Володимирович — доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України
 • Чайка Микола Володимирович — кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії
 • Шугаєв Андрій Володимирович — кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу