Психологія розвитку людини

Дата заснування наукової школи: 2019 рік.

Засновник: доктор психологічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України Лариса Петрівна Журавльова.

Керівник: доктор психологічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України Лариса Петрівна Журавльова.

Основні представники:

  • Камінська О. В. — д. психол. н., професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету;
  • Шпак М. М. — д. психол. н., професор кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;
  • Коломієць Т. В. — к. психол. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психологі;
  • Романова М. К. — к. психол. н., керівник кризового центру попередження насильства в сім’ї «Лелека»;
  • Максимець С. М. — к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології;
  • Можаровська Т. В. — к. психол. н., старший викладач кафедри психології розвитку та консультування;
  • Литвинчук А. І. — к. психол. н., асистент кафедри психології розвитку та консультування.

Мета: вивчення психологічних закономірностей розвитку особистості в умовах сучасного соціокультурного середовища.

Завдання:

  • дослідженні специфіки основних сфер, в яких відбувається розвиток особистості: соціально-психологічні та психолого-педагогічні виміри особистісного зростання, особливості професійних самовизначення та становлення у системі особистісного зростання, міждисциплінарні технології вдосконалення та самовдосконалення особистості;
  • розкриття екологічних, етнічних та субкультурних аспектів особистісного зростання; психологічних особливостей розвитку здібностей, творчості, емоційного інтелекту, прив’язаності та міжособистісної взаємодії на різних онтогенетичних етапах становлення особистості, професійного самовизначення в системі особистісного зростання;
  • висвітлення нових проблем узгодженості технологій та психіки в контексті сучасного науково-технічного розвитку, зокрема, аналізу проблем особистісного зростання в рамках філософії та психології трансгуманізму.

Основний науковий напрям: вивчення психологічних закономірностей розвитку особистості в умовах сучасних трансформаційних процесів суспільства.