Наука. Інноваційна діяльність

Пріоритетні напрямки науково-дослідної роботи:

 • холістична модель сучасної науки та її вплив на парадигмальні зсуви постнекласичної науки;
 • історична пам’ять як репрезентативна форма дійсності;
 • концепція толерантності як принцип інтеграції культурно-духовного досвіду в єдину систему цінностей;
 • проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції і транскордонного співробітництва, національної безпеки України;
 • реконструкція прастану традиційної народної духовної культури Середнього Полісся як частини загальнослов’янського мовно-культурного ландшафту;
 • комутативні алгебри і просторові потенційні поля;
 • нанотехнологія і науково-технічний прогрес;
 • фотоіндукована анізотропія в полімерних плівках з генетичними мутантами бактеріородопсинну та використання їх властивостей для динамічного голографічного запису;
 • оптимізація теплових режимів потужних НВЧ та світловипромінюючих приладів на базі наноструктур;
 • нові наноструктуровані композитні матеріали на мезоморфних соляхалконоатів металів для електронних та фотонних інформаційних систем;
 • розробка методів нанооптики для очищення води річкових екосистем Центрального Полісся;
 • роль гідробіонтів у формуванні якості якості води річкових екосистем Центрального Полісся;
 • геногеографічні особливості видових комплексів безхребетних;
 • радіоекологічний моніторинг біоценозів Центрального Полісся;
 • сучасні педагогічні інноваційні технології навчання і виховання;
 • фінансово-економічні проблеми розвитку країн із транзитивною економікою.