Навчально-науковий інститут педагогіки

Про інститут Дирекція Кафедри

«Науковець» студентський науковий гурток

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі мистецьких дисциплін і методик навчання у 2000 році викладачем С. В. Олійник було створено гурток «Науковець», членами якого стали студенти, що навчалися за спеціальністю «Початкове навчання. Музика». З відкриттям спеціальностей «Музична педагогіка та виховання», «Музичне мистецтво» до складу гуртка влилися і майбутні вчителі музики.

З того часу молоді науковці працюють над розробкою актуальних тем сучасної педагогічної освіти:

 • музична педагогіка: традиції і сучасність;
 • навчально-виховні можливості арт-педагогіки;
 • художньо-творчий розвиток школярів на уроках музики;
 • творчість композиторів Житомирщини;
 • музична Шевченкіана;
 • музикотерапія;
 • музична обдарованість як чинник професіоналізму вчителя музики;
 • стилістичні особливості музичної мови композиторів-класиків.

До складу гуртка входять студенти 1 — 5 курсів музичних спеціалізацій. Кожен з них має свою наукову тему, яку досліджує весь період навчання у вузі. Готуючись до засідань, вони самостійно працюють у бібліотеках з літературою, професійно використовують можливості інтернету.

Нині деякі з членів гуртка продовжують свій науковий шлях у магістратурах та аспірантурах країни.

За період існування гуртка молоді науковці брали активну участь у роботі Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій в різних педагогічних закладах України (Вінниця, Донецьк, Дрогобич, Житомир, Київ, Ніжин, Умань), а також у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт на теми гуманізму (Київ-2003). За свою плідну роботу студенти були відзначені Подяками, Почесними грамотами та нагороджені пам’ятними подарунками.

Учасники Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2005) з нагородамиПершим самостійним кроком у наукове життя стала участь студентів спеціальності «Початкове навчання. Музика» (Нагорна О., Опанасюк О., Саєць В., Ярошук М.) у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя (2003).У ході конференції секційні засідання чергувалися з майстер-класами з вокалу, диригування, хорового співу, творчими зустрічами з видатними діячами музичного мистецтва — Народною артисткою СРСР Є. Мірошниченко, Заслуженим діячем мистецтв А. Зайцевою та іншими митцями, екскурсією до музею М. Гоголя.

За участь у роботі конференції студенти спеціальності «Початкове навчання. Музика» О. Нагорна, О. Опанасюк, В. Саєць, М. Ярошук були нагороджені Почесними грамотами Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя (2003):

Виступ Тетяни Мотиженець на Пленарному засіданні Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» – Вінниця, 2007Ця поїздка стала початком активної наукової діяльності гуртківців не лише в стінах рідного вузу, але й за його межами.

Доленосною стала участь «Науковців» у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» — Вінниця, 2005, яка започаткувала плідну співпрацю студентів-науковців.

Гості з Житомира та організатори Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» – Вінниця, 2007Особливі стосунки склалися між членами гуртка «Науковець» та молодими дослідниками факультету музичного мистецтва Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Уперше, взявши участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» — Вінниця, 2005, гуртківці стали традиційними учасниками подальших наукових зустрічей — Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» — Вінниця, 2007. Знайомство і плідна співпраця студентів із різних навчальних закладів України, Польщі сприяли виникненню міцних наукових зв’язків між ними.

Наші науковці Марина Пирогова і Тетяна Мотиженець на майстер-класі з писанкарства – Вінниця, 2007Щоразу вражає широта тематики наукових доповідей учасників конференції в ході Пленарного і секційних засідань. Це: і актуальні проблеми мистецької освіти, і відкриття нових сторінок творчості слов’янських композиторів, і дослідження арт-терапевтичних можливостей мистецтва, і цікаві методичні розробки викладання музики в загальноосвітній школі, і вивчення специфічних особливостей гри на різних музичних інструментах та ін.

Традиційним заходом організаторів конференції є майстер-класи з народних ремесел, що проводяться у музеї народознавства при ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

У межах конференції завжди має місце екскурсія до визначних історичних пам’яток Поділля. На цей раз усі гості були запрошені відвідати садибу-музей видатного хірурга, лікаря-педагога з Вінничини М. Пирогова. Учасники конференції (С.В. Олійник, Т. Мотиженець, М. Пирогова) біля будинку, де жив М. Пирогов – Вінниця, 2007

27 вересня 2007 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася студентська наукова конференція «Молодь в історії Житомирщини», присвячена 70-річчю утворення Житомирської області. «Науковець» на конференції представляла студентка 3 курсу ННІ педагогіки спеціальності «Музична педагогіка і виховання» Ю. Тітова з доповіддю «Музична культура Житомирщини».

Урочистий момент нагородження учасників Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» – Вінниця, 2007Плідним для членів гуртка «Науковець» став 2009 рік.

8–9 квітня 2009 року у звітній науковій конференції студентів ЖДУ імені Івана Франка взяли участь такі члени гуртка, як Мінаєв О. («Фортепіанна творчість Ігоря Шамо»), Тітова Ю. («Вища музична освіта в Україні»), Пирогова М. («Методика формування емоційної культури молодших школярів на уроках музики»), Мотиженець Т. («Самореалізація особистості як педагогічна проблема»).

