Методична система фізичного виховання

Дата заснування наукової школи: 2021 рік.

Засновник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор Грибан Григорій Петрович.

Керівник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення Грибан Григорій Петрович.

Основні представники:

 • Булгаков О. І. — к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Пронтенко К. В. — д. п. н., професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова;
 • Мичка І. В. — к. п. н., доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Ткаченко П. П. — к. п. н., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Поліського національного університету;
 • Жуковський Є. І. — к. п. н., доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Філіна В. А. — аспірантка кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Мета: розробити методичну систему фундаменталізації змісту фізкультурно-оздоровчої діяльності у фізичному вихованні здобувачів закладів вищої освіти різного професійного спрямування.

Завдання:

 • здійснити теоретичний аналіз проблеми функціонування чинної системи фізичного виховання здобувачів закладів вищої освіти в Україні;
 • визначити педагогічні умови функціонування і тенденції розвитку методичної системи фізичного виховання в сучасних умовах закладів вищої освіти;
 • визначити компоненти й структуру фізкультурно-оздоровчої діяльності з позиції філософської, психологічної та анатомо-фізіологічної її сутності в фізичному вихованні здобувачів закладів вищої освіти;
 • розробити та експериментально перевірити концептуальні варіативні моделі методичної системи фізкультурно-оздоровчої діяльності у фізичному вихованні здобувачів закладів вищої освіти;
 • розробити методичні засади та технології впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності в систему фізичного виховання закладів вищої освіти різного професійного спрямування.

Основний науковий напрям: теоретичні та методичні засади упровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності в життєдіяльність здобувачів закладів вищої освіти; розробка нових методів і засобів формування культури здорового способу життя, створення науково-методичного забезпечення для всебічного гармонійного розвитку особистості; удосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності здобувачів вищої освіти в системі фізичного виховання (концепція, технології навчання, програми фізкультурно-оздоровчої освіти, навчальні посібники).