Рейтингові списки «Бакалавр»


спеціальність: «035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (СТН)» (заочна форма навчання)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал
1Денисюк Д. А.160.19