Теоретико-методичні основи управління системою фізичного виховання студентів-спортсменів

Дата заснування наукової школи: 2006 рік.

Засновник: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту Ахметов Рустам Фагимович.

Керівник: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту Ахметов Рустам Фагимович.

Основні представники:

  • Кутек Т. Б. — д. н. з фіз. вих. та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту;
  • Вовченко І. І. — к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту;
  • Яворська Т. Є. — к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту;
  • Шаверський В. К. — к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту.

Мета: вдосконалити теоретико-методичні основи системи управління багаторічною підготовкою студентів-спортсменів швидкісно-силових видів спорту.

Завдання:

  • вивчити вітчизняний і зарубіжний досвід діючої системи поетапної багаторічної підготовки студентів-спортсменів швидкісно-силових видів спорту;
  • вдосконалити структуру та зміст концептуальної моделі управління системою поетапної багаторічної підготовки студентів-спортсменів;
  • вивчити ступінь інформативності параметрів студентів-спортсменів, які забезпечують ефективність змагальної діяльності.

Основний науковий напрям: впровадження концептуальної моделі управління фізичним розвитком студентської молоді, розробка нових методів і засобів управління поетапною підготовкою студентів-спортсменів.