Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів

Дата заснування наукової школи: 1988 рік.

Засновник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Дубасенюк Олександра Антонівна.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Дубасенюк Олександра Антонівна.

Основні представники:

 • Антонова О. Є. — д. пед. н., професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Вітвицька С. С. — д. пед. н., професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Сидорчук Н. Г. — д. пед. н., доцент, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Коновальчук І. І. — д. пед. н., завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій;
 • Зданевич Л. В. — д. пед. н., професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
 • Чирчик С. В. — д. пед. н., доцент, проректор з наукової роботи Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 • Вознюк О. В. — д. пед. н., доцент, професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій;
 • Ковальчук В. А. — д. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Березюк О. С. — к. пед. н., професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Яценко С. Л. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Новіцька І. В. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління.

Мета: розробити цілісну систему професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

Завдання:

 • обгрунтувати теоретичні засади системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах євроінтеграційних процесів;
 • здійснити комплексний категоріальний аналіз базових понять дослідження;
 • визначити та обгрунтувати методологічні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів;
 • розробити та експериментально перевірити концептуальні варіативні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів;
 • розробити методичні засади та технології системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів;
 • створити навчально-методичне забезпечення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів (навчальні підручники, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо);
 • визначити прогностичні напрями розвитку системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

Основний науковий напрям: концептуалізація теоретико-методологічних та методичних засад системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.