Рада молодих вчених

 
Про раду Склад ради
 
Склад ради
Білявська Вікторія Сергіївна
Голова Ради молодих вчених, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання
Сичевський Антон Олександрович
Заступник голови Ради молодих вчених, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
Савина Анна Юріївна
Секретар Ради молодих вчених, аспірантка кафедри германської філології та зарубіжної літератури
Члени Ради молодих учених
 • Антонов Євгеній — аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Довгопятий Олександр — аспірант кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики;
 • Камінський Олександр — кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії;
 • Кащук Катерина — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Кириченко Віктор — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології;
 • Ковальчук Юлія — аспірантка кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання;
 • Маркевич Оксана — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін;
 • Мінгальова Юлія — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Мичка Іван — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Ляшевич Альона — кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін;
 • Омельченко-Агай Кухі Галина — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецької освіти;
 • Стельникович Сергій — доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України;
 • Чайка Микола — кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії;
 • Шугаєв Андрій — кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Ярмоленко Тетяна — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.