Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Інноваційний центр

З метою активізації інноваційної наукової діяльності та збільшення на цій основі обсягу фінансових надходжень до бюджету в університеті створено Інноваційний центр. Завдання центру включають:

 • стратегічне управління інноваційною науковою діяльністю та інтелектуальною власністю ЖДУ ім. І. Франка;
 • створення умов для проведення інноваційних наукових досліджень науково-педагогічними кадрами;
 • здійснення трансферу технологій та забезпечення комерціалізації наукових розробок науково-педагогічних кадрів ЖДУ ім. І. Франка;
 • пошук зовнішніх джерел фінансування для здійснення інноваційних наукових проектів у ЖДУ ім. І. Франка;
 • сприяння регіональній, національній та міжнародній кооперації у галузі інноваційної наукової діяльності;
 • сприяння зміцненню іміджу ЖДУ ім. І. Франка як провідного інноваційного науково-освітнього центру у регіоні;
 • поглиблення інтеграції між учасниками навчально-наукового центру «Полісся», сприяння більшому поширенню передового досвіду їх роботи на інші навчальні заклади Житомирської області та України.

Інноваційний Центр забезпечує:

 • управління інтелектуальною власністю через збір і оцінку комерційно перспективних технологій, їх маркетинг, захист об’єктів інтелектуальної власності, розробку стратегій комерціалізації і трансферу технологій;
 • створення банків даних із наявних завершених технологій, у яких можуть бути зацікавлені зовнішні замовники;
 • сприяння у залученні до ЖДУ ім. І. Франка дослідницьких контрактів і грантів з промисловістю, консультування з питань адміністрування і управління інтелектуальною власністю, стимулювання спільних ініціатив між ЖДУ ім. І. Франка, промисловістю, фондами та іншими організаціями в науково-технічній, освітній та економічній сферах;
 • формування пакету (банку) замовлень на технології та розробки, що є необхідними для суб’єктів господарювання;
 • розробку і реалізацію політики і процедур ЖДУ ім. І. Франка у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій, розробку необхідних документів і форм для забезпечення трансферу університетських технологій;
 • проведення наукових досліджень з питань розвитку інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • інформаційну підтримку інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • консультування співробітників і студентів університету у питаннях управління інтелектуальною власністю, трансферу (комерціалізації) технологій та адміністрування контрактними (замовленими) науковими проектами;
 • організацію надання комерційних послуг (освітніх, консультаційних та ін.) на основі інноваційних розробок науково-педагогічних кадрів ЖДУ ім. І. Франка;
 • підвищення рівня усвідомленості та навчання співробітників та студентів ЖДУ ім. І. Франка, підприємців в галузі комерціалізації наукових результатів і підприємництва в науково-технічній, освітній та економічній сферах;
 • сприяння розвитку міждисциплінарних зв’язків навчально-наукових підрозділів ЖДУ ім. І. Франка з академічними науково-дослідними закладами та промисловістю;
 • залучення в установленому порядку додаткових ресурсів для успішної діяльності у сфері трансферу технологій;
 • участь в організації та супроводі конкурсів на виконання комерційних наукових досліджень та інноваційних проектів;
 • організацію конференцій та семінарів з питань, пов’язаних із трансфером технологій, підприємництвом та науково-технічним обміном;
 • розвиток кооперації та співробітництва, в т. ч. міжнародної, в галузі наукових розробок і трансферу технологій, сприяння створенню міжвузівських та міжнародних науково-дослідних лабораторій і центрів;
 • інформування бізнес-спільноти, державних організацій та відомств, а також інших потенційних учасників кооперації з ЖДУ ім. І. Франка про можливості в науково-технічній сфері та сфері трансферу технологій, поширення та пропаганду наукових знань.