Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри мистецької освіти
Данчук Леонід Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, кандидат мистецтвознавства, народний артист України.

Біографія: народився 13 листопада 1941 р. У с. Горбулів (Черняхівський район, Житомирська область). У 1961 р. закінчив Житомирське культурно-освітнє училище. 1964-1968 рр. проходив службу в лавах Червонопрапорного Північного флоту в як артист ансаблю пісні і танцю, завідувач клубу, старший інструктор культурно масової роботи Будинку офіцерів м. Сєвєроморськ. 1973-1976 рр. — директор, режисер Рівненського обласного музично драматичного театру ім. М. Островського. 1976-1978 рр. — стажист-режисер Національного академічного драматичного театру імені І. Франка. 1978–1981 рр. — заступник директора Укрконцерт. 1981-2005 рр. — директор, режисер, художній керівник Житомирського обласного музично драматичного театру ім. І. Кочерги. 2007 р. — директор Житомирського державного інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Режисер понад 60 театральних постановок, серед яких: «Украдене щастя» (за І. Франком), «Запорожець за Дунаєм» (за С. Гулаком-Артемовським), «Майська ніч», «Женихи» (за М. Гоголем), «Сватання Стецька» (за Г. Квіткою-Основ’яненком), «І сміх і гріх» (за п’єсою О. Корнійчука «В степах України»), «Тайна однієї сповіді», «Якщо завтра війна» (за Б. Васильєвим), «Останній іспит» (за І. Шамякіним), «Дами і гусари» (за А. Фредром), «Моя чарівна Леді» (за Б. Шоу), «Весілля Фігаро» (за П. Бомарше), «Блез» (за К. Маньє) та багато інших.

Інформація про вищу освіту: у 1973 р. закінчив Київський театральний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Режисер драматичного театру».

Навчання в аспірантурі: пошукач при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського.

Початок роботи в університеті: 2020 рік.

Тема дисертаційного дослідження: «Героическая тема в режиссерских исканиях Украинского Советского Драматического театра», (1984 р.).

Інформація про стажування: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. 24.11.2020-11.12.2020. Наказ Житомирського державного університету імені Івана Франка про направлення на стажування від 24.11.2020. Наказ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв про прийняття на стажування від 22.12.2020. Тема: «Соціокультурне середовище та проблеми розвитку вищої освіти в Україні. Інновації в освітній діяльності мистецьких навчальних закладів». Сертифікат/довідка/посвідчення 12СС № 02214142/006344-20 від 2020-12-11.

Наукові інтереси та досягнення: історія сценічних видів мистецтва, режисура мистецьких заходів. Нагороджений званням народний артист України (присвоєно указом президента України за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, високий професіоналізм). Заслужений діяч мистецтва України (1992 р.).

Начальні предмети, які викладає: історія костюма та побуту, сценічний бій, організація та методика проведення театралізованих заходів, практикум із фахових комунікацій.

Купрійчук Василь Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор наук з державного управління, заслужений працівник культури України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі громадської, політичної та духовної діяльності, державний службовець категорії «А», депутат Коростишівської районної ради IV скликання.

Біографія: народився 18.02.1968 р. с. Бондарівка Овруцького району Житомирської області. 1988–1989 рр. — служба в збройних силах УРСР. 1990–1993 рр. — викладач дитячої музичної студії Харківського Будинку вчених за сумісництвом. 1993–1997 рр. — методист Коростишівського районного Будинку культури та викладач Коростишівської дитячої музичної школи за сумісництвом. 1997–2001 рр. — завідуючий відділом культури Коростишівської районної державної адміністрації. 2003–2006 рр. — начальник відділу культури Коростишівської районної державної адміністрації. 2006–2010 рр. — головний спеціаліст управління економіки Коростишівської районної та Житомирської обласної державної адміністрації. 2010–2011 рр. — завідувач сектору соціологічного моніторингу Інституту (далі Інститут) проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, член Вченої ради Інституту та член Редакційної колегії журналу експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць «Аналітика і влада». З вересня 2012 року — заступник завідувача кафедри, а з вересня 2015 року — завідувач кафедри державного управління і менеджменту Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв — за сумісництвом. 2015 рік — присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України. З квітня 2016 року голова Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області. З вересня 2017 р. професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України. 2019 рік — стажування за кордоном Hungary (Budapest), Austria (Wien), Slovenia (Ljubljana). З липня 2019 року член Редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв». З грудня 2019 по червень 2021 року відповідальний секретар приймальної комісії Національної академії державного управління при Президентові України. З липня по грудень 2021 року професор кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021 рік — присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України.

Інформація про вищу освіту: 1987–1993 рр. — Харківський державний інститут культури, спеціальність «Культурно-освітня робота та організація самодіяльної творчості», кваліфікація «Керівник художнього колективу (оркестр народних інструментів)». 2001–2003 рр. — слухач Української академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління. 2003 рік — отримав сертифікат магістра державного управління Лондонського Північного Університету (Велика Британія).

Початок роботи в університеті: березень 2022 року.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: навчався в аспірантурі та докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

Тема дисертаційного дослідження: 2009 рік — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Гуманізація державного управління в Україні: сутність та основні напрями» зі спеціальності 25.00.01 — теорія та історія державного управління. Диплом: ДК № 050188 від 28 квітня 2009 року. 2015 рік —захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917–1920 рр.)» зі спеціальності 25.00.01 — теорія та історія державного управління. Диплом: ДД № 004790 від 29 вересня 2015 року.

Інформація про стажування: Університет Північного Лондона (Великобританія), спеціальність «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління» (2001–2003 рр.); м. Щецин, проект «Створення потенціалу для розробки та аналізу напрямків державної політики», програма «Адміністративна реформа на центральному рівні влади. Новий державний менеджмент та міжнародний маркетинг. Досягнення і уроки адміністративної реформи в контексті європейської інтеграції», (2002 р., Польща); Адміністрація Президента України, Міністерстві культури і мистецтв України, (2002 р., Київ); Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, (2005 р. Житомирська філія); Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, (2012 р., 2015 р., Київ); «Школа педагогічної майстерності» Національної академії державного управління при Президентові України, (2015 р., Київ); «Школа педагогічної майстерності» Національної академії державного управління при Президентові України, (2017 р., Київ); Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (2019 р, Київ); «Multicultural communication and perspectives of the integration In European Educational Area» (2019, Hungary (Budapest), Austria (Wien), Slovenia (Ljubljana); «Соціальне згуртування в урядуванні : Європейський досвід» в рамках Модулю Жана Моне «Соціальне згуртування в освіті і врядуванні : європейські студії» у Національній академії державного управління при Президентові України за фінансової підтримки ЄС (2020 р., Київ); «Школа педагогічної майстерності» Національної академії державного управління при Президентові України, (2020 р., Київ). За результатами стажувань отримано відповідні Сертифікати.

Наукові інтереси та досягнення: автор понад 165 наукових та навчально-методичних публікацій з державного управління, зокрема: колективних монографій «Управлінське лідерство», «Формування української ідентичності в умовах сучасних викликів: теоретичні і політичні аспекти» та одноосібної монографії «Гуманітарна політика українських урядів у добу української національної революції (1917-1920 рр.)», колективного підручника «Соціальна і гуманітарна політика», аналітичної доповіді «Соціогуманітарні чинники інтеграції і консолідації українського суспільства». Керує підготовкою докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Член редколегії наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво». Учасник у науково-дослідних роботах (2004 — 2021 рр.) 0119U101358 — «Порівняльний аналіз соціогуманітарного розвитку регіонів України в умовах децентралізації»; 0107U005892 — «Організаційно-правові засади політики в соціогуманітарній сфері суспільства на регіональному рівні»; 0110U000421 — «Проблеми нормативно-проектного забезпечення діяльності Президента України в умовах реформування державного управління»; 0110U000480 — «Розроблення концептуальних засад публічного управління»; 0113U002445 — «Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку»; 0114U002854 — «Європейські стандарти соціогуманітарного розвитку: сутність та можливості застосування в Україні»; 0110U000381 — «Теоретико-методологічні та організаційні засади підготовки до видання «Енциклопедії державного управління в Україні»; 0111U000141 — «Створення системи моніторингу професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування України»; 0112U002451 — «Теоретико-методологічні засади соціологічного моніторингу адміністративної реформи в Україні»; 0112U002453 — «Теоретико-методологічні та організаційні засади підготовки та видання Енциклопедичного словника галузі „Державне управління“».

Навчальні предмети, які викладає: кадрова політика у сфері публічного управління; організаційно-правові засади державного управління та державної служби; менеджмент культури і мистецтва; основний музичний інструмент (класична гітара); хорове диригування.

Нагороди: 2015 рік — Заслужений працівник культури України. 2018 рік — нагороджений Почесною грамотою Національного агентства України з питань державної служби. 2020 рік — лауреат Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в номінації «Громадська, політична та духовна діяльність». 2021 рік — нагороджений Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України.

Друковані праці:

Бовсунівська Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилася 05.02.1971 року в смт. Довбиш (Баранівський район, Житомирська область). У 1978 році пішла в 1 клас Довбиської середньої загальноосвітньої школи № 1, яку закінчила в 1986 р. В тому ж році вступила до Житомирського музичного училища імені В. С. Косенка. Неодноразово виїжджала за кордон у складі Національного Академічного Народного хору імені Григорія Верьовки. Після закінчення навчання була зарахована на посаду викладача кафедри музики з методикою викладання Житомирського педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Була учасницею великих спільних музичних проектів з європейськими хорами у Франції, Німеччині, Швейцарії, Україні. З березня 2004 року і по сьогоднішній час працює на посаді доцента кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Інформація про вищу освіту: у 1995 р. закінчила Український педагогічний університет імені М. Драгоманова. Спеціальність: «Музика та художня культура». Кваліфікація: «Учитель музики та художньої культури загальноосвітньої школи».

Навчання в аспірантурі: з 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Житомирського педагогічного університету вмені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 1995 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)». Спеціальність 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки (2004 р.).

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова: 11.01.2013 р. — 11.02.2013 р.; стажування на кафедрі фортепіанного виконавства і художньої культури; наказ № 15 від 14.01.2013 р. тема: «Професійна підготовка майбутніх вчителів музики і художньої культури». Довідка про проходження стажування 11.02.2013 № 1. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова: 12.03.2018-12.04.2018; стажування на кафедрі фортепіанного виконавства і художньої культури; наказ № 91 від 14.03.2018 р. тема: «Професійна підготовка майбутніх вчителів музики і художньої культури». Довідка про проходження стажування 16.04.2018 № 17.

Наукові інтереси та досягнення: історія українського музичного мистецтва, музична освіта Волині, методика організації дозвілля в навчальному закладі. Вдосконалення системи практичної підготовки студентів-музикантів та викладачів мистецьких дисциплін, адаптація студентів до майбутньої професії. Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди 95-річчя від Дня заснування університету (2014 р.). Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчя від Дня заснування університету (2017 р.). Подяка Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 р.). Грамота Продюсерського центру Ірени Марченко Управління культури Житомирської міської ради за високий професійний рівень оцінювання учасників-виконавців Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Energy Fest» та за кваліфікаційно-консультативну роботу з викладачами студіі (2019 р.).

Навчальні предмети, які викладає: національні традиції музичної освіти в Україні, основний музичний інструмент (фортепіано).

Друковані праці:

Моісєєва Маргарита Аркадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилася 6 травня 1962 року в Житомирі. Закінчила фортепіанний відділ Житомирського музичного училища ім. В. Косенка (1976-1981 рр., диплом з відзнакою ВТ-І № 435395 — викладач музичної школи, концертмейстер). Працювала викладачем по класу фортепіано у Радомишльській музичній школі (1981-1982 рр.). Вищу освіту здобула на музично-педагогчному факультеті Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського (1982–1986 рр., диплом з відзнакою). Із серпня 1986 року — викладач Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка. З 1994 по 1997 рік навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. У 1998 році захистила дисертацію у Киівському державному університеті культури і мистецтв та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання музики.

Інформація про вищу освіту: музично-педагогічний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського (спеціальність «Музика та співи», диплом з відзнакою ЛВ № 429694 від 30.06.1986 року — вчитель музики та співів).

Навчання в аспірантурі: кафедра методики музичного виховання, співів та хорового диригування Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (Київ, 1994-1997 рр.).

Початок роботи в університеті: серпень 1986 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Спільна музично-виконавська діяльність як засіб формування професійних якостей вчителя музики». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 002883, рішення Президії ВАК України від 10.03.1999 (протокол № 17-06/4). Спеціальність 13.00.02 — теорія та методика навчання музики).

Інформація про стажування: вересень-жовтень 2007 — США, Північна Кароліна: програма «Громадські зв’язки» (тема: «Діяльність та розвиток шкіл мистецтв»); жовтень 2014 р. — Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування (наказ № 451 від 29.09.2014, довідка № 282 від 31.10.2014; тема: «Інноваційні технології викладання музично-теоретичних та музично-виконавських дисциплін»); листопад 2015, Київ, Форум громадянського суспільства Східного Партнерства: навчальний курс «Моніторинг та оцінювання проектів»; 2018: навчальні курси програми «Креативна Європа» — Програма Креативна Європа, Написання проектних заявок, Партнерство та фандрайзинг, Комунікації, Цифрові комунікації.

Наукові інтереси та досягнення: теорія і практика професійної підготовки студентів музичних спеціалізацій, психологія музичної діяльності, музикознавство, музичне виконавство, загальна та фахова музична освіта, розвиток сучасного мистецтва. Нагороджена знаком «Слава Житомирського державного університету ім. І. Франка».

Навчальні предмети, які викладає: методика музичного навчання і виховання, музичне мистецтво з методикою навчання, ансамблевий клас, концертмейстерський клас, основний музичний інструмент (фортепіано), постановка голосу, хорове диригування.

Друковані праці:

Цюряк Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась 20.06.1966 р. у м. Житомир. Закінчила ЗОШ № 2 м. Житомира у 1981 р. Закінчила Житомирське музичне училище ім. В. С. Косенка за спеціальністю «фортепіано» у 1985 р. Вищу освіту здобула у Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького на музично-педагогічному факультеті за спеціальністю «музика», який закінчила у 1991 р. З листопада 1991 року — викладач кафедри музики з методикою викладання, з лютого 2012 року — доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання, з лютого 2017 року — доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання по даний час. У 2009 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента (протокол № 2/02-Д).

Інформація про вищу освіту: у 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, спеціальність «Музика», кваліфікація — учитель музики і співів (диплом ПВ№ 774115 від 29.06.1991 р.).

Навчання в аспірантурі: захистила дисертацію у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 2009 році.

Початок роботи в університеті: листопад 1991 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Методика застосування особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики». Спеціальність 13.00.02 — теорія та методика музичного навчання. Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 058847, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 14 квітня 2010 року (протокол № 69-06/З).

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; 12.03.2018 р. — 12.04.2018 р.; стажування на кафедрі теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування; наказ № 91 від 14.03.2018 р.; довідка № 79 від 16.04.2018 р. Тема: «Особистісно орієнтовані технології навчання в процесі викладання диригентсько-хорових дисциплін».

Наукові інтереси та досягнення: вдосконалення системи підготовки студентів мистецьких спеціальностей; модернізація практичних занять з диригентсько-хорових дисциплін та впровадження особистісно орієнтованих технологій у навчально-виховний процес вищої школи; впровадження у підготовку студентів різноманітних інноваційних засобів та методів навчання щодо адаптації їх до майбутньої професійної діяльності. Серед досягнень: Грамота Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» за активну співпрацю щодо реалізації креативних ідей у культурно-освітньому просторі (2018 р.). Грамота Продюсерського центру Ірени Марченко Управління культури Житомирської міської ради за високий професійний рівень оцінювання учасників-виконавців Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Energy Fest» та за кваліфікаційно-консультативну роботу з викладачами студіі (2019 р.). Подяка від Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток освіти в області та з нагоди Дня працівників освіти. (2020 р.).

Навчальні предмети, які викладає: диригування, постановка голосу, практикум роботи з хором, сучасна масова музична культура, народна музична творчість, народознавство і музичний фольклор України.

Друковані праці:

Чернишова Анна Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась 09.10.1985 р. у м. Житомир. Закінчила ЗОШ № 14 м. Житомира з відзнакою та школу хореографічного мистецтва «Сонечко» м. Житомира. З 2003 р. працювала викладачем хореографії у Житомирській міській школі хореографічного мистецтва «Сонечко». Упродовж 2005-2008 рр. займала посаду артиста балету у Житомирському обласному центрі хореографічного мистецтва. З вересня 2008 року асистент, з грудня 2014 року старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання (з 2016 р. — кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання). В 2014 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Інформація про вищу освіту: у 2008 році з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація — спеціаліст, вчитель початкових класів і хореографії. у 2008 році з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація — спеціаліст, вчитель початкових класів і хореографії.

Навчання в аспірантурі: 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі при Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Початок роботи в університеті: серпень 2008 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії». Спеціальність 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 16.05.2017–19.06.2017. Наказ Житомирського державного університету імені Івана Франка про направлення на стажування № 209-к від 11.05.2017. Наказ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова про прийняття на стажування № 224 від 17.05.2017 р. Тема: «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів хореографії» Сертифікат/довідка/посвідчення: № 203 від 2017-06-19.

Наукові інтереси та досягнення: дослідження проблем мистецької освіти у контексті професійного становлення майбутнього вчителя, вдосконалення системи професійно-педагогічної підготовки студентів — майбутніх учителів хореографії у загальноосвітній школі; модернізація практичних занять з методики викладання хореографічних дисциплін та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищої школи. Серед досягнень: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів та з нагоди 10-річчя від Дня створення навчального наукового інституту педагогіки (2017 р.); почесна грамота за багаторічну працю, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 35-річчя від дня народження (2020).

Навчальні предмети, які викладає: пластичне виховання (ритміка і танець), основи сценічного руху, народознавство і музичний фольклор України, основи хореографії, сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання, теорія і методика народно-сценічного танцю, теорія і методика українського народного танцю, теорія і методика класичного танцю, теорія і методика сучасного танцю, зразки народної хореографії та сценічне оформлення танцю.

Друковані праці:

Шинкарук Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, народна артистка України.

Біографія: народилася 31 липня 1979 р. у м. Фастові Київської області. Ще 1990 року здобула перше місце на Всеукраїнському фестивалі естрадної музики «Замкова гора», який проходив у Житомирі. Наступного року — перше місце на Всеукраїнському фестивалі дитячо-юнацької творчості «Соломяний дзвін» у Луцьку. У 1991 вона отримала приз «Надія як найперспективніша молода співачка на ІІ Всеукраїнському фестивалі «Червона рута», який відбувався у Запоріжжі. 1993 року Ірина Шинкарук посіла вже перше місце на ІІІ Всеукраїнському фестивалі «Червона рута» у Донецьку і стала дипломанткою конкурсу «Нові імена» Українського фонду культури. Того ж року виборола Гран-прі на Міжнародному фестивалі естрадної пісні «Білостоцькі мальви», який проходив у польському місті Білостоці та отримала стипендію від Міністерства культури Польщі і пройшла стажування у Варшавському театрі оперети у видатного музичного педагога професорки Єви Косак. 1994 року пісня у виконанні Ірини Шинкарук «Місячний оберіг» була визнана найкращою на V Міжнародному естрадному фестивалі «Голос Азії», а співачка стала лауреатом премії FODOF та першою українкою чиє ім’я було внесено до Всесвітнього музичного каталогу Who is who in music. У виконанні Ірини Шинкарук пісня В.Шинкарука «Я чекаю тебе» перемагає у фестивалі «Шлягер-95» та пісня В. Шинкарука і О. Войтка «Чорні очі» «Шлягер-97». 1997 року згідно Всеукраїнського рейтингу популярності «Золота фортуна» Ірину Шинкарук визнали найкращою молодою співачкою України, цього ж року вона представляла Україну на ХІV Всесвітньому фестивалі молоді та студентів у кубинській столиці Гавані. Співачка здобула Гран-прі на ІІІ Міжнародному фестивалі сучасної естрадної пісні «Море друзів» (1998 р.), а також на V Всеукраїнському телевізійному фестивалі популярної музики «Мелодія», який проходив у Львові (1999 р.) а також II премію Міжнародного конкурсу виконавців естрадної пісні ім. В. Івасюка (1999 р.).

Ще будучи школяркою була запрошена на посаду солістки-вокалістки Державного театру пісні під керівництвом Миколи Мозгового (1995–1999). У 1995–2000 рр. навчалась у Житомирському педагогічному університеті ім. Івана Франка на філологічному факультеті та Житомирському училищі культури, хормейстерсько-диригентський відділ у 1995–1997 рр. У 1997–2001 рр. здобувала другу вищу освіту у Київському Національному університеті культури і мистецтв. У 1999–2019 рр. працювала солісткою-вокалісткою вищої категорії ТО «Музика» Національної радіокомпанії України. У 2001–2003 рр. за сумісництвом працювала викладачем естрадного вокалу Київського університету культури, а також старшим диктором телеканалу «Культура» у 2000 — 2004 рр. З 2002 року стає однією з найзатребуваніших ведучих України, що веде заходи всеукраїнського та державного рівня: День Молоді, День Конституції, День Незалежності України на Майдані Незалежності«, «День Києва на Європейській площі», «Великдень на Майдані», «День Києва на Контрактовій», Всеукраїнське свято Меду, Мистецький Олімп України, Людина III тисячоліття, фестивалі «Сила України», «Кобзарські сезони Волині», «Я там, де є Благословіння», «АртТалант фест», «Світ у твоїх долонях», Всеукраїнські тури КНУКіМ тощо. У 2004 відкриває Мистецьку агенцію Ірини Шинкарук та стає організатором і режисером мистецьких акцій та масових свят, серед яких «85 років створення Макарівського району» (2008), Всеукраїнський фестиваль кобзарського мистецтва «Козацька ліра», де було встановлено рекорд України — наймасовіше виконання кобзарями твору «Реве та стогне Дніпр широкий» (2009) та ін. Продюсує випуск альбомів українських виконавців Василя Жданкіна «Одкровення» (2006), кілька альбомів Олесандра Смика (2005-2006), «Волинські Афіни» (2005) — запис творчих колективів м. Кременець, «Гомін Степів» (2006) тріо-бандуристок м.Тернопіль. Участь у медерному дійстві "Я«(Романтика) до 100-ліття від дня народження Миколи Хвильового (1993), модерн-симфонії «Сковорода» (1994), Містеріальному шоу-дійстві «Золоті ворота тисячоліть» (1999) режисера Василя Вовкуна.

Нагороджена Орденом «Золотий хрест» Всеукраїнської асоціації працівників культури та мистецтва (2007); 2008 року Ірині Шинкарук присвоєно звання «Заслужена артистка України», та цього ж року вона стала лавреаткою Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка. 2009 року — лавреатка Національної програми «Мистецький Олімп України». 2010 року співачка отримала відзнаку «Суспільне визнання». 2014 року Ірина Шинкарук стала лауреаткою Міжнародної премії за доброчинність. 6 березня 2019 року співачці присвоєно звання «Народна артистка України». Загалом співачка випустила понад десять альбомів «П’ята пора року» (1994), «Крок до літа» (1996), «Перекоти-поле» (1999), «Час любити» (2001) «Я — наче птиця» (1996) і «Перекоти-поле» (1998), «Іду до Вас» (2000), «Відчуваю» (2004), «Це моя і твоя Україна» (2006), «Купе на двох» (2016), «Пливе човен» (2018); стала авторкою поетичних збірок «Народження голосу» (2001 р.) і «Відчуваю» (2004 р.), «Сильніша на одне життя» (2018 р.). У 2019 пісня Ірини Шинкарук «Їду» стала лауреатом міжнародного мистецького проекту «Шлягер року», співачка отримала нагороду як автор і виконавиця. Знаковим для І.Шинкарук став а капельний мистецький проект «Глибокий колодязь» (Пісенна фреска України), який реалізовувся впродовж десяти років, це записи солоспіву народних пісень здійснені у знакових місцях України. З 2015-2018 рр. за сумісництвом працювала старшим викладачем кафедри музики і хореографії з методиками викладання Житомирського державного університету. З вересня 2019 року — доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання. З 2015 року президент, режисер та голова журі Міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний Спас», відкритих фестивалів студентської творчості «Листопад-Fest» та «Студентська ліра». Виступала в США, Білорусії, Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині, Чехії, Австрії, Франції, Італії, Німеччині, Кубі, Греції, Лівії, Андоррі, в країнах Середньої Азії тощо. Продовжує активну концертну, викладацьку та наукову діяльність. Проводить майстер-класи, є членом журі всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів і фестивалів. Одружена, має двох синів і доньку.

Інформація про вищу освіту: у 2000 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка та Київський національний університет культури та мистецтв у 2001 р.

Початок роботи в університеті: січень 2015 року.

Інформація про стажування: з 12.10 по 14.11.2016 р. Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема: «Професійна підготовка студентів мистецьких спеціальностей».

Наукові інтереси та досягнення: творчий розвиток особистості засобами вокального мистецтва. Творчість Володимира Шинкарука. Ірина Шинкарук представляє сьогодні унікальний акапельний проект «Глибокий колодязь», робота над яким тривала більше 10 років. Форма проекту — музична фреска, що об’єднала у собі записи солоспіву народних пісень у різних куточках України. Записи проводилися у знакових місцях України (17 місць, які можна назвати обличчям України) серед яких Одеський оперний театр, Завод «Антонова», деякі з цих місць, зараз не доступні для українців: Соляна шахта м. Соледар Донецької області; печера Карані-Коба, Крим; шахта ремонтного заводу підводних човнів, що у Балаклаві; винні підвали заводу Масандра. Більше 40 народних пісень звучать у проекті, більшість з них записані співачкою у творчих експедиціях «з вуст у вуста».

Начальні предмети, які викладає: постановка голосу, вокал, сценічний спів, режисура дозвіллєвих заходів, майстерність ведучого та конферансьє, робота з мікрофоном, робота у студіїзвукозапису.

Нагороди: Почесне звання «Заслужений артист України» (червні 2008); «Народний артист України» (березень 2019); лауреат премії ім. Івана Огієнка (2009); Відзнака мистецької агенції «Територія А» за найкращі спецефекти в кліпі на пісню «Ти минаєш»; Почесна відзнака Всеукраїнського об’єднання «Держава» (2005); Орден «Золотий хрест» Всеукраїнської асоціації працівників культури та мистецтва (2007); Лауреат Національної програми «Мистецький Олімп України» (2009); Почесна відзнака «Суспільне визнання» (2010); Диплом комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності (2010); Почесне звання «Почесний громадянин села Гореничі» (2011); Лауреат Міжнародної премії за доброчинність (2014); 1990 — Всеукраїнський фестиваль естрадної музики «Замкова гора» (Житомир), I місце; 1991 — Всеукраїнський фестиваль дитячо-юнацької творчості «Солом’яний дзвін» (Луцьк), I місце; 1991 — II Всеукраїнський фестиваль «Червона рута» (Запоріжжя), приз «Надія»; 1992 — IV Всеукраїнський фестиваль авторської пісні «Оберіг» (Луцьк), диплом; 1993 — Всеукраїнський конкурс Фонду культури України «Нові імена» (Київ), диплом; 1993 — III Всеукраїнський фестиваль «Червона рута» (Донецьк), I місце у жанрі популярної музики; 1993 — Міжнародний фестиваль естрадної пісні «Білостоцькі мальви» (Білосток, Польща), Гран-прі; 1993 — Всеукраїнський фестиваль сучасної української пісні «Пісенний вернісаж» (Київ), диплом; 1994 — V Міжнародний естрадний фестиваль «Голос Азії» (Алмати, Казахстан), диплом FIDOF та приз за виконання найкращої пісні фестивалю «Місячний оберіг»; 1997 — XIV Всесвітній фестиваль молоді та студентів (Гавана, Куба); 1997 — Всеукраїнський рейтинг популярності «Золота фортуна» (Київ), найкраща молода співачка України; 1998 — Всесвітній фестиваль християнської молоді (Відень, Австрія); 1998 — III Міжнародний фестиваль сучасної естрадної пісні «Море друзів» (Ялта), Гран-прі; 1999 — V Всеукраїнський телевізійний фестиваль популярної музики «Мелодія» (Львів), Гран-прі; 1999 — Міжнародний конкурс виконавців естрадної пісні ім. В. Івасюка (Чернівці), II премія; 2002 — Міжнародний конкурс виконавців естрадної пісні «Золотий скіф» (Донецьк), диплом.

