Рейтингові списки «Бакалавр»


спеціальність: «035.034 Філологія (Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша російська)» (денна форма навчання)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал