Ідентичність у глобалізованому світі

Дата заснування наукової школи: 2006 рік.

Засновник: доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України Козловець Микола Адамович.

Керівник: доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України Козловець Микола Адамович.

Основні представники:

 • Ковтун Н. М. — д. філос. н., професор, професор кафедри філософії та політології;
 • Соколовський О. Л. — д. філос. н., професор, професор кафедри філософії та політології;
 • Горохова Л. В. — к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії та політології;
 • Заглада В. М. — к. філос. н., доцент кафедри філософії та політології;
 • Заєць Д. В. — аспірант кафедри філософії та політології;
 • Кочетов Л. Г. — аспірант кафедри філософії та політології;
 • Огороднійчук Ю. Й. — аспірантка кафедри філософії та політології;
 • Самойленко Д. О. — аспірант кафедри філософії та політології;
 • Гордійчук О. О. — здобувачка кафедри філософії та політології;
 • Башманівський Д. В. — здобувач кафедри філософії та політології;
 • Каралаш А.-Ю. І. — здобувачка кафедри філософії та політології;
 • Коваленко О. В. — здобувачка кафедри філософії та політології.

Мета: соціально-філософський, політологічний і соціологічний аналіз та концептуалізація процесів трансформації національної ідентичності в умовах глобалізації; дослідження національної ідентифікації українців у глобалізованому світі.

Завдання:

 • дослідження феномена ідентичності в контексті розвитку соціально-філософської, політичної, соціологічної думки;
 • виявлення сутності, характерних рис і місця національної ідентичності серед інших ідентичностей;
 • з’ясування проблем та суперечностей розвитку національної ідентичності в умовах полікультурного суспільства;
 • аналіз впливу глобального комунікативного простору на національне самовизначення індивідів (віртуальна сфера як простір формування соціальних ідентичностей);
 • вивчення впливу глобальних міграційних процесів на національну ідентичність і вивчення ідентифікаційних практик мігрантів;
 • осмислення у контексті інституційних структур та нової просторово-часової метрики глобального суспільства формування наднаціональних ідентичностей, зокрема європейської, цивілізаційної ідентичності;
 • окреслення перспектив національних держав і національного суверенітету й аналіз специфіки культурно-цивілізаційної ідентифікації українського народу в умовах глобалізаційних трансформацій.

Основний науковий напрям: феномен ідентичності в добу глобалізації; національна ідентичність та ідентифікаційні практики у контексті глобальних міграційних процесів; українська ідентичність: феномен і засади формування у дискурсі культурно-цивілізаційної ідентифікації.