Лабораторія «Теорії екосистем»

Дата створення: 03.05.2007 р.

Керівник: кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії Хом’як Іван Владиславович.

Члени лабораторії:

  • Василенко О. М. — к. б. н, доцент, доцент кафедри екології та географії;
  • Коцюба І. Ю. — к. б. н, старший викладач кафедри екології та географії;
  • Демчук Н. С. — к. б. н, асистент кафедри екології та географії;
  • Шкилюк Ю. В. — студентка.

Мета: ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі розробки об’єднаної теорії екосистем, моделювання та прогнозування стану довкілля.

Основні напрямки діяльності:

  • розробка та інтеграція окремих боків об’єднаної теорії екосистем;
  • розробка класифікації екосистем на едафо-динамічній основі;
  • розробка алгоритмів та програмного забезпечення для моделювання та прогнозування стану довкілля;
  • підготовка фахівців та наукових кадрів в галузі екосистемології;
  • координація екосистемологічних досліджень.

Сторінка на Facebook — https://www.facebook.com/696179990735116/.