Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій
  • Вступ до спеціальності
  • Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура»
  • Основи дефектології
  • Основи педагогіки, теорія та методика виховання
  • Дидактика, організація і управління у початковій школі
  • Історія педагогіки та педагогічні технології
  • Методика навчання освітньої галузі «Математика»
  • Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
  • Основи інклюзивної педагогіки
  • Педагогічна майстерність та основи педагогічних досліджень
  • Курсова робота з педагогіки або психології
  • Курсова робота з окремих методик початкової освіти
  • Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
  • Методика проведення занять з народознавства
  • Дошкільна лінгводидактика
  • Теорія та історія дошкільної педагогіки
  • Педагогіка загальна
  • Вступ до спеціальності
  • Теорія та методика фізичного виховання дітей та валеологічної освіти
  • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
  • Теорія та методика співпраці з родинами
  • Методичні засади формування екологічної та здоров’язбережувальної компетенцій дошкільників
  • Методика формування мовленнєвої компетенції дошкільника
  • Порівняльна дошкільна педагогіка
  • Управлыння та методична робота в системі дошкільної освіти
  • Етнопедагогіка дошкільна
  • Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ в умовах інклюзивної освіти
  • Теорія та методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку
  • Методика діагностики розвитку дітей дошкільного віку
  • Педагогічна взаємодія ДНЗ з різними соціальними інститутами
  • Організація інноваційно-експериментальної діяльності в ДНЗ