Рейтингові списки «Бакалавр»


спеціальність: «035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (СТН)» (денна форма навчання)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал
1Петрівська І. В.169.95
2Якубенко І. О.156.56