Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Бібліографія лабораторії «Теорії екосистем»

 
Про лабораторію Співробітники
Досягнення Бібліографія
 
 1. Ivan Khomyak. Influence of expansion of invasive species on the size of indexes hemeroby ecosystems // IX international conference on antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Kiev, 2010. — P. 33.
 2. Khomyak I. V., Onischuk I. P., Kotsyuba I. Yu. Ecological spectra of the most abundant Lumbricid (Oligocheta, Lumbricidae) species of the Central Ukrainian Polissia. Vestnik zoologii, 50(6). — 2016. — P. 553–556.
 3. Бурлака В. А., Грабар І. Г., Хом’як І. В. та ін. Екологія відходів. Том 1-2 // під загальною редакцією Бурлака В. А. — Житомир: Рута, 2007. — 512 с.
 4. Бурлака В. А., Хом’як І. В. Екосистемологічна оцінка природних пасовищ. — Тваринництво України. — 2007. — № 11. — С. 13–14.
 5. Бурлака В. А., Хом’як І. В. та ін. Екологія детергентів. — Житомир. Рута. — 2007. — 64 с.
 6. Гачайли Г. А., Хом’як І. В. еколого-ценотична характеристика екосистем міста Житомира із автотрофним блоком у вигляді класу Artemisiatea Tx 1950 // Біологічні дослідження — 2017: Збірник наукових праць. — Житомир: ПП «Рута», 2017. — С. 195–196.
 7. Гачайли Г. А., Хом’як І. В. Термодинамічна характеристика рослинних угруповань класу Artemisiatea Tx 1950. Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» 15 березня 2017 року. — Житомир : ЖДТУ, 2017. — С. 15.
 8. Самчик Д. Р., Гарбар О. В., Хом’як І. В. Методи характеристики стану синантропних рослинних угруповань міста Житомира // Біологічні дослідження — 2017: Збірник наукових праць. — Житомир: ПП «Рута», 2017. — С. 212–213.
 9. Дідух Я. П., Хом’як І. В. Оцінка енергетичного потенціалу екотопів залежно від ступеня їх гемеробії на прикладі Словечансько-Овруцького кряжу. — УБЖ № 1. — 2007. — С. 235–243.
 10. Мазур Г., Хом’як І. В. Нові підходи до фітоіндикаційної оцінки ступеня трансформації екосистем // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. Житомир, Видавництво ЖДТУ. — 2011. — С. 92.
 11. Макарчук О. В., Хом’як І. В. Аналіз флористичних методів індикації степені трансформації екосистем. Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» 15 березня 2017 року. — Житомир : ЖДТУ, 2017. — С. 14.
 12. Мельник В. І., Баранівський О. Р., Харчишин В. Т., Корнійчук В. С., Тітова О. Т., Хом’як І. В. Флористичні знахідки на Житомирському Поліссі // Інтродукція рослин. — 2009. — № 2. — С. 3–8.
 13. Самчик Д. Р., Гарбар О. В., Хом’як І. В. Зміни надземної фітомаси синантропної рослинності міста Житомира. Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» 15 березня 2017 року. — Житомир : ЖДТУ, 2017. — С. 12.
 14. Хом’як І. В. Використання автоматизованої бази даних екосистемологічного моніторингу для охорони біорізноманіття в Центральному Поліссі // Теоретичні та прикладні проблеми екосистемології. Житомир. Видавництво ЖДУ 2008. — С. 124–127.
 15. Хом’як І. В. Використання моделі класифікаційних пірамід для визначення екосозологічного статусу екосистем // Матеріали першої міжнародної конференції науково-практичної конференції «Природа Волині й Поділля: дослідження і охорона». (Броди, 3-5 червня 2015 року). — Львів. Ліга-Прес, 2015. — С. 112–122.
 16. Хом’як І. В. Динаміка надземної фітомаси під час автогенних сукцесій на перелогах для території Правобережного Полісся / V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (23-25 вересня 2015. Вінниця). — Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015. — С. 137–138.
 17. Хом’як І. В. Екологічна етика: Навчально-методичний посібник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 116 с.
 18. Хом’як І. В. Ідеальний ландшафт та міські джунглі: вибір між щастям та успіхом. — К.: Жила, 2013. — С. 14–19.
 19. Хом’як І. В. Методичні рекомендації з «Охорони природи» для студентів природничого факультету. — Житомир: В-тво ЖДУ. — 2015. — 157 с.
 20. Хом’як І .В. Проблема екотону в класифікації екосистем // Наукові записки НаУКМА. — 2011. — Т. 119. — С. 70–72.
