Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри лінгвометодики та культури фахової мови
 • Актуальні проблеми мовленнєвого розвитку молодших школярів
 • Дитяча література з основами культури і техніки мовлення
 • Дитяча література
 • Інноваційні технології навчання української мови в початковій школі
 • Іноземна література для дітей
 • Каліграфія
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
 • Культура мовлення та виразне читання
 • Література іноземної мови для дітей дошкільного віку
 • Методика викладання (навчання) російської мови
 • Методика викладання (навчання) української мови
 • Методика лінгвістичного аналізу
 • Методика навчання літературного читання
 • Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом
 • Основи красномовства
 • Основи культури і техніки мовлення
 • Основи літературознавства
 • Практична стилістика української мови
 • Сучасна російська мова з практикумом та методикою навчання
 • Сучасна російська мова з практикумом
 • Сучасна російська мова з технологіями викладання
 • Сучасна українська мова з технологіями викладання
 • Сучасна українська мова Культура мови і практична стилістика
 • Удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців
 • Українознавство
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)