Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій
 • Вступ до спеціальності
 • Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура»
 • Основи дефектології
 • Основи педагогіки, теорія та методика виховання
 • Дидактика, організація і управління у початковій школі
 • Історія педагогіки та педагогічні технології
 • Методика навчання освітньої галузі «Математика»
 • Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
 • Основи інклюзивної педагогіки
 • Педагогічна майстерність та основи педагогічних досліджень
 • Курсова робота з педагогіки або психології
 • Курсова робота з окремих методик початкової освіти
 • Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 • Методика проведення занять з народознавства
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Теорія та історія дошкільної педагогіки
 • Педагогіка загальна
 • Вступ до спеціальності
 • Теорія та методика фізичного виховання дітей та валеологічної освіти
 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Теорія та методика співпраці з родинами
 • Методичні засади формування екологічної та здоров’язбережувальної компетенцій дошкільників
 • Методика формування мовленнєвої компетенції дошкільника
 • Порівняльна дошкільна педагогіка
 • Управлыння та методична робота в системі дошкільної освіти
 • Етнопедагогіка дошкільна
 • Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ в умовах інклюзивної освіти
 • Теорія та методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку
 • Методика діагностики розвитку дітей дошкільного віку
 • Педагогічна взаємодія ДНЗ з різними соціальними інститутами
 • Організація інноваційно-експериментальної діяльності в ДНЗ