 21. Хом’як І. В. Соціоекологія із основами екологічної етики. — Житомир, Рута. — 2011. — 267 с.
 22. Хом’як І. В. Фітоіндикаційна характеристика ступеня антропогенної трансформації екосистем / І. В. Хом’як, В. А. Бурлака, Т. П. Мустіпака // Вісник ЖНАЕУ — 2012. — № 2 (33), т. 2. — С. 16.
 23. Хом’як І. В. Фітоіндикаційна характеристика трансформації рослинних угруповань відновлюваної рослинності Центрального Полісся // Екосистеми їх оптимізація та охорона. — 2012. — Вип. 5 (24). — С. 58–65.
 24. Хом’як І. В. Фітоіндикаційний аналіз передклімаксичних стадій розвитку екосистем // Питання біоіндикації та екології — 2013. — Вип. 18, № 1. — С. 20–29.
 25. Хом’як І. В. Фітоіндикаційний аналіз ступеня трансформації екосистем Центрального Полісся // Питання біоіндикації та екології. — 2012. — Вип. 17, № 1. — С. 3–11.
 26. Хом’як І. В. Фітоіндикаційний аналіз трансформаційних процесів водно-болотних угідь // Заповідна справа в Україні. — 2013. — Вип. 1, Т. 19. — С. 38–42.
 27. Хом’як І. В. Чорнобиль — 25 років міфології // Тези доповідей круглого столу на тему: Катастрофа на ЧАЕС — чверть століття трагедії. — Житомир. Видавництво ЖДУ, 2011. — С. 112–114.
 28. Хом’як І. В., Бетке А. В. Багатовимірний аналіз лучних екосистем Центрального Полісся // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. — Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2010. — С. 266–267.
 29. Хом’як І. В., Бурлака В. А. Територіальна диференціація антропогенної трансформації екосистем Словечансько-Овруцького кряжу // Наук. Зб. Вінницького держ. аграр. ун-ту. — 2008. — Вип. 35. — С. 39–41.
 30. Хом’як І. В., Вдовенко Д. О. Багатовимірний аналіз лісових екосистем Центрального Полісся // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. — Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2010. — С. 214–215.
 31. Хом’як І. В., Капець Н. В. Синтаксономічна структура лишайникових угруповань Центрального Полісся // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. — Житомир, Видавництво ЖДТУ, 2012. — С. 108.
 32. Хом’як І. В., Капець Н. В. Перспективи використання угруповань лишайників в класифікації екосистем // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. — Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2010. — С. 81–82.
 33. Хом’як І. В., Хом’як Д. І. Нове еволюційне продовження програм екосистемо екосистемологічного забезпечення — SІMARGL // Звітний збірник тез і статей ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції: теоретичні і прикладні проблеми екосистемології. — Житомир. Видавництво ЖДУ, 2011. — С. 104–106.
 34. Хом’як І. В., Хом’як О. І. Математичний аналіз фітоіндикаційної моделі динаміки екосистем // Сучасні проблеми екології та геотехнологій. — Житомир, Видавництво ЖДТУ, 2012. — С. 77.
 35. Хом’як І. В., Шишкін М. О. Методологічні підходи до класифікації технотопів. — Житомир. Видавництво ЖДТУ, 2008 — С. 337–339.
 36. Хом’як І. В., Шишкін М. О. Застосування автоматичних баз даних для екосистемологічного моніторингу. Житомир // Теоретичні та прикладні проблеми екосистемології. — Видавництво ЖДУ, 2008. — С. 89–94.
 37. Хом’як І. В., Дідух Я. П. Нова знахідка Cypripedium сalceolus L. на Житомирському Поліссі. — К. УБЖ, № 6. — С. 820–824.
 38. Хом’як І. В., Гачайли Г. А. Рудеральні екосистеми міста Житомира. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції». 27 жовтня 2016. — Житомир : ЖДТУ, 2016. — С. 58.
 39. Хом’як І. В. Характеристика асоціацій Agrostio-Populetum tremulae та Epilobio-Salicetum capreae класу Epilobietea angustifolii для Правобережного Полісся. — УБЖ, № 4. — 2016. — С. 239–254.
 40. Хом’як І. В. Нове місцезнаходження Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) на території Центрального Полісся. — К. УБЖ, № 2. — 2014. — С. 206–208.
 41. Хом’як І. В., Дунаєвська О. Ф., Рябцева Н. О. Про унікальний екологічний туристичний маршрут «Легенди Нору». ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 2017. «Наука. Молодь. Екологія — 2017» Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Житомир, 25 травня 2017 року. — Житомир. — С. 161–163.