Соціально-педагогічний супровід дітей груп ризику

Дата заснування наукової школи: 2013 рік.

Засновник: доктор педагогічних наук, професор Сейко Наталія Андріївна.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор Сейко Наталія Андріївна.

Основні представники:

  • Савельчук Ірина — д. пед. н., професор кафедри соціальних технологій Національного авіаційного університету (м. Київ);
  • Павлик Надія — д. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій;
  • Ситняківська Світлана — д. пед. н., професор кафедри соціальних технологій;
  • Боса Віта — к. пед. н., доцент кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Єршова Людмила — д. пед. н., професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України;
  • Коляденко Світлана — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри соціальних технологій;
  • Краснов Олександр — аспірант.

Мета: здійснення комплексних наукових досліджень історії, теорії і практики соціального супроводу дітей груп ризику.

Завдання:

  • соціальна діагностика проблеми соціального виключення дітей груп ризику;
  • дослідження історичних тенденцій соціального супроводу дітей груп ризику;
  • розробка ефективних технологій підготовки фахівців соціальної сфери до організації соціального супроводу дітей груп ризику.

Основний науковий напрям: теорія та історія соціальної роботи.