Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Досягнення лабораторії «Теорії екосистем»

 
Про лабораторію Співробітники
Досягнення Бібліографія
 

З 2007 року, ще в статусі лабораторії «Екосистемологічного моніторингу стану довкілля», було взято участь в ряді національних, регіональних і міжнародних проектів. Серед них JFIT-UNESCO «Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі» в рамках міжнародної програми «Pan-European Ecological Network, PEEN». Члени лабораторії виступали в ролі експертів, брали участь в міжнародних семінарах і міжнародних експедиціях. У межах реалізації міжнародної програми «Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation», спрямованої на вирішення проблеми поширення небезпечних видів синантропної флори було взято участь в її міжнародних семінарах, проведено ряд польових досліджень та опубліковано їхні результати.

З метою покращення результатів та ефективності роботи з аналізу структури і динаміки екосистем було розроблено програму Simagrl1.12 (авторське свідоцтво № 53164). Для бази даних Ecodbase 5c, якe використовує програма було вперше в світовій практиці розроблено фітоіндикаційні шкали антропогенної трансформації та показника динаміки.

Експедиційна діяльність лабораторії охоплює усю територію країни та сусідніх країн. Особлива увага приділяється Українському Поліссю. Тут було зроблено більше двох тисяч геоботанічних описів, закладено десятки еколого-ценотичних профілів, закладено кілька екологічних стаціонарів. Бібліографія лабораторії складає більше 150 джерел. Серед них 11 монографій, методичних рекомендацій та навчальних посібників; 17 фахових публікацій серед яких 6 в міжнародних науко метричних базах даних.

Зусиллями співробітників лабораторії розроблено цілий ряд навчально-методичних комплексів із предмет для біологічних та екологічних спеціальностей. Здійснено підготовку ряду студентів до вступу в аспірантуру в провідні інститути НАН України. В рамках селекції талановитих дослідників взято участь в ряді конкурсів дослідницьких робіт. В результаті отримано багато нагород регіонального, національного і міжнародного рівня. Зокрема конкурсів робіт, що їх проводила Мала академія наук, національного конкурсу екологічних проектів, міжнародного конкурсу Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) та спеціальну відзнаку від American Meteorological Society.

Лабораторія співпрацює із рядом наукових та освітніх установ в Україні та закордоном. Проводяться спільні експедиційні дослідження, конференції та семінари, робота цільових груп із різних питань. Лабораторія організовує регулярні конференції та семінари а також є співорганізатором заходів які курує кафедра екології природокористування та біології людини. Зокрема, «Теоретичні та прикладні проблеми екосистемології», «Житомирський космобіологічний семінар», «Проблеми і перспективи розвитку теорії екосистем», «Біологічні дослідження».