Рейтингові списки «Бакалавр»


спеціальність: «035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (СТН)» (денна форма навчання)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал