Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Екосистемологічного моніторингу стану довкілля»

 
Про лабораторію Працівникі
Досягнення Бібліографія
Положення Буклет
 

Науково-дослідна лабораторія «Екосистемологічного моніторингу стану довкілля» створена на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка як структурний підрозділ університету 2007 року.

Метою лабораторії є ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі екосистемології, прикладної екології та охорони природи; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу, впровадження у виробництво нових екологічно безпечних технологій.

Проекти та науково-дослідні теми лабораторії

Система проектів МАБ ЮНЕСКО — Всеєвропейська екомережа (European Ecological Network) — «Поліський широтний коридор» та Проект створення транскордонного білатерального біосферного резервату «Прадолина Прип’яті». До експедиційних досліджень спільних із Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного залучались студенти. Другий проект здійснювався спільно із Поліським природним заповідником та Прип’ятським національним парком (Білорусь). Фінансування відбувалося із японського трастового фонду JITF через українське відділення комітету МАБ ЮНЕСКО та Міністерство екології та природних ресурсів. За результатами спільної роботи було створено проект об’єднання ряду об’єктів природо-заповідного фонду України (на базі Поліського природного заповідника та Рівненського природного заповідника) та Білорусі (Прип’ятського національного парку). На сьогодні продовжується співпраця із вищеназваними установами та відбувається перехід до нового етапу реалізації проекту.

У результаті реалізації проекту «Класифікація екосистем Українського Полісся» (державний реєстраційний номер 0112U002260) створено пакет програмного забезпечення екологічного моніторингу Simargl. До роботи залучаються студенти, що виконують курсові, дипломні та магістерські проекти. Програма використовується для реалізації міжнародного проекту «Поліський (лісовий) національний широтний коридор»

Міжнародна програма «Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation», спрямована на вирішення проблеми поширення небезпечних видів синантропної флори.

Проект із класифікації біотопів для програми MABUNESCO European Ecological Network за підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF).

Двоє студентів, які займалися науковими дослідженнями у лабораторії, стали лауреатами та переможцями конкурсу «Науковий дебют — сталий розвиток», який проводив благодійний фонд ЄС під управлінням польського політика і науковця Єжи Бузека. Крім того студенти мають десятки публікацій різного рівня, включаючи міжнародні.

Завідувач лабораторією — Хом’як Іван Владиславович