Навчально-науковий інститут педагогіки

Про інститут Дирекція Кафедри

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання була створена у 1988 році. Протягом цього часу кафедрою завідували Ю. В. Гриневич, Є. В. Плющик. І. П. Бочковський, І. В. Баладинська, О. В. Плотницька. Нині кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Баладинська Ірина Владиславівна.

В основу освітньої діяльності кафедри покладено принципи гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, пріоритети загальнолюдських цінностей, інтереси національної освіти, а головним завданням є підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі музичного та хореографічного мистецтва. Кафедра є випусковою для підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта», спеціальність Середня освіта (Музичне мистецтво), Середня освіта (Хореографія), Середня освіта (Образотворче мистецтво), Професійна освіта (Дизайн).

Упродовж останніх років науковим напрямком роботи кафедри є «Теорія і методика мистецької освіти».

Викладачами кафедри захищені дисертації:

 • Моісєєва М. А. Спільна музично-виконавська діяльність як засіб формування професійних якостей учителя музики (1999 р.);
 • Олійник С. В. Формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів (2005 р.);
 • Бовсунівська Н. М. Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2005 р.);
 • Плотницька О. В. Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики (2005 р.);
 • Піддубна О. М. Народно-художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2010);
 • Колесник Н. Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів (2007);
 • Шмельова Т. В. Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання у молодших школярів (2009);
 • Луценко В. В. Формування творчої активності майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій (2010 р.);
 • Цюряк І. О. Методика застосування особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики (2010 р.);
 • Чернишова А. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії (2014 р.).

На кафедрі працюють 7 студентських і 3 викладацькі колективи художньої самодіяльності, 3 з яких мають почесне звання народного.

Народний самодіяльний вокальний ансамбль «Елегія» (керівник — старший викладач Валентина Сичевська, концертмейстер — Олена Тітова.), був заснований у 1981 році. До його складу входять студенти ННІ педагогіки.

«Елегія» є творчою лабораторією ансамблевого співу, яка сприяє формуванню музичного світогляду студентів, розвитку їх музично-виконавських навичок, базою для вивчення кращих зразків української пісенної творчості та активної художньо-творчої діяльності. Колектив є лауреатом численних всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів, учасником міжнародних, республіканських науково-практичних конференцій, виставок та оглядів народної творчості.

Народний хореографічний ансамбль «Юність» (керівники — народні артисти України Тетяна та Михайло Гузун). Впроваджувана на заняттях ансамблю авторська методика хореографічного навчання сприяє не лише опануванню техніки танцю, а й розвитку художньо-виконавського професіоналізму студентів. Завдяки вишуканій майстерності, філігранній відточеності рухів та щирості сердець виконавців виступи ансамблю привертають увагу глядачів як в Україні, так і за її межами.

Оркестр народних інструментів (художній керівник і диригент — заслужений артист України, доцент Василь Рутецький), був заснований у 1993 році. Репертуар складають твори українських та європейських композиторів. Оркестр є творчою лабораторією для вдосконалення виконавської майстерності студентів. На заняттях оркестру відбувається активний художньо-творчий розвиток студентської молоді. Виконавська діяльність колективу має великий духовний потенціал, сприяє вихованню музичної культури студентів і молоді міста й області. Оркестр народних інструментів є учасником щорічних мистецьких заходів, які проводяться в університеті та у місті.

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у мистецько-просвітницькій діяльності міста і області. Серед колективів кафедри:

 • камерний хор «Артанія» (керівник Валентин Федорченко);
 • тріо бандуристок (керівник Єлизавета Роговська);
 • вокальний квартет «Ретро» (керівник Валентин Федорченко);
 • вокальний ансамбль «Діско Леді» (керівник Єлизавета Роговська);
 • творча формація «Солісти Полісся» (керівник Наталія Травкіна);
 • студентський вокальний ансамбль «ГРАФІКО» (керівник Валентин Федорченко).

Кафедра забезпечує роботу наукового студентського гуртка, проблемної групи та творчих лабораторій:

 • науковий студентський гурток «Орхестичне та музичне виховання у вальдорфській школі» (науковий керівник — старший викладач Є. В. Плющик);
 • проблемна група «Науковець» (науковий керівник — доцент С. В. Олійник) працює над темою «Музично-творчий розвиток школярів на уроках музики». За період з 2000 по 2013 рр. було опубліковано більше 40 студентських наукових робіт. Кращі з них відмічені почесними грамотами, дипломами та цінними подарунками;
 • проблемна група Мала академія «Витинанка» (науковий керівник — заслужений працівник культури України, майстер народної творчості України, доцент Ямчинська Г. В.);
 • проблемна група «Вивчення творчості Житомирських художників» (науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Шмельова Т. В.);
 • проблемна група «Сучасна дизайн-освіта майбутніх учителів» (науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Колесник Н. Є.);
 • творча лабораторія «Кобзарський майдан» (науковий керівник — викладач Є. В. Роговська);
 • творча лабораторія «Проблеми хорового виконавства» (науковий керівник — викладач В. К. Федорченко);
 • творча лабораторія «Ансамблевий спів» (науковий керівник — старший викладач В. В. Сичевська).

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, загальна кількість опублікованих наукових праць сягає 400.

Кафедрою налагоджено міжнародні науково-освітні зв’язки. Так, доцент І. В. Баладинська є головою організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів ім. І. Падеревського, Президентом Житомирського обласного благодійного фонду «Об’єднана Фундація Відродження Польської Національної Пам’яті». Старший викладач Н. М. Травкіна є Лауреатом III Міжнародного фестивалю Слов’янської музики (Харків), здійснила ряд виїздів з лекціями та лекціями-концертами (Україна, Німеччина, Польща). Доцент М. А. Моісєєва є координатором зв’язків між кафедрою і викладачами мистецьких дисциплін у навчально-виховних закладах міста в рамках проекту «Інтеграція української мистецької освіти в світовий освітній простір» та «Використання інтернет-ресурсів у самостійній підготовці майбутнього вчителя музики». У жовтні 2011 року створено Міжнародний центр сучасної академічної музики «Новата», що є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка. Метою роботи центру є популяризація академічної музики, подальший розвиток кращих зразків українського та світового музичного мистецтва; зміцнення культурних зв`язків й обмін досвідом з провідними культурними центрами України та зарубіжжя.