Марина Пирогова та Анжела Головіна – учасники II Всеукраїнської студентської конференції «Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти» (Умань, 2009)Незабаром студенти 5 курсу Головіна А., Мотиженець Т., Пирогова М. взяли участь у роботі II Всеукраїнської студентської конференції «Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти» (16-17 квітня 2009р.), яка проводилася на базі Інституту соціальної та мистецької освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Важливою стороною проведення конференцій є ознайомлення гостей з пам’ятками історичного минулого міста, краю, присвячення їм святкового концерту, залучення до майстер-класів з різних видів мистецтва, організація творчих зустрічей з провідними музикантами та педагогами-дослідниками. Спілкування студентів із молодими і досвідченими науковцями, що з’їхалися з усієї України сприяє їх науковому зростанню, обміну досвідом, утворенню наукових і творчих зв’язків і стимулює до подальшої наукової діяльності. Виступ Марини Пирогової на секційному засіданні (Умань, 2009)

За участь у роботі Пленарного і секційного засідань наші науковці були нагороджені Сертифікатами учасника конференції.

Вручення Головіній Анжелі Сертифікату учасника II Всеукраїнської студентської конференції «Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти» (Умань, 2009)Чудові спогади про наукову конференцію в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини залишила екскурсія у дендропарк «Софіївка». Захоплююча розповідь екскурсовода, прекрасні краєвиди парку стали виразною естетичною крапкою у програмі конференції.

У грудні 2009 року молоді члени студентського гуртка Рой Р. (1 курс) і Прокопчук Д. (2 курс), а також випускники гуртка Мотиженець Т., Пирогова М. і Головіна А. підготували наукові доповіді і взяли участь у роботі Третьої Міжнародної науково-практичної конференції конференції студентів та молодих науковців «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (7-9 грудня 2009р., м. Вінниця).

Екскурсія по всесвітньо відомій «Софіївці» (С.В. Олійник, М. Пирогова, А.Головіна)Тематика підготовлених студентами статей була надзвичайно різноманітна:

 • Соціально-філософський аспект категорії «Художня культура» (Головіна Анжела);
 • Музикотерапія як засіб розвитку особистісної самореалізації (Мотиженець Тетяна);
 • Теоретичні засади використання гри як методу формування емоційної культури молодших школярів (Пирогова Марина);
 • Роль учителя в процесі сприймання музики школярами (Прокопчук Діна);
 • Б. Лятошинський: Житомирський період життя і творчості (Рой Роман).

Особливий інтерес з боку слухачів викликали доповіді Т. Мотиженець і Р. Роя. Студентам ставили запитання, висловлювали рекомендації, аудиторія активно була залучена до дискусії, що відобразило актуальність і своєчасність тематики виступів. На пленарному засіданні Третьої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» – Вінниця, 2009

У ході конференції, після творчої зустрічі з кандидатом мистецтвознавства, професором А. Ф. Завальнюком — дослідником життя і творчості М. Д. Леонтовича, відбулася екскурсія до музею та на могилу композитора (с. Марківка, Теплицького р-ну, Вінницької області). Після цікавої розповіді Анатолія Федоровича, вшановуючи пам’ять видатного митця, учасники конференції перетворилися на великий хоровий колектив, який просто неба, на порозі музею заспівав відомого на весь світ «Щедрика», «Ой з-за гори кам’яної», Ой сивая зозуленька«.

Учасники конференції у музеї М. Д. Леонтовича (с. Марківка, 2009)

Надзвичайно цікавою також була екскурсія «Подільське весілля» в музеї народознавства ВДПУ ім. М. Коцюбинського та майстер-клас із соломкоплетіння, завдяки якому учасники конференції спробували свої сили у цій творчій справі.

Учасники конференції (Прокопчук Д., Олійник С.В, Рой Р., Мотиженець Т.) з кандидатом мистецтвознавства, професором А.Ф. Завальнюком біля музею М.Д. Леонтовича у с. Марківка, 2009

Активною також була і музична програма конференції:

 • концерт лауреата всеукраїнського та міжнародного конкурсів, доцента кафедри струнно-щипкових інструментів Донецької державної музичної академії імені Сергія Прокоф’єва Світлани Білоусової (домра);
 • виступ аматорського фольклорного колективу музичного факультету (фрагмент свята «Андріївскі вечорниці»);
 • творча зустріч з лауреатом регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, Міжнародної премії «Дружба» фольклорним ансамблем «Кралиця» Київського національного університету культури і мистецтв під керівництвом Заслуженого працівника культури України, професора І.Г. Сінельникова;
 • майстер клас з фольклорного співу Заслуженого працівника культури України, професора І. Г. Сінельникова.

За активну участь у науковій діяльності учасники конференції були нагороджені грамотами.

24-25 березня 2010 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка пройшла щорічна звітна наукова конференція студентів. Приємною подією стало нагородження грамотою за наукові досягнення і подарунком студентки 2 курсу (спеціальність «Музичне мистецтво») Прокопчук Діни.