Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Житомирський державний університет імені Івана Франка призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Філософія» у 2020/2021 навчальному році (далі — Конкурс) серед студентів, які здобувають вищу освіту за першим (бакалаврським) і/або другим (магістерським) рівнями вищої освіти України, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Запрошуємо студентів Вашого ЗВО взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу.

Роботи надсилати за адресою: Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008.
E-mail: philosophy@zu.edu.ua
Контактний телефон: +380 97 671-84-59 — Заглада Віктор Миколайович, відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії.

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії у 2020/2021 н. р.