Підготовка магістрів до педагогічної діяльності

Дата заснування наукової школи: 2004 рік.

Засновник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Вітвицька Світлана Сергіївна.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Вітвицька Світлана Сергіївна.

Основні представники:

 • Бойчук І. Д. — к. пед. н., доцент, директор КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г. С. Протасевича»;
 • Колесник Н. Є. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання;
 • Сікора Я. Б. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики;
 • Танська В. В. — к. пед. н., директор навчально-наукового інституту педагогіки;
 • Усата О. Ю. — к. пед. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики;
 • Авдєєва О. Ю. — доктор філософії, доцент кафедри хімії;
 • Євдоченко О. С. — доцент кафедри хімії.

Мета: організація науково-дослідної та науково-методичної діяльності молодих учених педагогів, магістрантів, втілення сучасних педагогічних ідей та технологій у реальну педагогічну дійсність.

Завдання:

 • дослідження процесу підготовки магістрів освіти до інноваційної педагогічної діяльності;
 • структурно-функціональний аналіз системи підготовки майбутніх педагогів;
 • реалізація науково-освітянських проектів у межах яких здійснюється підготовка сучасного вчителя, викладача вищого навчального закладу;
 • розробка науково-методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньої галузі.

Основний науковий напрям: сучасні педагогічні технології підготовки фахівців освіти; історико-педагогічні засади підготовки вчителя, викладача у закладах вищої освіти; підготовка майбутніх магістрів до науково-педагогічної діяльності; узагальнення та аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду підготовки магістрів в умовах інтеграційних процесів у вищій школі.