Соціально-педагогічний супровід дітей груп ризику

Дата заснування наукової школи: 2013 рік.

Засновник: доктор педагогічних наук, професор Сейко Наталія Андріївна.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор Сейко Наталія Андріївна.

Основні представники:

  • Савельчук І. Б. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
  • Павлик Н. П. — д. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій;
  • Ситняківська С. М. — д. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій;
  • Боса В. П. — к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Павелків К. М. — к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету;
  • Андрійчук Н. М. — к. пед. н., завідувач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання;
  • Тичина І. В. — аспірантка.

Мета: здійснення комплексних наукових досліджень історії, теорії і практики соціального супроводу дітей груп ризику.

Завдання:

  • соціальна діагностика проблеми соціального виключення дітей груп ризику;
  • дослідження історичних тенденцій соціального супроводу дітей груп ризику;
  • розробка ефективних технологій підготовки фахівців соціальної сфери до організації соціального супроводу дітей груп ризику.

Основний науковий напрям: теорія та історія соціальної роботи.