Список публікацій: Музичні альбоми та CD: «П’ята пора року» (1994), «Крок до літа» (1996), «Перекоти-поле» (1999), «Час любити» (2001) «Я — наче птиця» (1996) і «Перекоти-поле» (1998), «Іду до Вас» (2000), «Відчуваю» (2004), «Це моя і твоя Україна» (2006), «Купе на двох» (2016), «Пливе човен» (2018); поетичні збірки: «Народження голосу» (2001), «Відчуваю» (2004), «Міра» (аудіо-книга 2008), «Сильніша на одне життя» (2018).

Авраменко Петро Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, заслужений артист України, член спілки театральних діячів України.

Біографія: народився 30 червня 1978 року, с. Мокляки, Житомирської області. Актор, режисер, громадський діяч. У 1996 році закінчив загальноосвітню школу в с. Топорище Володар-Волинського району, і того ж року вступив до Житомирського училища культури на спеціальність «Режисура». 1998 — режисер-методист районного будинку культури у смт. Черняхів. 1999 — актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. 2002–2004 — режисер народного самодіяльного театру УТОГ. 2005–2007 — режисер, ведучий сатирично-розважальної програми на «Радіо Свобода». 2007 — актор і режисер дитячої СД радіо книги «Радіоняня». Здійснив радіовистави для дітей («Острів Скарбів», «Алі Бааа-ба та сорок розбійників», «Маленький Мук», «Аладін» та ін.), а також для дорослих («Крихітка Цахес», «Ніч проти Івана Купали», «Полювання на брата».) 2008 — режисер першої категорії Національної радіокомпанії України в редакції літературно-історичних та науково-пізнавальних передач. З березня 2000 — актор в Музичному та драматичному театрі Житомирської області. 2013 — режисер Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги.

Інформація про вищу освіту: 2009 р. — закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого за спеціальністю «Режисер театру». 2012 — закінчив Київську національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Режисер театру».

Навчання в аспірантурі: 2012-2016 рр. — аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка і режисер створеного ним театру-лабораторії «Бурсаки».

Початок роботи в університеті: 2020 рік.

Інформація про стажування: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 09.11.2020-25.12.2020.Наказ Житомирського державного університету імені Івана Франка про направлення на стажування № 469-К від 06.11.2020. Наказ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника про прийняття на стажування № 99-АГ від 09.11.2020. Тема: «Теоретико-методологічні засади викладання практичних дисциплін сценічного спрямування». Сертифікат/довідка/посвідчення: № 01-23/25 від 2021-021-10.

Наукові інтереси та досягнення: проблеми сенічного мистецтва, робота над акторським образом, пластика актора. Серед досягнень — звання «Митець року» у місті Житомир (2013), звання заслужений артист України, Премія імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (2018), Відзнака за заслуги III ступеня перед містом. У 2016 році був запрошений в Аугсбургський театр (Німеччина) як митець у резиденції. Режисер вуличних театралізованих дійств. Режисер Житомирської команди в телевізійному шоу проекту «Майданс» (2013). Ініціатор і режисер театралізованого дійства «Культурна версія» 2011-2018 р.

Начальні предмети, які викладає: основи режесури, грим, основи тренінгу і техніки актора театру, вступ до спеціальності «Сценічне мистецтво».

Берелет Володимир Ілліч

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужений артист України, член спілки театральних діячів України.

Біографія: народився 19 лютого 1946 року в с. Новоолександрівка, Солонянського, нині Синельниківського р-ну Дніпропетровської області. 1967 р. закінчив Дніпропетровське театральне училище. 1983 р. закінчив Інститут театрального мистецтва в Москві. У 1967-1970 рр., 1972-1990 рр. працював у Сумському театрі драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна. 1970-1972 — актор у Криворізькому російському музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. У 1991-2001 рр. працював у Житомирському українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги. Протягом 1994-2000 рр. був ведучим музично-розважальної телепередачі «Здоровенькі були»; з 2002 р. — директор програм, старший режисер, ведучий жарт-клубу «Побрехеньки» Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. З 2019 р. — старший викладач кафедри лінгвометодики та культури фахової мови.

Інформація про вищу освіту: 1983 р. закінчив Державний інститут театрального мистецтва імені А. В. Луначарського в Москві за спеціальністю «Актор драматичного театру і кіно», отримав кваліфікацію «Актор драматичного театру і кіно».

Початок роботи в університеті: 2019 рік.

Інформація про стажування: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 09.11.2020-25.12.2020. Наказ Житомирського державного університету імені Івана Франка про направлення на стажування № 469-К від 06.11.2020. Наказ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника про прийняття на стажування № 99-АГ від 09.11.2020 р. Тема: «Теоретико-методологічні засади викладання практичних дисциплін сценічного спрямування». Сертифікат/довідка/посвідчення: № 01-23/26 від 2021-01-10.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання предмету «Сценічне мистецтво», історія театру, навчання основ сценічної майстерності студентів спеціальності «Сценічне мистецтво», почесне звання «Заслужений артист УРСР» (1985 р.). З 1994 по 2000 рр. був ведучим музично-розважальної передачі «Здоровенькі були» Житомирської обласної державної телерадіокомпанії.

Навчальні предмети, які викладає: робота з мікрофоном; грим; сценічна мова; майстерність диктора радіо і телебачення (тренінг); основи тренінгу і техніки актора театру.

Берелет Лілія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужена артистка України, артистка драми вищої категорії Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги.

Біографія: народилась 21 червня 1961 р. в м. Ромни Сумської області. 1983 р. закінчила Київський інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. З 1983 по 1985 рр. — диктор Одеського обласного радіо й телебачення. З 1985 по 1991 рр. — артистка Сумського театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна. З 1991 р. і дотепер — артистка Житомирського українського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. 1997 року отримала звання заслуженої артистки України.

Інформація про вищу освіту: у 1983 р. закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Актор драматичного театру і кіно», отримала кваліфікацію «Актриса драматичного театру і кіно».

Початок роботи в університеті: 2017 рік.

Інформація про стажування: з 06.03.2012 р. по 14.03.2012 р. проходила стажування в Інституті післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (свідоцтво 12 СПК 834130). Тема стажування: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів культури і мистецтва». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 09.11.2020 — 25.12.2020. Наказ Житомирського державного університету імені Івана Франка про направлення на стажування № 469-К від 06.11.2020. Наказ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника про прийняття на стажування № 99-АГ від 09.11.2020 р. Тема: «Теоретико-методологічні засади викладання практичних дисциплін сценічного спрямування». Сертифікат/довідка/посвідчення — № 01-23/27 від 2021-01-10.

Наукові інтереси та досягнення: сценічне мистецтво, основи сценічного гриму, методика навчання основ сценічної майстерності студентів спеціальності «Сценічне мистецтво». Серед досягнень отримання почесного звання «Заслужений артист України». З 1994 по 2000 рр. була ведучою музично-розважальної передачі «Здоровенькі були» Житомирської обласної державної телерадіокомпанії.

Навчальні предмети, які викладає: сценічна майстерність та тренінг.

Основні друковані праці:

Рутецький Василь Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужений артист України.

Біографія: народився 12 січня 1964 року в селі Розношенці Збаразького району Тернопільської області. У 1979-1983 рр. навчався в Тернопільському музичному училищі імені С. Крушельницької по класу баяну. Після закінчення училища продовжив навчання у Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка — клас професора М. Д. Обрюхтіна.

Під час навчання у консерваторії брав участь у Всеукраїнських конкурсах виконавців на народних інструментах. Неодноразово виступав із сольними концертами у м. Львові. Під час навчання у консерваторії, брав участь у Всеукраїнському конкурсі баяністів і акордеоністів у м. Рівне (1988 р.). За активну концертну та громадську діяльність був відзначений Подякою Правління Львівського обласного відділення музичного товариства. У 1988 році, після закінчення навчання, був направлений на роботу до Житомирського музичного училища імені В. Косенка. У тому ж році був зарахований в штат колективу Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок» на посаду артиста оркестру і концертмейстера хору, а потім — керівника оркестру ансамблю «Льонок». За час роботи в ансамблі, брав участь у багатьох державних та міжнародних конкурсах і фестивалях. З концертними програмами виступав у Польщі, Румунії, Словакії, Франції, Німеччині, Литві, Росії, країнах Середньої Азії. З 2001 року працює викладачем. Керує народним аматорським колективом «Оркестр народних інструментів» (посвідчення народного (зразкового) аматорського колективу (постанова колегії управління культури облдержадміністрації № 2/3 від 25.06.2008).

Інформація про вищу освіту: у 1988 році закінчив Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка за спеціальністю: «Баян» та отримав кваліфікацію: «Концертний виконавець, викладач» (диплом ПВ № 682565 від 16.06.1988 р.).

Початок роботи в університеті: вересень 2001 року.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, стажування на кафедрі інструментального та оркестрового виконавства з 21.05.2018 р. по 25.06.2018 р. (наказ № 225 від 23.05.2018 р.). Довідка № 248 від 02.10.2018 р. Тема: «Проблеми інструментального виконавства».

Наукові інтереси та досягнення: методичні основи організації навчально-виховного процесу в оркестрі народних інструментів. Серед нагород: подяка Міністерства культури України (1993 р.), Відмінник освіти України. (2000 р.), Почесна Грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2005 р.), заслужений артист України (2009 р.), грамота Житомирської обласної ради (2013 р.), Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2014 р.), грамота управління культури обласної державної адміністрації (2014 р.).

Навчальні предмети, які викладає: основний музичний інструмент (баян), оркестровий клас, концертмейстерський клас.

Друковані праці:

Яремчук Олександр Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужений артист України.

Біографія: народився 18 березня 1988 року, в селі Глибочок Баранівського району Житомирської області. У 2003 році закінчив Глибочанську загальноосвітню школу 1-2 ступенів Баранівського району. У 2007 році закінчив Житомирське училище культури і мистецтв ім. І. Огієнка за спеціальністю «Народна художня творчість». З 2007 року працює на посаді артиста вищої категорії академічної хорової капели «Орея» КП «Житомирська обласна філармонії імені С. Ріхтера». З 2009 по 2020 рік працював на посаді артиста-вокаліста Житомирського обласного академічного театру імені І. Кочерги.

Інформація про вищу освіту: 2013 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Музичне мистецтво». У 2021 році закінчив Поліський національний університет здобув кваліфікацію Магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Початок роботи в університеті: вересень 2022 року.

Наукові інтереси та досягнення: практична робота в сфері вокального мистецтва, а саме: методи і прийоми, які спрямовані на формування вокально-сценічних умінь; вокальна техніка як основа розвитку виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Навчальні предмети, які викладає: вокально-виконавська інтерпретація музичних творів.

Нагороди: почесне звання «Заслужений артист України»; Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2011 р.); Грамота Житомирської обласної ради (2016 р.).

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент (бвз).

Біографія: народився 25.08.1971 р. у м. Житомир. Закінчив ЗОШ № 16 м. Житомира. З 1987 по 1991 р. навчався у Житомирському музичному училищі ім. В. С. Косенка за спеціальністю хорове диригування. Вищу освіту здобув у Вищий державний музичний інститут ім. М. Лисенка за спеціальністю хорове диригування (1991-1995). З вересня 1995 року асистент, з 1999 року — старший викладач кафедри музики. В 2009 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія та методика початкової освіти.

Інформація про вищу освіту: у 1995 році закінчив Вищий державний музичний інститут ім. М. Лисенка (зараз — Львівська національна академія мистецтв ім. М. Лисенка), спеціальність «Хорове диригування», кваліфікація — спеціаліст, диригент хору, викладач (диплом ЛН № 011400 від 30.06.1995 р.).

Навчання в аспірантурі: аспірантура Житомирського державного університетуі імені Івана Франка (2001-2005 рр.).

Початок роботи в університеті: вересень 1995 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій». Спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.

Інформація про стажування: Київський національний педагогічний університет з 14 березня по 14 квітня 2014 р., наказ № 136 від 19 березня 2014 р. Тема: «Комп’ютерні технології в музиці», довідка № 62 від 23.04.2014 р. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.Термін стажування: 27.03.2019 — 26.04.2019. Наказ N143 від 25 березня 2019 року. Довідка про проходження стажування N 105 від 6.05.2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: застосування комп’ютерних програм для аранжування та написання музики. Використання комп’ютера для набору та верстки нот. Звукоінженерія та саунддизайн.

Навчальні предмети, які викладає: хорове диригування, постановка голосу, музична інформатика.

Друковані праці:

Рєзнік Олена Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор філософії, доцент (бвз).

Біографія: народилася 13 вересня 1977 року у м. Кремінна (Кремінський район, Луганська область). З 1983 до 1992 рр. навчалася в Кремінській загальноосвітній школі № 3 та Кремінській районній дитячій музичній школі по класу акордеона (1987-1992 рр.). В 1992 році вступила до Сєвєродонецького музичного училища ім. С. С. Прокоф’єва (спеціалізація «Народні інструменти»). В 1996 році рішенням Державної кваліфікаційної комісії отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста викладача ДМШ з класу акордеона, диригента оркестру, артиста ансамблю (Диплом з відзнакою ЗВ № 902697). Трудову діяльність розпочала у 1996 році у Кремінському Центрі Дозвілля у якості акомпаніатора, з березня 2000 року до жовтня 2005 рр. — художній керівник народного самодіяльного ансамблю народної пісні «Лелеченька» Кремінського Центру Дозвілля. З 2005 до 2022 рр. працювала в КЗ «Кремінська музична школа» (2005-2010 рр. та 2012-2022 рр. — викладач; 2010-2012 рр. — заступник директора з навчально-виховної роботи).

Початок роботи в університеті: жовтень 2022 року.

Інформація про вищу освіту: з 2003 по 2008 рр. — навчання у Луганському державному інституті культури і мистецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво». В 2007 році здобула кваліфікацію бакалавра з музичного мистецтва, артиста ансамблю, викладача (Диплом з відзнакою АН № 32452562). В 2008 році отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію артист ансамблю, диригент, викладач (Диплом з відзнакою АН № 34375749). У 2009 році закінчила ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та здобула кваліфікацію магістра мистецтвознавства, викладача (Диплом з відзнакою АН № 37464273).

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2016-2020 рр. виконала дисертацію у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» відповідно до освітньо-наукової програми «Музичне мистецтво». У спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника здобула ступінь доктора філософії (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво») про що рішення набрало чинності 26 квітня 2022 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Становлення й розвиток виробництва баянно-акордеонного інструментарію в Україні у ХХ ст. (органологічний аспект)». Науковий керівник — професор, доктор мистецтвознавства Андрій Якович Сташевський.

Наукові інтереси та досягнення: народне інструментальне мистецтво, історія народних музичних інструментів.

Навчальні предмети, які викладає: гра на музичному інструменті, концертмейстерський клас і практикум шкільного репертуару, інструментально-виконавська інтерпретація музичних творів, основний музичний інструмент.

Нагороди: Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах імені Анатолія Онуфрієнка, (м. Дрогобич, 2009 р.); Диплом ІІІ ступеня Міжнародного конкурсу виконавців «Кримська весна», (м. Ялта, 2009 рік).

Друковані праці:

Новосадова Світлана Артемівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народилася 10 вересня 1963 року у м. Житомирі. У 1978 році закінчила Житомирську середню школу № 23. 1978-1982 рр. — Житомирське музичне училище імені В. С. Косенка. 1982-2005 рр. працювала викладачем музично-теоретичних дисциплін у Володарськ-Волинській дитячій музичній школі Житомирської області. У 2000-2005 рр. навчалася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. З 2005-2006 рр. — навчання у магістратурі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Інформація про вищу освіту: в 2000-2005 рр. навчалася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. У 2005-2006 рр. навчалася в магістратурі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація — викладач музично-теоретичних дисциплін.

Навчання в аспірантурі: 2008-2012 рр. — аспірантура Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Початок роботи в університеті: 2005 р.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 29.11.2019–16.01.2020. Наказ Житомирського державного університету імені Івана Франка про направлення на стажування № 595-к від 21.11.2019. Наказ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова про прийняття на стажування № 558 від 05.12.2019 р. Тема: «Інноваційні технології навчання в процесі викладання музично-теоретичних та диригентсько-хорових дисциплін». Сертифікат/довідка/посвідчення: № 15 від 2020-01-22.

Наукові інтереси та досягнення: творча самостійність майбутнього вчителя музики у процесі музично-теоретичної підготовки.

Навчальні предмети, які викладає: теорія музики, тренінг з музично-виконавської майстерності, інструментально-виконавська інтерпретація музичних творів, основний музичний інструмент, світова художня культура.

Плющик Єлизавета Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народилась 01.05.1960 р. у м. Хуст Закарпатської області. Закінчила 8 класів ЗОШ № 7. Середню спеціальну освіту здобула у Житомирському музичному училищі ім. В. С. Косенка, фах — фортепіано (1975-1979). Вищу освіту здобула у Рівненському державному педагогічному інституті ім. Д. З. Мануїльського (1979-1983), другу вищу освіту здобула у Московському державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних (1984-1988 рр.). З вересня 1986 року викладач, з вересня 1988 року — старший викладач кафедри музики (нині кафедри мистецьких дисциплін з методиками викладання). З 1988 року розробила власну методику «Орхестичне виховання», яку було впроваджено у 1-4 класах ЗОШ № 7 м. Житомира, у ДНЗ № 11 м. Житомира. З 1999 року працює вчителем музичного мистецтва Житомирської приватної гімназії «Ор Авнер» (група дитячого садку та 1-7 класи), має звання «Вчитель-методист» та «Вихователь-методист».

Інформація про вищу освіту: у 1983 р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, музично-педагогічний факультет, спеціальність: «Музика», кваліфікація: «Вчитель музики» (диплом з відзнакою, ИВ-І № 208086). Другу вищу освіту здобула у Московському державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних, диригентсько-хоровий факультет, спеціальність: хорове диригування, кваліфікація: диригент хору, викладач хорових дисциплін (диплом з відзнакою Г-І № 376116).

Початок роботи в університеті: вересень 1986 року.

Інформація про стажування: Інститут мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова з 10.11.2014 по 10.12.2014 р. Наказ № 575 від 24.11.2014 р. Довідка про стажування № 393 від 29.12.2014. Тема: «Створення навчально-методичних матеріалів, електронних засобів навчання».

Наукові інтереси та досягнення: орхестичне виховання у ДНЗ та ЗОШ на уроках музичного мистецтва, креативна педагогіка, методика викладання диригентсько-хорових дисциплін. Серед досягнень: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідницькій роботі університету (2009 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в навчальній, науковій, виховній роботі та з нагоди 94-ї річниці з Дня заснування університету (2013 р.); Грамота управління освіти Житомирської міської ради за високий рівень представлених матеріалів на міську виставку «Сучасна освіта м. Житомира — 2008» в номінації «Музика», Грамота відділу культури і туризму райдержадміністрації за активну пропаганду музичного мистецтва, вагомий внесок у розвиток естетичного виховання дітей та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (2010 р.); Грамота відділу культури і туризму райдержадміністрації за активну пропаганду музичного мистецтва, вагомий внесок у розвиток естетичного виховання дітей та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (2011 р.), Грамота управління культури облдержадміністрації за плідну працю, творчу ініціативу, професіоналізм, популяризацію і пропаганду музичного мистецтва нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (2013 р.); Подяка від оргкомітету Всеукраїнського конкурсу талантів «Феєрія зірок» за особистий внесок у розвиток талановитих дітей та молоді, надання їм можливості проявити свою індивідуальність, за високий професіоналізм в роботі (2017 р.), Подяка Управління освіти Житомирської міської ради за тісну співпрацю в організації та проведенні міських турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Музичне мистецтво» та активну участь у проведенні методичного навчання вчителів мистецького циклу (2018 р.).

Навчальні предмети, які викладає: хорознавство та аранжування, теорія та методика музичного виховання, хорове диригування, постановка голосу.

Друковані праці:

Сичевська Валентина Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України.

Біографія: народилася 24 жовтня 1957 р. у с. Тарашани (Глибоцького району Чернівецької області). У 1972-1976 рр. навчалась у Чернівецькому педагогічному училищі, на музичному відділенні. У 1976-1980 рр. навчалась на музично-педагогічному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського. У 1979 р. працювала вчителем музики та керівником хору Косаківської восьмирічної школи Липовецького району Вінницької області. Після закінчення інституту в 1980 р. була обрана викладачем кафедри музики і хореографії з методиками викладання Житомирського державного університету. З 1981 до 1986 р. працювала керівником дитячого хору Житомирського обласного будинку вчителя. У 1982 р. створила творчу лабораторію «Ансамблевий спів», яка є основою практичних, культорологчіних досліджень кращих зразків української пісенної традиції. З 1992 р. є керівником народного жіночого вокального ансамблю «Елегія». З 1987 р. призначена старшим викладачем кафедри музики і хореографії з методиками викладання Житомирського державного університету.

Інформація про вищу освіту: у 1980 р. закінчила музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.

Початок роботи в університеті: грудень 1980 року.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова з 21 березня — 22 квітня 2016 р., наказ — № 124 від 21.03.2016 р. Тема стажування: «Проблеми вокально-хорового виконавства».

Наукові інтереси та досягнення: творчий розвиток особистості засобами вокального мистецтва. Керівник народного вокального ансамблю «Елегія». Серед досягнень: медаль лауреата І Всесоюзного фестивалю народної творчості (1987 p.); знак ВЦРПС «За досягнення в самодіяльному мистецтві» (1991 p.); пам’ятний диплом Федерації профспілок України за організаторську роботу та участь у Всеукраїнському фестивалі самодіяльних художніх колективів профспілок (1999 p.); Почесна грамота Міністерства освіти України (1999 p.); Почесна грамота Президії Федерації профспілок України (2001 p.); подяка Президії Житомирського обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки за багаторічну сумлінну працю з естетичного виховання молоді, розвитку і пропаганди музичної творчості на Житомирщині (2001 р.); знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2002 р.); подяка Виконавчого комітету Житомирської міської ради за розвиток аматорського мистецтва і високу виконавську майстерність (2004 р.); Подяка Виконавчого комітету Житомирської міської ради за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток культури міста (2008 р.); нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. І. Франка» (2012 р.); подяка Житомирського державного університету ім. І. Франка (2013 р.). Указом Президента України у 2015 р. отримала почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Навчальні предмети, які викладає: хорове диригування, постановка голосу, практикум роботи з вокально-хоровими ансамблями.

Компакт-диски: Аудіодиск «Озвуться птицями гаї» вокального ансамблю «Елегія», керівник — В. В. Сичевська (2018 р.). Аудіодиск «Колекція вокальних творів» ансамблю «Елегія», керівник — В. В. Сичевська (2019 р.).

Друковані праці:

Травкіна Наталія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужений діяч культури Польщі.

Біографія: народилася 26.02.1957 р. у с. Миропіль Дзержинського (Романівського) району Житомирської області. У 1972 р. закінчила ЗОШ № 21 м. Житомира. У 1978 р. закінчила фортепіанний відділ Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка (диплом з відзнакою). У 1982 р. закінчила фортепіанний відділ Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (диплом з відзнакою). З серпня 1982 р. — викладач Житомирського педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. З травня 1999 р. — старший викладач. Член Всеукраїнської Національної музичної спілки, арт-директор музичного колективу «Солісти Полісся». Веде активну концертну діяльність в Україні, Польщі, Німеччині. У творчому доробку має 6 компакт-дисків.

Інформація про вищу освіту: закінчила у 1982 році Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка за спеціальністю: «Фортепіано» та отримала кваліфікацію: «Соліст камерного ансамблю, концертмейстер, викладач».

Початок роботи в університеті: серпень 1982 року.

Інформація про стажування: Національний педагогічний унівеситет ім. М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі фортепіанного виконавства і художньої культури. З 27.03.2019 по 26.04.2019. Тема стажування: «Особливості індивідуальних занять зі студентами творчих спеціальностей».

Наукові інтереси та досягнення: історія слов’янського музичного мистецтва. 22 публікації, 173 сольні концерти, участь у 65 концертах, участь у 20 конференціях (15 міжнародних). Нагороджена дипломом Лауреата III Міжнародного фестивалю Слов’янської музики (Харків, грудень 2006 р.). Заслужений діяч культури Польщі (посвідчення № 2661 від 21 серпня 2008 р.). В активі — записаний ком пакт-диск «Моя Ойчизна. Класична і народна музика польська» (2004 р.), в 2005 р. — два диски «Оперні арії, пісні, романси» (1 з М. Нагірняком, 2 — з П. Антоневським), в 2007 р. — «Польська музика фортепіанна», в 2008 — «Слов’янська пісня» (спільно з дуетом у складі М. Нагірняка та П. Антоневського).

Навчальні предмети, які викладає: основний музичний інструмент, концертмейстерський клас.

Друковані праці:

Борисенко Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, заступник директора навчально-наукового інституту педагогіки з виховної роботи і взаємодії з громадськими об’єднаннями.

Біографія: народилась 11.06.1970 р. у м. Житомирі. Закінчила Житомирську загальноосвітню школу № 25. У 1984 році закінчила музичну школу № 1 м. Житомира по класу фортепіано. З 1983 по 1988 рр. була у складі обласного літературного об’єднання під керівництвом Валентина Грабовського. Має публікації в газетах та записи на обласному радіо. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка на факультеті підготовки вчителів початкових класів за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика». Працювала вихователем у ДНЗ № 73 м. Житомира. З 1993 р. працює старшим лаборантом на кафедрі музики з методикою викладання Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2006 року за внутрішнім сумісництвом працює викладачем кафедри музики і хореографії з методиками навчання. З 2020 року — викладач кафедри мистецької освіти. Член журі відкритих фестивалів творчості «Студентська Ліра імені Володимира Шинкарука» та «Листопад-Fest».

Інформація про вищу освіту: у 1992 році закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика» та отримала кваліфікацію: вчитель початкових класів і музики середньої школи (диплом УВ № 888350 від 30.06.1992 р.).

Початок роботи в університеті: 1993 рік.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 21.03.2016 р. — 22.04.2016 р. Стажування на кафедрі фортепіанного виконання і художньої культури (Наказ № 124 від 21.03.2016 р). Довідка про проходження стажування № 116 від 27.04.2016 р. Тема: «Професійна підготовка майбутніх вчителів художньо-естетичного циклу».

Наукові інтереси та досягнення: історія мистецтв, теорія і практика мистецької освіти. Навчальний посібник, розділ в колективній монографії, 3 навчально-методичні посібники та 2 наукові статті. Учасник вокального квартету викладачів. Керівник студентів переможців Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких конкурсів. Серед досягнень: Диплом переможця суспільно-мистецького проекту «Лідер року» у номінації «Студентський авторитет» (2012 р.), Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2013 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю (2016 р.); Почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти (2018 р.), Грамота Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» за активну співпрацю щодо реалізації креативних ідей у культурно-освітньому просторі (2018 р.). Подяка управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації (2019 р.). Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2019 рік). Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2020 р.).

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання дисциплін мистецького циклу, технології викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», музичне мистецтво з методикою навчання, історія театру та кіномистецтва, методичні основи позакласної музично-виховної роботи.

Друковані праці:

Гордєєва-Ковальчук Тетяна Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач кафедри.

Біографія: народилася 14 липня 1974 року, з 1981 по 1989 рік навчалася в ЗОШ № 26 міста Житомира та в Житомирський дитячій музичній школі № 4. У 1989 році вступила в Житомирське музичне училище ім. Віктора Косенка на диригентсько-хоровий відділ та у 1993 з відзнакою закінчила навчальний заклад. 2000-2022 рр. — викладач Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, голова циклової комісії «Народне пісенне мистецтво», лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, хоровий диригент. Від 2022 — викладач кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2022 рік.

Інформація про вищу освіту: з 1993 до 1999 навчалася в Київському національному університеті культури і мистецтв, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Музичне мистецтво» та кваліфікацію «Диригент хору, викладач».

Наукові інтереси та досягнення: сучасна хорова музика українських композиторів, популяризація національної хорової культури в Україні та за кордоном.

Навчальні предмети, які викладає: хорове диригування, диригування, постановка голосу, вокально-виконавська інтерпретація музичних творів, хорове виконавство і практика роботи з хором.

Нагороди: II місце на IV Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва імені Лесі Українки (м. Луцьк 2006); лауреат I ступеня у номінації «жіночі хори» на V Всеукраїнському хоровому конкурсі імені Миколи Леонтовича (м. Київ 2006); лауреат I ступеня у номінації «жіночі хори» на I Всеукраїнському конкурсі хорових колективів та камерних вокальних форм імені Бориса Лятошинського (м. Київ 2007); володар Гран-прі на I Всеукраїнському конкурсі вокально-хорового мистецтва пам’яті Анатолія Авдієвського(м. Одеса 2016); III місце у номінації «хори музичних навчальних закладів» на XXXVI Міжнародному фестивалі церковної музики «Хайнувка 2017» (м. Білосток, Польща); володар спеціальної премії від маршалка Куявсько-Поморського воєводства на XXXXI на фестивалі «Bydgoskie impresje muzyczne» (м. Бидгощ, Польща).

Коновал Тетяна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народилася 31.12.1990 р. у с. Хацьки Черкаського району Черкаської області. У 2008 році закінчила Новоселицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцей» Полонського району Хмельницької області. У 2011 році закінчила Житомирське училище культури і мистецтв імені Івана Огієнка та отримала кваліфікацію «Керівник аматорського хорового колективу. Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності». У 2016 році закінчила Житомирський Державний університет імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Вчитель музичного мистецтва, етики, естетики та художньої культури». З 2017 року працює на посаді артистки вищої категорії Академічної хорової капели «Орея» Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. З 1 вересня 2022 року працює на посаді викладача Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2022 року.

Інформація про вищу освіту: 2011-2016 рр. — навчання в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Навчальні предмети, які викладає: постановка голосу.

Морозюк Людмила Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народилася 26 січня 1993 року в місті Житомир. В 2008 р. закінчила Очеретянську ЗОШ І-ІІ ступенів ім. К. М. Новрузалієва Червоноармійського району Житомирської області. В цьому ж році вступила до Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка. В 2012 р. отримала диплом молодшого спеціаліста та здобула кваліфікацію «Диригент хору, викладач, учитель музики». У 2018–2021 роках працювала у ЖДНЗ № 45 на посаді музичного керівника.

Початок роботи в університеті: жовтень 2022 року.

Інформація про вищу освіту: у 2018 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула диплом магістра за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Навчальні предмети, які викладає: вокально-виконавська інтерпретація музичних творів.

Мурленко Іванна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народилася 6 липня 1997 р. у м. Очаків (Миколаївська обл.). У 2012 р. закінчила Очаківську ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 та Очаківську ДМШ (фортепіано, бандура). У 2016 р. закінчила Миколаївське державне вище музичне училище з відзнакою, отримавши кваліфікації: «Викладач фортепіано ПСМНЗ, концертмейстер, артист камерного ансамблю», «Диригент камерного оркестру, ансамблю». З 2015 р. викладала в Миколаївській ДМШ № 6, з 2018 р. по 2022 р. працювала викладачем фортепіано та концертмейстером в музичних школах м. Одеси. Лауреат Всеукраїнських конкурсів піаністів, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів (викладач-концертмейстер). 3 2018 р. по 2022 р. вела активну концертну діяльність (соло, камерний ансамбль, концертмейстер) у м. Одесі. З 2022 р. працює викладачем кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2022 р.

Інформація про вищу освіту: у 2020 р. закінчила бакалаврат Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової (викладач фортепіано, концертмейстер-піаніст, артист ансамблю). У 2022 р. закінчила магістратуру Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової, спеціальність 025 «Музичне мистецтво», професійна кваліфікація «Артист ансамблю. Концертмейстер-піаніст. Викладач закладу вищої освіти». Тема наукової магістерської роботи «Вплив мотивного символізму Й.-С. Баха на вибір виконавської інтерпретації».

Інформація про стажування: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 14.10.2020 р. — 18.10.2020 р., тема «Удосконалення методики викладання фахових дисциплін».

Наукові інтереси та досягнення: виконавська та концертмейстерська діяльність, музична психологія та педагогіка, методика викладання гри на фортепіано в закладах вищої освіти, світове та українське фортепіанне виконавство, семантика музики ХІV ст., актуальні проблеми музичної освіти в Україні.

Навчальні предмети, які викладає: основний музичний інструмент (фортепіано), інструментально-виконавська інтерпретація музичних творів, гра на музичному інструменті.

Роговська Єлизавета Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народилась 25.04.1974 р. у м. Житомир. У 1989 році закінчила загальноосвітню школу № 8 м. Житомира та вступила до Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка. Вищу освіту здобула у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (м. Київ). З вересня 1998 р. — викладач по класу бандури у Житомирській дитячій музичній школі № 3. У 2000 р. прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри музики Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка, у 2001 р. переведена на посаду викладача тієї ж кафедри.

Інформація про вищу освіту: у 1998 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Музичне виховання» та присвоєна кваліфікація «Учитель музики».

Навчання в аспірантурі: у 2003–2007 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Початок роботи в університеті: вересень 2000 року.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Стажування на кафедрі фортепіанного виконання і художньої культури з 10.11.2014 р. по 10.12.2014 р. Наказ № 575 від 25.11.2014 р. Довідка про стажування № 392 від 29.12.2014 р. Тема: «Створення навчально-методичних матеріалів, електронних засобів навчання, призначених для використання при підготовці майбутніх фахівців».

Наукові інтереси та досягнення: виховання національної та патріотичної свідомості майбутніх вчителів, залучення студентської молоді до вивчення та збереження скарбів народної творчості, зокрема музичного фольклору України, формування та розвиток особистості молодого фахівця на засадах духовності та художньо-естетичного смаку у сучасних реаліях. Багаторічна робота з творчою лабораторією «Кобзарський майдан». Участь у вокальному ансамблі викладачів кафедри. Грамота Продюсерського центру Ірени Марченко Управління культури Житомирської міської ради за високий професійний рівень оцінювання учасників-виконавців Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Energy Fest» та за кваліфікаційно-консультативну роботу з викладачами студіі (2019 р.).

Навчальні предмети, які викладає: народознавство та музичний фольклор України, постановка голосу, вокал та естрадний вокал, хоровий клас та хорове диригування, основний музичний інструмент (бандура), інструментознавство та оркестрове аранжування.

Друковані праці:

Савчук Інна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант, викладач кафедри.

Біографія: народилася 18 жовтня 1984 р. у смт. Дзержинськ (Дзержинський район, Житомирська область). З 1991 до 2002 рр. Навчалася у Дзержинській загальноосвітній середній школі № 1. З 2002 до 2008 рр. навчалася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. У 2005 р. навчалася в Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (Польща). З 2007-2022 рр. — працює старшим лаборантом, викладачем Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: листопад 2007 року.

Інформація про вищу освіту: у 2002-2007 рр. навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Спеціалізація: Українська мова і література. Соціальний педагог» та отримала кваліфікацію: «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, соціальний педагог». У 2008 р. закінчила магістратуру університету. Напрям підготовки: «0101 Педагогічна освіта. Спеціальність 8.010105 Соціальна педагогіка» та отримала кваліфікацію «Викладач соціальної педагогіки у вищих навчальних закладах, соціальний педагог».

Наукові інтереси та досягнення: дослідження усної народної творчості, вивчення та збереження національних та духовних надбань українського народу, виховання в майбутніх професіоналів національної та патріотичної свідомості.

Навчальні предмети, які викладає: «Народознавство і фольклор України», «Історія костюма та побуту», «Виробнича практика в закладах освіти».

Суботницький Ігор Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, заслужений діяч культури Польщі.

Біографія: народився 17 січня 1953 року в місті Житомир. У 1970 році закінчив Житомирську загальноосвітню школу № 20 і вступив до Житомирського училища культури і мистецтв (відділ народних інструментів). 1971-1973 рр. — служба в збройних силах РА. З 1975 року працював у міському будинку культури на посаді баяніста. В 1985 році вступив до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, згодом продовжив навчання у Рівненському державному педагогічному інституті ім. Д. З. Мануїльського. По закінченню навчання почав працювати в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі музики (нині — кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання).

Інформація про вищу освіту: у 1990 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського за спеціальністю: «Музика» та отримав кваліфікацію: «Вчитель музики і співів» (диплом ТВ № 064112 від 26.06.1990 р.).

Початок роботи в університеті: вересень 2000 року.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, стажування на кафедрі інструментального та оркестрового виконавства з 27.03.2019 р. — 26.04.2019 р. Тема: «Професійна підготовка вчителів музичного мистецтва».

Наукові інтереси та досягнення: естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва, історія народного інструментарію, організація та модернізація роботи народного оркестру та ансамблю народних інструментів. Серед досягнень: почесне звання «Заслужений діяч культури Польщі» (посвідчення № 704 від 16.05.2006 р.). Багато років працював артистом фольклорного чоловічого ансамблю «Поліські Соколи». Дипломант Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів у м. Сопот, Зелена Гура. Неодноразово гастролював у Польщі.

Навчальні предмети, які викладає: основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, оркестровий клас.

Друковані праці:

Федорченко Валентин Кузьмич

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився 6 серпня 1958 р. в смт. Новомиколаївка, Новомиколаївського р-ну, Запорізької обл. У 1975 р. закінчив Житомирську ЗОШ № 33. 1976–1978 рр. — служба в рядах РА. У 1981 р. закінчив Житомирське музичне училище імені В. С. Косенка за спеціальністю «Хорове диригування» (клас заслуженого працівника культури України В. Т. Чумак). Після закінчення Одеської консерваторії ім. А. В. Нєжданової працює викладачем хору та теоретичних дисциплін Житомирської музичної школи № 5. Згодом — викладачем Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка, факультету підготовки вчителів початкових класів. За роки роботи мав безліч виступів(у складі викладацьких та як керівник студентських колективів) на сцені університету, обласної філармонії, обласного муздрамтеатру, міської Ради, обласної Ради, концертних майданчиках міста й області. Валентин Федорченко художній керівник студентського навчального камерного хору «Артанія», який виборов 2 місце у 1-му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Грінченківська весна» (Київ — 2013), 3 місце у 2-му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Грінченківська весна» (Київ — 2015), 3 місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Жайвір скликає друзів» (Львів — 2017), фестивалі «Жайвір скликає друзів» (Львів — 2018). З 2000 по 2015 р. — керівник чоловічого вокального ансамблю викладачів кафедри музики «Ретро», з 2007 по 2012 р. — керівник студентського чоловічого вокального ансамблю «ГРАФІКО». Учасник вокальних проектів викладачів кафедри музики «2+3», «Ретро+», «Лебеді кохання». З 2007 по 2010 р. — керівник аматорського хору викладачів Навчально-наукового інституту інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, який з успіхом виступав на сцені університету.

Інформація про вищу освіту: закінчив Одеську державну консерваторію імені А. В. Нежданової за спеціальністю «Хорове диригування» (диплом МВ № 956792, кваліфікація: диригент хору, викладач хорових дисциплін).

Початок роботи в університеті: вересень 1987 року.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університеті ім. М. П. Драгоманова, стажування на кафедрі теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування 12.03.2018 р. — 12.04.2018 р. Наказ № 91 від 14.03.2018 р. Довідка № 78 від 16.04.2018 р. Тема стажування: «Створення навчально-методичних матеріалів, електронних засобів навчання для використання в процесі підготовки майбутніх фахівців».

Наукові інтереси та досягнення: розвиток творчого мислення студентів у процесі вокально-хорової підготовки. Серед досягнень: знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2002 р.); Подяка за роботу у складі фахового журі відкритого фестивалю творчості «Студентська Ліра імені Володимира Шинкарука» (2014, 2018 р.), Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну багаторічну працю (2017 р.), Подяка за роботу у складі фахового журі відкритого фестивалю творчості «ЛИСТОПАД-ФЕСТ» (2018 р.), Грамота Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» за активну співпрацю щодо реалізації креативних ідей у культурно-освітньому просторі (2018 р.); нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2018 р.). Багато років працював артистом та хормейстером Житомирської міської хорової капели «Орея», в складі якої, став лауреатом 15-ти престижних міжнародних хорових конкурсів. Був учасником великих спільних музичних проектів з європейськими хорами у Франції, Німеччині, Швейцарії, Україні. Також входить до складу обласної оглядової комісії з присвоєння та підтвердження почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив».

Навчальні предмети, які викладає: хоровий клас, хорове диригування, постановка голосу.

Друковані праці:

Грушак Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Біографія: народилась 11.12.1969 р. у м. Воскресенськ Московської області (Російська Федерація). Закінчила ЗОШ № 26 м. Житомира. У 1984 році закінчила музичну школу № 1 м. Житомира по класу фортепіано. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка на факультеті підготовки вчителів початкових класів за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика». З лютого 1993 р. — акомпаніатор кафедри музики з методиками викладання, з вересня 2003 р. переведена на посаду концертмейстер.

Інформація про вищу освіту: у 1992 році закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання і музика», кваліфікація: вчитель початкових класів і музики середньої школи (диплом УВ № 888366 від 30.06.1992 р.).

Початок роботи в університеті: лютий 1993 року.

Інформація про стажування: особливості виконавської майстерності концертмейстера. Серед досягнень: грамота Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» за активну співпрацю щодо реалізації креативних ідей у культурно-освітньому просторі (2018 р.).

Наукові інтереси та досягнення: Особливості виконавської майстерності концертмейстера.

Одайник Світлана Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Біографія: народилась 10.12.1960 р. у м. Житомирі. Закінчила ЗОШ № 3 м. Житомира. У 1975 р. закінчила музичну студію при Житомирському музичному училищі ім. В. С. Косенка по класу фортепіано і в тому ж році вступила до цього ж училища, яке закінчила з червоним дипломом у 1979 р. З 1979 р. по 1985 р. працювала викладачем фортепіано та концертмейстером в дитячій музичній школі м. Володарськ-Волинського. В 1984 р. вступила до Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського на музично-педагогічний факультет, заочне відділення.

Інформація про вищу освіту: в 1989 р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність: Музика і співи, кваліфікація: вчитель музики і співів (диплом ТВ-І № 192656 від 28.06.1989 р.)

Початок роботи в університеті: з вересня 1985 р. працює в ЖДУ ім. Івана Франка акомпаніатором, а з 1995 р. — концертмейстером кафедри музики з методиками викладання (тепер — кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання).

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова з 14 березня по 12 квітня 2019 р., тема «Особливості індивідуальних занять зі студентами творчих спеціальностей».

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення виконавчої майстерності, концертна діяльність.

Тітова Олена Романівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Біографія: народилась 06.06.1961 р. у м. Житомирі. У 1976 році закінчила 8 класів ЗОШ № 17 і музичну школу № 1 м. Житомира по класу фортепіано. Середню спеціальну освіту здобула у Житомирському музичному училищі ім. В. Косенка, фах — фортепіано (1976–1980, диплом ВТ-І № 435351 — викладач дитячої музичної школи, концертмейстер). Працювала викладачем по класу фортепіано у Сінгурівській музичній школі (1980–1981). В 1981 р. вступила до Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського на музично-педагогічний факультет, денна форма навчання. З лютого 1982–1985 р. — акомпаніатор кафедри диригування музично-педагогічного факультету.

Інформація про вищу освіту: в 1985 р. закінчила Рівненський інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність: «Музика», кваліфікація: «вчитель музики» (диплом з відзнакою ЗВ № 809449 від 24.06.1985 р.).

Початок роботи в університеті: вересень 1985 року.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова з 14 березня по 12 квітня 2019 р., тема «Особливості індивідуальних занять зі студентами творчих спеціальностей».

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення виконавчої майстерності, концертна діяльність, концертмейстер народного вокального ансамблю «Елегія». Серед досягнень: Грамота за участь у роботі І Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів ім. І. Я. Падеревського (грудень 2005 р. м. Житомир).

Черній Віктор Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Біографія: народився 28.09.1959 року в смт. Любар Житомирської області. Закінчив фортепіанний відділ Житомирського музичного училища ім. В. Косенка (1975–1979, диплом ВТ-І № 248562 — викладач по класу фортепіано та концертмейстер дитячої музичної школи.

Інформація про вищу освіту: музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського та Ніжинського ордена Трудового Червоного прапора державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя за спеціальністю «Музика» (диплом з відзнакою МВ-I № 039449 від 26.06.1991 р. — вчитель музики).

Початок роботи в університеті: липень 1990 року.

Інформація про стажування: жовтень-листопад 2018 р. — Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства. Тема: «Інноваційні технології викладання музично-виконавських дисциплін» (наказ № 439 від 25.10.2018 р., довідка № 313 від 26.11.2018 р.).

Наукові інтереси та досягнення: формування сценічної культури майбутніх викладачів музики, історія фортепіанного мистецтва. Серед досягнень: диплом лауреата Третього Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв Art premium — III премія. — Київ, 2011; Диплом учасника Міжнародного фестивалю «Житомирська музична весна» імені Олександра Стецюка. — Житомир, 2011; Подяка за участь у Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «Подільський зорепад». — Вінниця, 2015; Диплом лауреата ХI Всеукраїнського конкурсу «Класичний меридіан» — I премія. — Київ, 2015; диплом лауреата IV Міжнародного інструментального конкурсі Євгена Станковича — II премія. — Київ, 2016, а також грамоти і подяки від Управління культури Житомирської обласної державної адміністрації за високопрофесійну концертмейстерську діяльність.

Навчальні предмети, які викладає: концертмейстер у класі вокалу, диригування, хору та гри на музичних інструментах.