Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання була створена у 1988 році. Протягом цього часу кафедрою завідували Ю. В. Гриневич, Є. В. Плющик. І. П. Бочковський, І. В. Баладинська, О. В. Плотницька. Нині кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Михайлівна Піддубна.

В основу освітньої діяльності кафедри покладено принципи гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, пріоритети загальнолюдських цінностей, інтереси національної освіти, а головним завданням є підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі музичного та хореографічного мистецтва. Кафедра є випусковою для підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта», спеціальність Середня освіта (Музичне мистецтво), Середня освіта (Хореографія), Середня освіта (Образотворче мистецтво), Професійна освіта (Дизайн).

Упродовж останніх років науковим напрямком роботи кафедри є «Теорія і методика мистецької освіти».

Викладачами кафедри захищені дисертації:

 • Моісєєва М. А. Спільна музично-виконавська діяльність як засіб формування професійних якостей учителя музики (1999 р.);
 • Олійник С. В. Формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів (2005 р.);
 • Бовсунівська Н. М. Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2005 р.);
 • Плотницька О. В. Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики (2005 р.);
 • Піддубна О. М. Народно-художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2010 р.);
 • Колесник Н. Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів (2007 р.);
 • Шмельова Т. В. Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання у молодших школярів (2009 р.);
 • Луценко В. В. Формування творчої активності майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій (2010 р.);
 • Цюряк І. О. Методика застосування особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики (2010 р.);
 • Чернишова А. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії (2014 р.).

На кафедрі працюють 3 студентські та 2 викладацькі колективи художньої самодіяльності, 2 з яких мають почесне звання народного.

Народний самодіяльний вокальний ансамбль «Елегія» (художній керівник — заслужений працівник освіти України Валентина Сичевська, концертмейстер — Олена Тітова.), був заснований у 1981 році. До його складу входять студенти ННІ педагогіки.

«Елегія» є творчою лабораторією ансамблевого співу, яка сприяє формуванню музичного світогляду студентів, розвитку їх музично-виконавських навичок, базою для вивчення кращих зразків української пісенної творчості та активної художньо-творчої діяльності. Колектив є лауреатом численних всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів, учасником міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, виставок та оглядів народної творчості.

Оркестр народних інструментів (художній керівник і диригент — заслужений артист України Василь Рутецький), був заснований у 1993 році. Репертуар складають твори українських та європейських композиторів. Оркестр є творчою лабораторією для вдосконалення виконавської майстерності студентів. На заняттях оркестру відбувається активний художньо-творчий розвиток студентської молоді. Виконавська діяльність колективу має великий духовний потенціал, сприяє вихованню музичної культури студентів і молоді міста й області. Оркестр народних інструментів є учасником щорічних мистецьких заходів, які проводяться в університеті та у місті.

Камерний хор «Артанія» (художній керівник та диригент — відмінник освіти України Валентин Федорченко). До складу колективу входять студенти Навчально-наукового інституту педагогіки. Репертуар складають твори українських та європейських композиторів.

Хор «Артанія» — учасник щорічних мистецьких заходів, які проводяться в університеті (творчі звіти художніх колективів ВНЗ, тематичні концерти); місті (участь у концертах до Днів Європи 2007, 2008, 2009). Також хор брав участь у Міжнародному хоровому фестивалі «Koszalin Polonijne Lato» 2007, 2009; I Міжнародному Хоровому Фестивалі імені кс. Едмунда Шиманського (м. Мурована Госліна, Польща 2008), ІІІ та ІV Міжнародному фестивалі «Житомирська музична весна» (2011, 2012, 2013), дипломант Всеукраїнського хорового фестивалю-конкурсу до 150-річчя від дня народження Б. Грінченка, Київ 2013 (ІІ місце у категорії «Навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації»), дипломант ІІ Всеукраїнського хорового фестивалю-конкурсу «Грінченківська весна», Київ 2015 (ІІІ місце у категорії «Навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації»), виступ з концертом української хорової музики на Сьомій асамблеї громадянського суспільства Східного партнерства — Київ, 19–21 листопада 2015 року, учасник Всеукраїнського конкурсу «Жайвір скликає друзів» (м. Львів, квітень 2017, Лауреат ІІІ премії) та фестивалю хорового мистецтва «Жайвір скликає друзів» (м. Львів, квітень 2018).

Серед викладацьких колективів кафедри:

 • вокальний квартет викладачів у складі Ірини Цюряк, Єлизавети Роговської, Ірини Грушак та Наталії Борисенко. До творчого доробку ансамблю входять українські народні пісні у супроводі бандури, а також естрадні композиції — пісні Володимира Івасюка, зарубіжні хіти 80–90-х років.
 • творча формація «Солісти Полісся» (керівник — заслужений діяч культури Польщі, член Всеукраїнської Національної музичної спілки Наталія Травкіна). Репертуар артистів складають твори української і польської класичної та народної музики.

Кафедра забезпечує роботу наукового студентського гуртка, 9 проблемних груп:

 • науковий студентський гурток «Проблеми вокально-хорового виконавства» (наукові керівники — старший викладач Є. В. Плющик, викладач В. К. Федорченко);
 • проблемна група «Науковець» (науковий керівник — доцент С. В. Олійник);
 • проблемна група Мала академія «Витинанка» (науковий керівник — заслужений працівник культури України, майстер народної творчості України, доцент Г. В. Ямчинська);
 • проблемна група «Вивчення творчості видатних художників Житомира» (науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Т. В. Шмельова);
 • проблемна група «Сучасна дизайн-освіта майбутніх учителів» (науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Н. Є. Колесник);
 • проблемна група «Ансамблевий спів» (науковий керівник — старший викладач В. В. Сичевська);
 • проблемна група «Олійник живопис» (науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Піддубна);
 • проблемна група «Основи композиції» (науковий керівник — викладач С. А. Новосадова);
 • проблемна група «Дизайн середовища» (науковий керівник — викладач С. М. Фурманюк);
 • проблемна група «Актуальні проблеми підготовки майбутніх хореографів» (наукові керівники — народний артист України, професор кафедри М. С. Гузун, кандидат педагогічних наук, ст. викладач А. М. Чернишова).

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, загальна кількість опублікованих наукових праць сягає 400.

Кафедрою налагоджено міжнародні науково-освітні зв’язки. Так, старший викладач Н. М. Травкіна є Лауреатом III Міжнародного фестивалю Слов’янської музики (Харків), здійснила ряд виїздів з лекціями та лекціями-концертами (Україна, Німеччина, Польща). Доцент М. А. Моісєєва є координатором зв’язків між кафедрою і викладачами мистецьких дисциплін у навчально-виховних закладах міста в рамках проекту «Інтеграція української мистецької освіти в світовий освітній простір» та «Використання інтернет-ресурсів у самостійній підготовці майбутнього вчителя музики». У жовтні 2011 року створено Міжнародний центр сучасної академічної музики «Новата», що є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка. Метою роботи центру є популяризація академічної музики, подальший розвиток кращих зразків українського та світового музичного мистецтва; зміцнення культурних зв’язків й обмін досвідом з провідними культурними центрами України та зарубіжжя.