Поліська діалектологічна школа імені професора М. Никончука

Дата заснування наукової школи: 1995 рік.

Засновник: доктор філологічних наук, професор Никончук Микола Васильович.

Керівник: доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Віктор Михайлович Мойсієнко.

Основні представники:

  • Царалунга І. Б. — д. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови Хмельницького національного університету;
  • Гримашевич Г. І. — к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української мови;
  • Доброльожа Г. М. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови;
  • Ящук Л. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови;
  • Титаренко В. М. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови.

Мета: опрацювання, систематизація та теоретичне осмислення діалектних поліських текстів у різні періоди їх розвитку.

Завдання:

  • запис діалектного мовлення та обробка його на електронних носіях;
  • транслітерування скорописних і друкованих текстів північноукраїнського ареалу доби пізнього середньовіччя та бароко;
  • публікація наукових монографій, словників, атласів, у яких відображено поліське діалектне мовлення в синхронії та діахронії.

Основний науковий напрям: зібрання, упорядкування та теоретичне осмислення й опрацювання поліських говірок у синхронії та діахронії; видання діалектних текстів, словників, атласів, монографій та писемних пам’яток північноукраїнського ареалу.