Списки рекомендованих «Бакалавр» (місця державного замовлення)

Денна форма навчання

Назва спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр»
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (хореографія)
014.01 Середня освіта (українська мова і література)
014.02 Середня освіта (мова і література (англійська))
014.02 Середня освіта (мова і література (німецька))
014.02 Середня освіта (мова і література (польська))
014.02 Середня освіта (мова і література (російська))
014.03 Середня освіта (історія)
014.04 Середня освіта (математика)
014.07 Середня освіта (географія)
014.08 Середня освіта (фізика)
014.09 Середня освіта (інформатика)
014.11 Середня освіта (фізична культура)
014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво)
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)
015 Професійна освіта (дизайн)
015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
026 Сценічне мистецтво
032 Історія та археологія
035.01 Філологія (українська мова і література)
035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська)
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська)
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька)
035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
112 Статистика
122 Комп’ютерні науки
231 Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа

Заочна форма навчання

Назва спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр»
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.01 Середня освіта (українська мова і література)
014.11 Середня освіта (фізична культура)
017 Фізична культура і спорт
035.01 Філологія (українська мова і література)
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська)
053 Психологія
122 Комп’ютерні науки
231 Соціальна робота