Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Міжнародний центр сучасної музики «Новата»

Міжнародний центр сучасної музики «Новата» (далі — Центр) є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Метою діяльності Центру є міжнародна співпраця у галузі поширення та популяризації сучасної академічної музики та суміжних видів мистецтва; ініціювання і координація науково-дослідних програм у галузі сучасного мистецтва; сприяння сучасному академічному музичному процесу; вивчення проблем, пов’язаних із сучасною академічною музикою України та інших країн; надання допомоги молодим музикантам та музичним діячам; співпраця з українськими та закордонними музичними діячами, мистецькими закладами і міжнародними громадськими організаціями.

Завдання діяльності Центру:

 • ініціювання і координація науково-дослідницьких програм у галузі сучасного мистецтва та сучасних мистецьких практик;
 • надання методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям та іншим партнерам Центру;
 • накопичення, опрацювання та поширення інформації про гранти, стипендії, стажування, конференції, семінари з культурно-мистецької тематики та інші мистецькі проекти серед студентів і викладачів;
 • сприяння створенню зацікавленого культурного середовища серед учнівської та студентської молоді, формування свідомого шанувальника сучасного мистецтва;
 • сприяння творчій самореалізації студентської молоді.

Основними напрямками діяльності Центру є:

 • створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення сучасної академічної музики;
 • презентація ідей та здобутків Центру в друкованих виданнях, мас-медіа та в Інтернеті;
 • встановлення та координація співпраці з кафедрами суміжних наукових дисциплін — естетики, культурології, мистецтвознавства, а також із вітчизняними та зарубіжними освітніми, науковими, концертними установами, з бібліотеками, іншими установами всіх форм власності, з громадськими організаціями;
 • сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів Центру, на курси, стажування, культурні події, а також інші форми підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном;
 • допомога у проведенні наукових досліджень проблем художньої творчості, музичного виконавства, мистецької педагогіки; вивчення образної сфери сучасного музичного мистецтва, його змісту, виразних засобів, жанрового розмаїття та особливостей соціального функціонування;
 • надання консультацій щодо написання курсових, дипломних та кандидатських робіт;
 • рекомендація кращих наукових досліджень до публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • залучення учнівської і студентської молоді до участі в науковій, творчій та організаційній діяльності Центру;
 • координація учнівських слухацьких спільнот учнів ЗОШ м. Житомира та Житомирської обл., студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації;
 • організація наукових, науково-практичних і навчально-методичних конференцій, «круглих столів» з питань сучасної академічної музики;
 • запрошення провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі створення та виконання сучасної музики, визначних діячів музичної педагогіки для проведення лекцій, семінарів, концертів, майстер-класів;
 • організація концертів, вистав, конкурсів, фестивалів, літніх шкіл, спрямованих на популяризацію сучасного академічного музичного мистецтва;
 • сприяння у введенні у науковий обіг, концертну та педагогічну практику нового музичного репертуару.