Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Творча лабораторія «Ансамблевий спів»

З метою розвитку художньої освіти молоді, що поєднує у собі два аспекти: вивчення музичних дисциплін, як навчальних предметів, та звернення до активної творчої діяльності старшим викладачем кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, Відмінником освіти України, керівником народного вокального ансамблю «Елегія» В. В. Сичевською на його базі була створена творча лабораторія «Ансамблевий спів», яка сприяє формуванню й вдосконаленню музичних, вокальних навичок, умінь студентів, є основою практичних досліджень та виконання кращих зразків української пісенної традиції.

Створення творчої лабораторії «Ансамблевий спів», як форми музично-естетичного виховання молоді, є надзвичайно своєчасним, оскільки безпосередня участь в діяльності лабораторії значно активізує особистість студента, підвищує ступінь впливу педагога на формування духовного світу студента, його професійної майстерності.

Мета творчої лабораторії полягає у залученні студентів до української та слов’янської музичної культури засобами пісенної творчості, формуванні національного самоусвідомлення студентів і вихованні любові до Батьківщини.

Завданнями курсу є:

  • освоєння специфіки виконавської творчості через безпосередню участь у виконанні;
  • навчання виразному виконанню творів через органічну єдність поезії і музики та через дбайливе відношення до слова;
  • розвиток інтересу до колективного вокального виконання;
  • сприяння формуванню музичного смаку;
  • опанування основами вокальної техніки;
  • оволодіння виразною дикцією, артикуляцією, співочим диханням;
  • виконання співу a’cappella, у супроводі інструментів і під фонограму;
  • донесення образного змісту твору до слухача, проникливого емоційного виконання через дбайливе відношення до слова.

Заняття творчої лабораторії «Ансамблевий спів» сприяють формуванню гармонійно розвиненої, високоморальної і духовно багатої особистості, вихованню у студентів комунікабельності, толерантності і потягу до прекрасного. Також необхідно відмітити, що українська пісенність розвиває почуття пошани і збереження традицій, як національних, так й інших народів світу. В ході роботи творчої лабораторії вихованцям прищеплюються такі якості як: завзятість, цілеспрямованість, сила волі та працьовитість.

Варто акцентувати увагу на тому, що творча лабораторія «Ансамблевий спів» — це студентський колектив, який працює у своїй самобутній концертно-виконавській аурі, яка видозмінюється навколо колективу передусім завдяки періодичній зміні учасників (майже кожного року колектив оновлюється через випуск та набір нових студентів). Проте, незважаючи на зміну складу ансамблю, цілі і завдання яким слідує колектив, залишаються сталими та підкреслюють тяглість традицій ансамблю «Елегія»: донести до глядача красу і глибокий сенс пісні.