Теорія та історія драми

Дата заснування наукової школи: 1991 рік.

Засновник: доктор філологічних наук, професор Чирков Олександр Семенович.

Керівник: доктор філологічних наук, професор Астрахан Наталія Іванівна.

Основні представники:

 • Анхим О. І. — к. філол. н., докторант кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Закалюжний Л. В. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Коляда О. В. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Ліпісівіцький М. Л. — к. філол. н., докторант Вільного університету м. Берлін (Німеччина);
 • Соколовська С. Ф. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Федоренко Л. О. — к. філол. н., доцент, науковий співробітник Німецького літературного архіву міста Марбах (Deutsches Literaturarchiv Marbach).

Мета: здійснювати дослідження проблем теорії й історії драми, готувати науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації й організовувати міжнародну наукову співпрацю.

Завдання:

 • вивчення драматургії як метавиду мистецтва;
 • з’ясування закономірностей і тенденцій жанротворення у світовій драматургії;
 • визначення ролі творчої особистості у становленні й розвитку мистецтва драми ХХ–ХХІ століть;
 • впровадження сучасної методології дослідження драматургії;
 • розробка понятійно-термінологічного апарату сучасного драмознавства, а також терміносистеми драматургії у співпраці з провідними українськими та зарубіжними вченими;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • організація міжнародної співпраці в галузі науки й освіти.

Основний науковий напрям: фундаментальні та прикладні дослідження проблем теорії й історії драми.