Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Комплексні наукові теми кафедри: «Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теоретичні, методологічні та практичні проблеми» (державний реєстраційний номер 0114U003843, супровідний лист МОН України № 1/567 від 02.09.2014) та «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів та початкової школи у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу».

На кафедрі з 2010 року функціонує аспірантура денної та заочної форми навчання за спеціальністю 09.00.08 — естетика.

За результатами наукової роботи викладачі кафедри отримали нагороди у номінації «Науковець року — 2011» з історико-філософського напряму — доктор філософських наук, професор Поліщук О. П.; у номінації «Молодий науковець року — 2011» з психолого-педагогічного напряму — кандидат педагогічних наук, доцент Колесник Н. Є.; у номінації «Молодий науковець року» з історико-філософського напряму — кандидат філософських наук, доцент Яцик І.С. У номінації «Молодий науковець року — 2012» з історико-філософського напряму переможцем стала кандидат філософських наук, доцент Яцик І. С. Отримано нагороди у номінації «Науковець року — 2013» з історико-філософського напряму доктором філософських наук, професором Поліщук О. П. та нагороду у номінації «Молодий науковець року — 2013» з історико-філософського напряму переможцем стала кандидат філософських наук, доцент Яцик І. С.; у номінації «Науковець року — 2014» з історико-філософського напряму — доктор філософських наук, професор Поліщук О. П.

Загальний обсяг наукових публікацій членів кафедри, здійснених в Україні, Казахстані, Польщі, Росії, Сербії, за останні 5 років становить понад 100 найменувань: монографії, колективні монографії, фахові статті тощо. Результати досліджень викладачів кафедри апробовано у вигляді доповідей на наукових симпозіумах, міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференціях, круглих столах, семінарах, інтелект-кемпах та ін. Кафедра виступає засновником та співорганізатором міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Було проведено низку конференцій, як організаторами:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти» (20 березня 2013 року).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти» (20 березня 2014 року).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном» (18-19 квітня 2014 року).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти» (25-26 березня 2015 року).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих вчених «Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти» (23-24 квітня 2015 року).

Кафедра виступає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема щорічно конференцій «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне), «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне), «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі» (Житомир) та ін. У поточному навчальному році кафедра виступила співорганізатором міжнародної наукової конференції «Wojna/pokój — humaninistyka wobec wyzwań współczesności», що відбулась 18-19 листопада 2015 на базі Зеленогурського університету (Польща).

З 2011 року кафедра співпрацює із Зеленогурським університетом (Польща) в межах спільного проекту «Kultura i literatura popularna». Його результатами стали проведення конференції, публікування колективних монографій та ін. У травні 2015 року на базі кафедри відбулось стажування професорів Зеленогурського університету (Республіка Польща) Романа Сапенько і Богдана Трохи.

Викладач Т. В. Коваль стала переможцем міжнародного конкурсу «Мистецтво жити разом» та ознайомилася з культурою Туреччини в листопаді 2012 році під час культурно-просвітницької поїздки, результатом стала публікація в однойменному міжнародному збірнику наукових праць.

Науковий проект кафедри

Назва НДР (ДКР): «Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теоретичні, методологічні та практичні проблеми», номер державної реєстрації 0114U003843. Період дії: з вересня 2014 року по вересень 2024 року. Приймають участь у його реалізації:

Студентська наукова робота кафедри

На кафедрі діє 2 науково-дослідних центри, творча лабораторія, науковий гурток, 3 студентські проблемні групи. Члени наукового гуртка та центрів досліджують соціокультурні процеси в Україні, актуальні проблеми сучасної культури і мистецтва, реформування освіти, актуальні проблеми виховання та професійної етики. Робота проблемних груп включає такі взаємопов’язані аспекти підготовки: художній, культурологічний, педагогічний, філософський. Члени проблемних груп беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, семінарів та круглих столів з проблем художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів, у виставках, конкурсах різного рівня. Викладачі кафедри залучають студентів до науково-дослідної роботи, зокрема до участі в науково-практичних конференціях, наукових семінарах, майстер-класах та ін.

З 1991 року функціонує Мала академія народного мистецтва «Витинанка», науковий керівник — заслужений працівник культури України, майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України, доцент Ямчинська Г. В. Нею у 2000 році на базі ДНЗ № 69 створена творча лабораторія «Адаптація вальдорфської педагогіки в Україні».

У 2003 році створена проблемна група «Сучасна дизайн-освіта майбутніх учителів», керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Колесник Н. Є.

У 2005 році створено Центр обдарованої дитини, керівник — заслужений працівник культури України, майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України, доцент Ямчинська Г. В.

З 2006 році на кафедрі працює проблемна група «Вивчення творчості видатних художників Житомирщини».

З 2010 року створено науковий гурток «Морфологія мистецтва філософсько-естетичний аналіз».

У 2011 році створено «Центр естетичної антропології та етнокультурології». З 2011 року при ньому функціонує «Спеціалізована лабораторія соціокультурного розвитку та інтеграції та молоді з особливими потребами», зареєстрована рішенням Вченої ради університету як структурний підрозділ ЦЕАТЕК, а також науковий гурток «Естезис та морфологія культури».

Викладачі кафедри співпрацюють з АПН України, зокрема, результатами співпраці є розробка нових наукових підходів; апробація програм, створення навчально-методичних комплексів для формування особистості обдарованої дитини. За програмою «Дизайн-освіта» здійснюється первинна діагностика інтелектуальної обдарованості дитини, відповідно до поставлених завдань АПН України. Викладачі кафедри співпрацюють з учителями-практиками Житомирського екологічного ліцею № 24, ліцею № 25, Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23, спеціалізованої ЗОШ № 12 ім. С. Ковальчука, Житомирською художньою школою, загальноосвітніми школами м. Житомира № 17, 19, 21, 22, 28 імені І. Виговського та ін.

У 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 роках викладачі Н. Є. Колесник, О. М. Піддубна, Т. В. Шмельова, Г. В. Ямчинська були нагороджені почесними дипломами міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» за вагомий вклад у модернізацію національної системи освіти, за особистий творчий внесок в удосконалення навчально-виховного процесу та наукові проекти.