Педагогічні аспекти обдарованості

Дата заснування наукової школи: 2003 рік.

Засновник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Олена Євгеніївна Антонова.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Олена Євгеніївна Антонова.

Основні представники:

 • Щерба Н. С. — д. пед. н., доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики;
 • Мирончук Н. М. — д. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Павленко В. В. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Романюк Р. К. — д. пед. н., декан природничого факультету, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
 • Бірук Н. П. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Васильєва Р. Ю. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри фізики та охорони праці;
 • Сорочинська О. А. — к. пед. н., старший викладач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій;
 • Солодовник О. В. — к. пед. н., директор КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради;
 • Поліщук Н. М. — к. пед. н., старший викладач кафедри методики викладання навчальних предметів КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
 • Шарлович З. П. — (PhD), adjunct at the International Academy of Applied Sciences in Łomża, Міжнародна академія Прикладних наук в Ломжі (м. Ломж, Республіка Польща);
 • Фамілярська Л. Л. — к. пед. н., викладач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

Мета: вивчення педагогічних аспектів творчого розвитку обдарованої особистості на різних етапах її життєдіяльності.

Завдання:

 • актуалізація проблематики дослідження сутності та розвитку здібностей, обдарованості, таланту особистості;
 • визначення теоретичних та методичних засад створення науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості;
 • розробка теоретичних та методичних засад підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями на основі застосування сучасних педагогічних технологій;
 • вивчення різних аспектів творчого розвитку фахівця;
 • розробка організаційних засад діяльності науково-методичного центру роботи з обдарованою студентською молоддю (програма, концепція, технології навчання).

Основний науковий напрям: вивчення проблеми сутності й природи обдарованості; можливостей розвитку здібностей та обдарувань молоді у різних сферах діяльності, зокрема професійної; навчання і виховання обдарованої молоді, зокрема студентської (теоретико-методологічні засади, історія питання, порівняльний аналіз, розробка технологій навчання тощо); підготовка вчителя до творчої педагогічної діяльності, зокрема до роботи з обдарованими учнями на основі застосування сучасних педагогічних технологій.