Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Навчальні та виробничі практики ННІ Педагогіки

Практика є складовою й обов’язковим компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців: учителів початкових класів, вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів музики, вчителів образотворчого мистецтва, а також фахівців в галузі дизайну та сценічного мистецтва. Практика — важливий етап професійного зростання здобувачів вищої освіти. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

Навчальні та виробничі практики в навчально-науковому інституті педагогіки спрямовані на конкретну професіоналізацію та збільшення можливостей самореалізації майбутніх спеціалістів, які мобілізують особистісний потенціал і виявляють приховані здібності здобувачів вищої освіти, допомагають усвідомити та відчути задоволення від власної діяльності. Саме у процесі практик відбувається найбільш інтенсивне ознайомлення з усіма аспектами майбутньої професії, проявляється критичне та осмислене ставлення до дисциплін, що вивчаються, включаються механізми рефлексії, формуються основи професійної самооцінки.

Основною метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними формами та методами професіональної діяльності, набуття ними загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для самостійного вирішення професійних завдань в умовах реальної практичної діяльності, формування потреби до систематичного професійного самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку та творчого застосування набутих компетенцій у майбутній діяльності.

Базами проведення практик у ННІ педагогіки є заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади вищої освіти І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, мистецькі школи, дитячі оздоровчі табори та центри, ДП УДЦ «Молода гвардія», Центр дозвілля та розвитку «Веселкова країна» ЖДУ імені Івана Франка.