Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій
 • Intel® «Навчання для майбутнього». Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільного курсу
 • Валеологія в системі дошкільної освіти
 • Вступ до спеціальності
 • Дидактика
 • Дидактика, організація і управління в початковій школі
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Етнопедагогіка дошкільна
 • Інноваційні технології навчання математики
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Історія педагогіки
 • Історія педагогіки та педагогічні технології
 • Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
 • Критерії оцінювання освітніх досягнень дітей
 • Літній практикум
 • Менеджмент в освіті
 • Методика викладання математики
 • Методика навчання освітньої галузі «Математика»
 • Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
 • Методика проведення занять з народознавства
 • Методичне керівництво з формування мовленнєвої компетенції дошкільника
 • Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку
 • Нові технології навчання математики в початковій школі
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
 • Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 • Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі
 • Організація і проведення педагогічних досліджень
 • Організація і управління в початковій школі
 • Основи валеології та методика її вивчення
 • Основи дефектології
 • Основи дефектології та логопедії
 • Основи наукових досліджень
 • Основи педагогіки, теорія та методика виховання
 • Основи педагогічних досліджень
 • Основи педагогічної майстерності
 • Педагогіка
 • Педагогіка дошкільна
 • Педагогіка загальна
 • Педагогічна майстерність
 • Педагогічна творчість
 • Педагогічні технології у початковій школі
 • Підготовка до практики в оздоровчому таборі
 • Порівняльна дошкільна педагогіка
 • Теорія і методика розвитку рідної мови
 • Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільника
 • Теорія та історія дошкільної педагогіки
 • Теорія та методика виховання
 • Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Технології вивчення валеології
 • Технології викладання «Людина і світ»
 • Технології соціального виховання
 • Технології формування екологічної культури дошкільника
 • Управління в системі дошкільної освіти
 • Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами
 • Юридичне і правове забезпечення дошкільної освіти