Програми вступних випробувань

 
Бакалавр Магістр Аспірантура
 
Освітній ступінь «Магістр»

Програма вступного випробування з іноземної мови для вступників на другу вищу освіту на основі диплома магістра/спеціаліста (за кошти фізичних/юридичних осіб):

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Теорія та практика основної іноземної мови (англійська) ЄВІ з іноземної мови
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Теорія та практика основної іноземної мови (німецька) ЄВІ з іноземної мови
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — англійська Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (англійська) ЄВІ з іноземної мови
035.043 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — німецька Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (німецька) ЄВІ з іноземної мови
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова та література ЄВІ з іноземної мови
014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)) Російська мова та література ЄВІ з іноземної мови
061 Журналістика Історія та теорія медіакомунікацій ЄВІ з іноземної мови
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка ЄВІ з іноземної мови
012 Дошкільна освіта Педагогіка і методики дошкільної освіти ЄВІ з іноземної мови
013 Початкова освіта Педагогіка і методики початкової освіти ЄВІ з іноземної мови
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Музичне мистецтво з методиками викладання ЄВІ з іноземної мови
073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Управління навчальним закладом ЄВІ з іноземної мови
ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Біологія ЄВІ з іноземної мови
014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія ЄВІ з іноземної мови
091 Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови
101 Екологія Екологія ЄВІ з іноземної мови
102 Хімія Хімія ЄВІ з іноземної мови
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.04 Середня освіта (Математика) Математика ЄВІ з іноземної мови
014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика ЄВІ з іноземної мови
014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика ЄВІ з іноземної мови
104 Фізика та астрономія Фізика ЄВІ з іноземної мови
111 Математика Математика ЄВІ з іноземної мови
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта (Історія) Історія ЄВІ з іноземної мови
032 Історія та археологія Історія ЄВІ з іноземної мови
033 Філософія Філософія ЄВІ з іноземної мови
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
014.11 Середня освіта (Фізична культура) Основи фізичної культури і спорту ЄВІ з іноземної мови
017 Фізична культура і спорт Основи фізичної культури і спорту ЄВІ з іноземної мови
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
051 Економіка Економіка ЄВІ з іноземної мови
053 Психологія Психологія ЄВІ з іноземної мови
073 Менеджмент Менеджмент ЄВІ з іноземної мови
231 Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови