Програми вступних випробувань

 
Бакалавр Магістр Магістр (перехресний) Аспірантура
 
Освітній ступінь «Магістр» (перехресний вступ)
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка Іноземна мова Загальна педагогіка
012 Дошкільна освіта Педагогіка і методики дошкільної освіти Іноземна мова Загальна, вікова і педагогічна психологія
013 Початкова освіта Педагогіка і методики початкової освіти Іноземна мова Загальна, вікова і педагогічна психологія
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Музичне мистецтво з методиками викладання Іноземна мова Історія мистецтв
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова та література Іноземна мова Теорія та історія української літератури
014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)) Російська мова та література Іноземна мова Зарубіжна літератури
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Теорія та практика основної іноземної мови (англійська) Іноземна мова (німецька) Загальне мовознавство, теорія літератури та методика викладання іноземних мов та літератур
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Теорія та практика основної іноземної мови (німецька) Іноземна мова (англійська) Загальне мовознавство, теорія літератури та методика викладання іноземних мов та літератур
014.03 Середня освіта (Історія) Історія Іноземна мова Історія України
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Біологія Іноземна мова Загальна біологія
101 Екологія Екологія Іноземна мова Загальна екологія та неоекологія
014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія Іноземна мова Загальна хімія
014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика Іноземна мова Математика
014.11 Середня освіта (Фізична культура) Основи фізичної культури і спорту Іноземна мова Фізичне виховання, спорт i здоров’я людини
017 Фізична культура і спорт Основи фізичної культури і спорту Іноземна мова Фізичне виховання, спорт i здоров’я людини
033 Філософія Філософія ЄВІ з іноземної мови Релігієзнавство
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — англійська Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (англійська) Іноземна мова (німецька) Загальне мовознавство та теорії літератури
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — німецька Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (німецька) Іноземна мова (англійська) Загальне мовознавство та теорії літератури
051 Економіка Економіка ЄВІ з іноземної мови Економічна теорія
053 Психологія Психологія ЄВІ з іноземної мови Вікова психологія
061 Журналістика Історія та теорія медіакомунікацій ЄВІ з іноземної мови Основи журналістики
073 Менеджмент Менеджмент ЄВІ з іноземної мови Економічна теорія
073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Управління навчальним закладом ЄВІ з іноземної мови Менеджмент
091 Біологія Біологія Іноземна мова Загальна біологія
102 Хімія Хімія Іноземна мова Загальна хімія
231 Соціальна робота Соціальна робота Іноземна мова Соціальна психологія