Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Бібліографія лабораторії «Екосистемологічного моніторингу стану довкілля»

 
Про лабораторію Працівникі
Досягнення Бібліографія
Положення Буклет
 
 1. Бетке Г. В., Хом’як І. В. Екологоценотична характеристика природної рослинності Житомирського району // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008.
 2. Бурлака В. А., Сукненко Т. Н., Давидов Е. А., Хом’як І. В. Екологічні властивості пульпи утвореної в результаті обробки граніту. Житомир. Видавництво ЖДУ 2008.
 3. Бурлака В. А., Хом’як І. В., Гаврильченко Н. Г. Динаміка яйценосності в залежності від рівня в раціоні перепелів метахелатів // Сучасні проблеми живлення тварин технології кормів та шляхи їх вирішення. Житомир, видавництво НАУ. 2008.
 4. Бурлака В. А., Хом’як І. В., Шишкін М. О. Застосування автоматизованих баз даних для моніторингу агроекосистем та використання їх у тваринництві. // Сучасні проблеми живлення тварин технології кормів та шляхи їх вирішення. Житомир, видавництво НАУ, 2008.
 5. Бурлака В. А., Грабар І. Г., Хом’як І. В. та ін. Екологія відходів Том 1-2 / під загальною редакцією Бурлака В. А. — Житомир: Рута, 2007. — 512 с.
 6. Бурлака В. А., Логвиненко І. В., Хом’як І. В. Розпилювання рідких біологічних препаратів для інгаляційної імунізації тварин. Житомир. 2007. Вісник ДАУ. № 2.
 7. Бурлака В. А., Хом’як І. В. та ін. Аз-буки веді тваринника. Житомир. Рута. 2007.
 8. Бурлака В. А., Хом’як І. В. та ін. Годівля екзотичних тварин. Житомир. Рута. 2007.
 9. Бурлака В. А., Хом’як І. В. та ін. Екологія детергентів. Житомир. Рута. 2007.
 10. Бурлака В. А., Хом’як І. В., Кулінич Н. П. Вплив випасу жуйних тварин на екосистеми буферної зони Поліського природного заповідника.
 11. Бурлака В. А., Хом’як І. В., Мошок А. В. Кластерний аналіз рослинності водно-болотних угідь Центрального Полісся.
 12. Бурлака В. А., Шевчук В. Ф., Грабар І. Г., Сукненко Т. М., Хом’як І. В. Біологія, розмноження та екологія використання слимака роду Helix. науково-методичні рекомендації щодо впровадження у виробництво. Житомир. Видавництво ЖНАЕУ, 2009. 87 с.
 13. Вдовенко Д. О., Хом’як І. В. Шляхи реалізації адаптаційних механізмів людського організму в межах природних ландшафтів // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008.
 14. Дідух Я. П., Хом’як І. В. Оцінка енергетичного потенціалу екотопів залежно від ступеня їх гемеробіїна прикладі Словечансько-Овруцького кряжу УБЖ № 1 2007.
 15. Капець Н., Хом’як І. В. Фітоіндикаційна оцінка угруповань з домінуванням лишайників в наземному покриві // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008.
 16. Мельник В. І., Баранівський О. Р., Харчишин В. Т., Корнійчук В. С., Тітова О. Т., Хомяк І. В. Флористичні знахідки на Житомирському Поліссі // Інтродукція рослин. — 2009. — № 2. — С. 3-8.
 17. Орловська О. А., Хом’як І. В. Вплив алунітів на процеси проростання насіння пшениці Сорту «Поліська 90» // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008.
 18. Петраш О. С. Хом’як І. В. Вплив алунітів на мікрофлору повітря великих свинокомплексів. // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008.
 19. Хом’як И. В. Использование базы данных ADEM для оптимизации охраны природных ресурсов Полесья. // Формирование баз данных по биоразнообразию — опыт, проблемы, решения. Барнаул. Издательство ЮУГУ, 2009.
 20. Хом’як І. В. Антропогенная трансформация экосистем Центрального Полесья. // Живые объекты в условияхантропогенного пресса. Белгород, ИПЦ «Политерра» 2008.
 21. Хом’як І. В. Використання автоматизованої бази даних екосистемологічного моніторингу для охорони біорізноманіття в Центральному Поліссі. Житомир. Видавництво ЖДУ 2008.
 22. Хом’як І. В. Класифікація та антропогенна трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу. Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16./ К., 2010. — 20 с.
 23. Хом’як І. В. Класифікація та антропогенна трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу. дис... канд. біол. наук: 03.00.16./ К., 2010. — 273 с.
 24. Хом’як І. В., Бетке А. В. Багатовимірний аналіз лучних екосистем Центрального Полісся. С. 266-267.
 25. Хом’як І. В., Бетке А. В. Екосистеми Житомирського району, їх класифікація з метою агроекологічної експлуатації для годівлі сільськогосподарських тварин // Сучасні проблеми живлення тварин технології кормів та шляхи їх вирішення. Житомир видавництво НАУ. 2008.
 26. Хом’як І. В., Бетке А. В., Вдовенко Д. О. Вплив екосистем на емоційну сферу людини Житомир. Видавництво ЖДУ 2008.
 27. Хом’як І. В., Бетке А. В. Класифікація екосистем міста Житомира Видавництво ЖДТУ 2008. — С. 341-342.
 28. Хом’як І. В., Вдовенко Д. О. Багатовимірний аналіз лісових екосистем Центрального Полісся. — С. 214-215.
 29. Хом’як І. В., Вдовенко Д. О. Екосистеми міста Житомира та їх агроекономічний потенціал як кормової бази // Сучасні проблеми живлення тварин технології кормів та шляхи їх вирішення. Житомир, видавництво НАУ, 2008.
 30. Хом’як І. В., Гарбар О. В. Структура угруповань дощових червів у типових екосистемах м. Житомира та його околиць. Житомир. Видавництво ЖДУ 2008.
 31. Хом’як І. В., Дідух Я. П. Нова знахідка Cypripedium сalceolus L. на Житомирському Поліссі. К. УБЖ № 6. — С. 820-824.
 32. Хом’як І. В., Капець Н. В. Перспективи використання угруповань лишайників в класифікації екосистем. С. 81-82.
 33. Хом’як І. В., Кулінич Н. П. Вплив випасу жуйних тварин на екосистеми буферної зони Поліського природного заповідника. — С. 180-181.
 34. Хом’як І. В., Кухарчук А. Є., Кривий М. М., Ткачук С. В. Біоферменти осаду стічних вод // Сучасні проблеми живлення тварин технології кормів та шляхи їх вирішення. Житомир, видавництво НАУ. 2008.
 35. Хом’як І. В., Мошок А. В. Кластерний аналіз рослинності водно-болотних угідь Центрального Полісся. С. 191-192.
 36. Хом’як І. В., Орловська Л. Вплив алунітового борошна на процеси проростання озимої пшениці сорту «Поліська 90» // Сучасні проблеми живлення тварин технології кормів та шляхи їх вирішення. Житомир, видавництво НАУ. 2008.
 37. Хом’як І. В., Петраш О. Вплив алунітового борошна на якість кормів та мікрофлору повітря свинокомплексу // Сучасні проблеми живлення тварин технології кормів та шляхи їх вирішення. Житомир, видавництво НАУ. 2008.
 38. Хом’як І. В., Пухтаєвич П. Екосистемологічний моніторинг на радіоактивно забруднених територіях Центрального Полісся. Житомир. Видавництво ЖДУ 2008.
 39. Хом’як І. В., Хом’як В. Д. Знову цінна знахідка на кряжі В газеті «Зоря» Коростень, Друк, № 49. — С. 2.
 40. Хом’як І. В., Шишкін М. О. Методологічні підходи до класифікації технотопів. Житомир. Видавництво ЖДТУ 2008. — С. 337-339.
 41. Хом’як І. В., Шишкін М. О. Застосування автоматичних баз даних для екосистемологічного моніторингу. Житомир. Видавництво ЖДУ 2008.
 42. Хом’як І. В., Вдовенко Д. О. Шляхи реалізації адаптаційних механізмів людського організму в межах природних ландшафтів. // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008.
 43. Шишкін М. О., Хом’як І. В. проблеми та перспективи створення автоматизованої бази даних екосистемологічного моніторингу довкілля. // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008.
 44. Influence of expansion of invasive species on the size of indexes hemeroby ecosystems // IX international conference on antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Kiev, 2010. — P. 33.
 45. Ivan Khomyak, Modeling edaphic end dynamic feature for their classification.