Рейтингові списки «Бакалавр»


спеціальність: «014.03 Середня освіта (історія) (СТН)» (денна форма навчання)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал