Навчально-науковий інститут педагогіки

Про інститут Дирекція Кафедри

Склад кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Баладинська Ірина Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України.

Дисципліни: світова художня культура, історія кіномистецтва, історія театру, шкільний курс СХК та методика його викладання.

Наукові інтереси: методологічні та методичні засади мистецької освіти.

Інформація: Випускниця Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя, аспірантури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Голова організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів імені І. Падеревського. Президент Житомирського обласного благодійного фонду «Об’єднана Фундація Відродження Польської Національної Пам’яті». Має почесні нагороди Житомирської обласної державної адміністрації.

Гузун Михайло Семенович
Гузун Михайло Семенович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, народний артист України, заслужений діяч мистецтв Молдови, почесний громадянин міста Житомира.

Дисципліни: мистецтво балетмейстера, теорія і методика сучасного танцю, теорія і методика українського народного танцю, методика викладання віртуозних рухів.

Наукові інтереси: методика роботи з хореографічним колективом.

Інформація: Випускник Краснодарського державного інституту культури, директор Житомирської міської школи хореографічного мистецтва, голова Житомирського обласного осередку Національної хореографічної спілки України, балетмейстер Обласного центру хореографічного мистецтва, лауреат премії імені Івана Огієнка, повний кавалер ордену «За заслуги», нагороджений численними почесними грамотами, дипломами та відзнаками Міністерства культури і мистецтв України; автор 4 науково-методичних публікацій.

Бовсунівська Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни: історія української музики, основний музичний інструмент.

Наукові інтереси: історія музичної освіти на Волині (XVIII-XIX ст.).

Інформація: Випускниця Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова та аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Моісєєва Маргарита Аркадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни: основний музичний інструмент, методика музичного виховання, основи мистецької педагогіки і психології.

Наукові інтереси: психологія музичної діяльності, компаративні аспекти музичної освіти, комунікативні процеси у різних видах музично-виконавської взаємодії, сучасні міждисциплінарні мистецькі практики.

Інформація: Випускниця Одеського державного педагогічного інституту імені К. Ушинського та аспірантури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Автор 31 наукової та навчально-методичної публікації, серед яких навчальний посібник з грифом МОН, енциклопедичні статті, збірка фольклорних матеріалів з музичним диском. У 2007 році пройшла стажування в США у рамках програми «Громадські зв’язки» за темою «Діяльність та розвиток шкіл мистецтв». Директор міжнародного центру сучасної академічної музики «Новата».

Олійник Світлана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни: гармонія, сольфеджіо, основи композиції, теоретико-практичні основи мистецької творчості.

Наукові інтереси: психологія та педагогіка музичної творчості, проблеми сучасної мистецької освіти, творча особистість майбутнього вчителя музики.

Інформація: Випускниця Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського. Керівник студентської проблемної групи «Науковець». Нагороджена грамотами Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Плотницька Оксана Віталіївна
Плотницька Оксана Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент, викладач по класу фортепіано.

Дисципліни: основний музичний інструмент, інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу.

Наукові інтереси: мистецька вища професійна освіта, основні тенденції розвитку мистецької та музично-педагогічної освіти України, інтеграція музично-педагогічної освіти до європейського освітнього простору.

Інформація: Випускниця Донецької державної консерваторії ім. С. Прокоф’єва та аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка. Нагороджена почесними грамотами, відзнаками та медаллю «Слава ЖДУ ім. І. Франка».

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни: музична інформатика, постановка голосу, хорове диригування.

Наукові інтереси: комп’ютерні технології у професійній діяльності вчителя музики.

Інформація: Випускник Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка та аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Цюряк Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни: сучасна масова музична культура, хорове диригування.

Наукові інтереси: музично-педагогічні технології хормейстерської підготовки майбутнього вчителя музики.

Інформація: Випускниця Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького та аспірантури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Колесник Наталія Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: У 2001 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів (диплом: ТМ № 16187504).

Навчання в аспірантурі: у 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти на тему «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів» (диплом: ДК № 042044). Присвоєно звання доцента кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2011 року, протокол № 2/02-Д (атестат: 12 ДЦ № 029240). Затверджено тему докторської дисертації «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів» на засіданні вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 8, від 29.03.2013 р.) та рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 4, від 23.04.2013 р.). прикріплено здобувачем наукового ступеня доктора педагогічних наук до кафедри педагогіки з 02.09.2013 по 01.09.2018 р. (рішення вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 11, від 26.06.2013 р.).

Інформація про стажування: 2012 рік, Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (наказ № 5 від 23 січня 2012 року). Тема стажування: «Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації художньо-трудової діяльності учнів». Визначення технології підготовки вчителів початкової школи до формування предметних компетентностей на основі нових вимог визначених нормативними документами. Ознайомлення з методикою викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. Ознайомлення з основними напрямами сучасного розвитку дизайнерського мистецтва; техніко-технологічними особливостями декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва; професіограмою художньо-трудової діяльності креативної особистості (з 23.01.2012 — 23.02.2012 р.).

Кількість публікацій: 107 друкованих праць, серед них 6 монографії (1 — одноосібна, 5 — у співавторстві), 9 методичних рекомендацій, 70 статей (27 у фахових виданнях, 7 — у зарубіжних виданнях).

Наукові інтереси: художньо-технічна творчість молодших школярів, предметно-перетворювальна компетентність, дизайн-освіта, технології трудового навчання, графічний дизайн, комп’ютерна графіка, науково-дослідна робота студентів.

Начальні предмети, які викладає: «Трудове навчання з практикумом», «Методика викладання художньої праці», «Технології викладання трудового навчання», «Основи комп’ютерної графіки. Дизайн-освіта», «Технологія і матеріалознавство. Практикум з художньої праці».

Досягнення: Обрана членом-кореспондентом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (диплом № 084, від 28 жовтня 2011 р.). За результатами наукових рейтингів стала переможцем конкурсу «Молодий науковець року — 2011» Житомирського державного університету імені Івана Франка з психолого-педагогічного напряму (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 27 квітня 2012 року); Призначена незалежним експертом для здійснення експертизи електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОН України № 1461 від 11.12.2014 р.). Нагороджена Почесними дипломами міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2006», «Сучасна освіта в Україні — 2008» за особистий творчий внесок в удосконаленні навчально-виховного процесу, за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику (організатори виставки: Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України). Нагороджена Дипломом третього ступеня Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України (2006 р., м. Київ). Нагороджена грамотами Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р., 2011 р.), Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2011 р.), Житомирської обласної ради (2012 р.), подякою Міністерства освіти і науки України (2014 р.).

Основні друковані праці:

Піддубна Оксана Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, заступник директора навчально-наукового інституту педагогіки з навчально-методичної роботи.

Початок роботи в університеті: 2005 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1992 р. закінчила Желєзногорське художне училище з відзнакою, присвоєна кваліфікація викладача за спеціальністю «викладання образотворчого мистецтва і креслення», (диплом РТ № 729704 від 26.06.1992 року). В 1997 р. закінчила Курський державний педагогічний університет, присвоєна кваліфікація викладача образотворчого мистецтва і креслення за спеціальністю «образотворче мистецтво і креслення» (диплом АБС № 90696187 від 27.06.1997 року). З 1992-2005 рр. працювала вчителем образотворчого мистецтва та креслення в школі № 36. З 2003 рр. переможець ІІ (міського) етапу VІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2003» та переможець ІІІ етапу обласного конкурсу «Учитель року 2003».

Навчання в аспірантурі: в 2008 році закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва». 19 січня 2010 року захистила дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук, рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 26 травня 2010 року, протокол № 8206/4 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика професійної освіти. З 2011 року по теперішній час доцент кафедри етики, естетики та образотворчого мистецтва ННІП Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Інформація про стажування: 2012 рік стажування у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (наказ № 531 від 06.11.2012 року), за темою «Малюнок, живопис у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» (посвідчення № п/н 91 від 05.12.2012 р.).

Кількість публікацій: більше 50 наукових праць.

Наукові інтереси: малюнок, живопис, дизайн, декоративно-прикладне мистецтво та народна художня творчість, у підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Начальні предмети, які викладає: «Малюнок», «Живопис».

Досягнення: Нагороджено Почесною грамотою відділом освіти Житомирської міської ради як переможець ІІ (міського) етапу VІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2003» у номінації «Образотворче мистецтво» (наказ № 1106-к від 25.11.2002 р.). Нагороджено Почесною грамотою управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації як переможець обласного конкурсу «Учитель року-2003» та за високий професіоналізм та результативність педагогічної діяльності (14.02.2003 р.). Нагороджено Почесною грамотою Житомирської обласної адміністрації за багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у розвиток освіти і науки області (2003 р.). В 2003 р. рішенням атестаційної комісії присуджено категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «Вчитель-методист» (посвідчення № 208/б від 23.04.2003 року). Нагороджено грамотою відділом освіти Житомирської міської ради за успіхи в навчанні та вихованні підростаючого покоління та в зв’язку з Днем працівників освіти (2004 р.). Нагороджено дипломом Житомирського державного університету імені Івана Франка за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику та за участь в XI Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні-2008». Нагороджено подяками Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради за активну участь у підготовці та проведенні обласного 3-х денного семінару-практикуму керівників гуртків декоративно-прикладної творчості та керівників гуртків початкового технічного моделювання на тему "Методика виготовлення виробів з паперу«(01.10.2006 р.); за активну участь у підготовці та проведенні обласного семінару-практикуму керівників гуртків декоративно-ужиткової творчості загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на тему «Витинанка» (01.10.2007р.); за активну участь у підготовці та проведенні обласного семінару-практикуму керівників гуртків декоративно-прикладної творчості на тему: «Українська народна іграшка та її роль у вихованні дитини» (20.04.2010 р.). Нагороджено грамотою управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок в науково-дослідну діяльність університету та з нагоди професійного свята Дня науки (23.05.2011 р.). Нагороджено грамотою управлінням культури і туризму Житомирської облдержадміністрації за активну участь у реалізації соціокультурного проекту «Країна дитинства» (01.06.2011 р.). Нагороджено грамотою управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за сумлінну педагогічну працю, високий професіоналізм та креативну методику викладання (01.11.2011 р.). Нагороджено грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2012 р.). Міністерством освіти і науки, молоді та спорту рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва (протокол № 7/02-Д від10.10.2013 р.).

Основні друковані праці:

Шмельова Тетяна Всеволодівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1988 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1985 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів середньої школи (диплом ЛВ № 406841 від 30.06.1985 року).

Навчання в аспірантурі: в 2007 році закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання у молодших школярів» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (ДК № 052505, рішення спеціалізованої вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України від 27.05.2009 року, протокол № 24-06/2) зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Інформація про стажування: 2015 рік у Житомирському інституті культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (наказ по ЖІКМ № 12 від 30.03.15 року). Тема стажування «Методичні основи викладання дисциплін художньо-естетичного циклу» (свідоцтво № 12 СПВ 128555 від 21 квітня 2015 року).

Кількість публікацій: більше 30 наукових праць.

Наукові інтереси: історія образотворчих мистецтв та архітектури, мистецтво скульптури, методика викладання образотворчого мистецтва.

Начальні предмети, які викладає: Образотворче мистецтво з методикою викладання. Історія образотворчого мистецтва. Скульптура та пластична анатомія. Основи композиції. Декоративно-прикладне мистецтво.

Досягнення: Нагороджена почесним дипломом міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2003» за розробку за впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій. Нагороджена Грамотою управління освіти і науки Житомирської міської ради (наказ 215 від 17.05.2010 р.).

Основні друковані праці:

Ямчинська Галина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент. Заслужений працівник культури України.

Початок роботи в університеті: 1977 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1976 році закінчила Орловський педагогічний інститут, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення і праця » та здобула кваліфікацію спеціаліста вчителя образотворчого мистецтва, креслення і праці (диплом Б1 № 161977 від 29.06.1976 року).

Навчання в аспірантурі: в 1991 році закінчила аспірантуру в АПН педагогіки за спеціальністю 13.00.00 — історія педагогіки.

Інформація про стажування: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 25.03.14 р. — 25.04.14 р. Наказ № 30-ОД від 25.03.2014 р. Довідка про стажування № 11-05/164 від 25.04.14 р. Тема: «Ознайомлення з основами напрямами наукових досліджень та навчально-методичними матеріалами науковців інституту педагогічної освіти та освіти дорослих».

Кількість публікацій: більше 50 наукових праць.

Наукові інтереси: Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технологій українського ужиткового мистецтва у професійній діяльності.

Начальні предмети, які викладає: Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей. Художня праця та основи дизайну. Теорія і методика дизайну. Образотворче мистецтво з методикою викладання. Основи вальдорфської педагогіки.

Досягнення: Керівник Малої академії народного мистецтва «Витинанка», що створена на базі навчально-наукового інституту педагогіки. Академія співпрацює з Українським фондом культури та його обласними відділеннями у м. Житомирі. Членами академії є студенти навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Керівник Центру обдарованої дитини при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Керівник творчої лабораторії «Адаптація вальдорфської педагогіки в Україні» всеукраїнського експериментального майданчика при Житомирському обласному відділу освіти.

Майстер народної творчості (постанова колегії № 3/2 Управління культури Житомирської області державної адміністрації від 25.11.1993 року, посвідчення № 047); Майстер декоративно-прикладного мистецтва (постанова Секретаріату Спілки художників України від 31.05.1994 року, посвідчення № 341); Нагороджена почесною грамотою Кабінету Міністрів України (№ 9639 від 25.11.2004 р.); Нагороджена почесною грамотою Житомирської обласної державної адміністрації (жовтень 2007 р.); Заслужений працівник культури України (указ Президента України від 14.10.2009 р. № 831, посвідчення № 4173); Видано 4 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві); Прийнято участь в 1 Міжнародному та 5 Всеукраїнських фестивалях.

Організовано та проведено 7 персональних виставок: Виставка гобеленів «Пейзажі Полісся», Краєзнавчий музей, м. Житомир, квітень 1994 року (56 робіт); Виставка тематичних витинанок «Поліський візерунок», Центр дитячої творчості, м. Львів, жовтень 1998 року (109 робіт); Виставка «Магія квітів», Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека, м. Житомир, травень 2006 року (93 роботи); Різдвяна виставка «Падав сніг на поріг...»; Житомирська обласна універсальна, наукова бібліотека, грудень 2010 року — січень 2011 року (104 роботи); Виставка «Солов’їна казка Полісся», філія Київського музею російського мистецтва, дитяча картинна галерея «Шоколадний будинок», м. Київ, червень 2011 року (115 робіт); Виставка «Поліське дерево життя» у філії Київського музею російського мистецтва, дитяча картинна галерея «Шоколадний будинок», м. Київ, червень 2012 року (94 роботи); Виставка «Поетична та мистецька весна» у філії Київського музею російського мистецтва, дитяча картинна галерея «Шоколадний будинок», м. Київ, березень 2013 року (94 роботи).

Основні друковані праці:

Чернишова Анна Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Дисципліни: ритміка та музичний рух, теорія і методика народно-сценічного танцю, теорія і методика класичного танцю.

Наукові інтереси: професійна підготовка хореографа-педагога.

Інформація: Випускниця Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хореографія». Автор 21 наукової публікації. Член ради молодих науковців ЖДУ.

Рутецький Василь Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: заслужений артист України, доцент, відмінник освіти України.

Дисципліни: оркестровий клас, основний музичний інструмент.

Наукові інтереси: методичні основи організації навчально-виховного процесу в оркестрі народних інструментів.

Інформація: Випускник Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка. Керівник народного колективу «Оркестр народних інструментів» Житомирського державного університету імені Івана Франка, керівник оркестру Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок».

Плющик Єлизавета Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Дисципліни: хорознавство, постановка голосу, хорове диригування.

Наукові інтереси: інноваційні технології в системі мистецької освіти, орхестичне виховання у вальдорфській школі.

Інформація: Випускниця Рівненського педагогічного інституту імені Д. Мануїльського та Московського державного музично-педагогічного інституту ім. Гнесіних. Автор 30 наукових та навчально-методичних праць, зокрема «Мистецька абетка» у трьох томах (гриф МОН); автор музики трьох дитячих опер «Круть і Верть», «Вовчик-братик та лисичка-сестричка», «Рукавичка» (лібрето В. П. Плющика).

Сичевська Валентина Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, відмінник освіти України.

Дисципліни: практикум роботи з вокально-хоровими ансамблям, постановка голосу, хорове диригування.

Наукові інтереси: творчий розвиток особистості засобами вокального мистецтва.

Інформація: Випускниця Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського. Керівник творчої лабораторії «Ансамблевий спів»; керівник народного самодіяльного вокального ансамблю «Елегія», який є лауреатом численних обласних та всеукраїнських конкурсів. У творчому доробку запис 2-х програм на Житомирському обласному телебаченні, 2-х програм на Житомирському обласному радіо; компакт-диск кращих творів у виконанні ансамблю «Елегія». Автор навчально-методичного посібника «Вокальний ансамбль» (гриф МОН).

Травкіна Наталія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужений діяч культури Польщі.

Дисципліни: основний музичний інструмент.

Наукові інтереси: слов’янське музичне мистецтво.

Інформація: Випускниця Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка. Член Всеукраїнської Національної музичної спілки, арт-директор творчої формації «Солісти Полісся». Проводить активну концертну діяльність в Україні та за її межами (Німеччина, Польща). У творчому доробку запис 5-ти компакт-дисків, 3-х програм на Житомирському телебаченні та 3-х телевізійних фільмів.

Новосадова Світлана Артемівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Дисципліни: сольфеджіо, основи композиції, поліфонія.

Наукові інтереси: творча самостійність майбутнього вчителя музики у процесі музично-теоретичної підготовки.

Інформація: Випускниця Житомирського державного університету імені Івана Франка, магістратури та аспірантури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Роговська Єлизавета Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Дисципліни: народознавство та музичний фольклор України, постановка голосу, хорове диригування.

Наукові інтереси: формування патріотичної свідомості української молоді.

Інформація: Випускниця Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Керівник студентської творчої лабораторії «Кобзарський майдан», ансамблю бандуристів. Дипломант всеукраїнських та обласних конкурсів і фестивалів, нагороджена почесними грамотами управління культури.

Федорченко Валентин Кузьмич

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, відмінник освіти України.

Дисципліни: хоровий клас, постановка голосу, хорове диригування.

Наукові інтереси: розвиток творчого мислення студентів у процесі вокально-хорової підготовки.

Інформація: Випускник Одеської державної консерваторії імені А. Нежданової. Художній керівник чоловічого вокального ансамблю «Ретро», студентського вокального ансамблю «ГРАФІКО», лауреат 15 міжнародних конкурсів (у складі хорової капели «Орея»), учасник міжнародних конкурсів та проектів хорової музики, організатор камерного хору «Орфей».

Суботницький Ігор Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, заслужений діяч культури Польщі.

Дисципліни: додатковий музичний інструмент.

Наукові інтереси: естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва.

Інформація: Випускник Рівненського педагогічного інституту ім. Д. Мануїльського. Дипломант міжнародних та всеукраїнських фестивалів, концертмейстер польського вокального ансамблю «Поліські соколи», нагороджений численними почесними грамотами та дипломами. Автор 3 науково-методичних публікацій.

Грушак Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Інформація: Випускниця Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

Одайник Світлана Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Інформація: Випускниця Рівненського державного педагогічного інституту.

Павлоцька Ірина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Інформація: Випускниця Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського.

Тітова Олена Романівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Інформація: Випускниця Рівненського державного педагогічного інституту.

Черній Віктор Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: концертмейстер.

Інформація: Випускник Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя.

Борисенко Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Інформація: Випускниця Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

Світельська Ірина Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант, заслужений діяч культури Польщі.

Інформація: Випускниця Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.