Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Теорії екосистем»

 
Про лабораторію Співробітники
Досягнення Бібліографія
 

Науково-дослідна лабораторія «Теорії екосистем» утворена в результаті трансформації лабораторії «Екосистемологічного моніторингу стану довкілля» в 2017 році.

Актуальність. Сучасний стан охорони і експлуатації екосистем вимагає чітких алгоритмів розроблених на основі єдиної системи екосистемологічних теорій. Оскільки, екосистемології це дуже молода наука, то етап переходу від описових методик до створення єдиної теорії екосистем лише розпочинається. На сьогодні, цей напрямок є найбільш актуальним у світовій практиці, так як знаходиться на вістрі розвитку екосистемології і без проходження цього етапу гармонізація відносин людства і довкілля неможлива.

Мета діяльності. Ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі розробки об’єднаної теорії екосистем.

Завдання:

 1. Розробка та інтеграція окремих боків об’єднаної теорії екосистем.
 2. Розробка класифікації екосистем на едафо-динамічній основі.
 3. Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для аналізу стану та прогнозування динаміки екосистем.
 4. Підготовка фахівців та наукових кадрів в галузі екосистемології.
 5. Координація екосистемологічних досліджень.

Проекти.

 • Організація щорічного семінару «Проблеми і перспективи розробки теорії екосистем».
 • Участь в проекті «Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation».
 • Участь в проекті «Pan-European Ecological Network, PEEN».
 • Організація щорічного «Житомирського космобіологічного семінару».
 • Селекційна робота з юними екосистемологами в рамках проекту «Сприяння самореалізації талановитої учнівської молоді Житомирської області в галузі природничих наук».
 • Участь в природоохоронних проектах (Червона книга України, Смарагдова мережа України (Emerald network), Зелена книга України).
 • Консультативна допомога організаціям, що адмініструють природоохоронні території, в тому числі проектування нових об’єктів ПЗФ.
 • Участь в створення національної та міжнародних баз даних фітоценотичної інформації.
 • Розробка проектів із зеленого та екологічного туризму в Центральному Поліссі.
 • Просвітницький проект «Природничі студії».

Завідувач лабораторією — Хом’як Іван Владиславович.

Сторінка на Facebook — https://www.facebook.com/696179990735116/.