Програми вступних випробувань

 
Бакалавр Магістр Аспірантура
 
Освітній ступінь «Магістр»

Під час вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступники на основі ступеня Магістра (ОКР Спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результати магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови (англійської або німецької) в ЖДУ.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Теорія та практика основної іноземної мови (англійська)
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Теорія та практика основної іноземної мови (німецька)
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — англійська Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (англійська)
035.043 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — німецька Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (німецька)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова та література
035.033 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська) Теорія та практика перекладу іноземної мови (польська)
061 Журналістика Історія та теорія медіакомунікацій
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка
012 Дошкільна освіта Педагогіка і методики дошкільної освіти
013 Початкова освіта Педагогіка і методики початкової освіти
022 Дизайн Дизайн
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво з методиками викладання
073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Управління навчальним закладом
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Біологія
014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія
014.07 Середня освіта (Географія) Географія
091 Біологія Біологія
101 Екологія Екологія
102 Хімія Хімія
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.04 Середня освіта (Математика) Математика
014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика
014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика
104 Фізика та астрономія Фізика
111 Математика Математика
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта (Історія) Історія
032 Історія та археологія Історія
033 Філософія Філософія
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
014.11 Середня освіта (Фізична культура) Основи фізичної культури і спорту
017 Фізична культура і спорт Основи фізичної культури і спорту
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
053 Психологія Психологія
073 Менеджмент Менеджмент
231 Соціальна робота Соціальна робота