Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри педагогіки
 • Андрагогіка
 • Вища освіта і болонський процес
 • Демократичні основи розвитку вищої освіти України
 • Державні стандарти і якість вищої освіти
 • Дидактичні системи у вищій освіті
 • Диференційований підхід у навчанні
 • Етнопедагогіка
 • Інформаційні технології в освіті
 • Історія новітніх виховних систем вищої школи України
 • Історія педагогіки
 • Компаративна педагогіка вищої школи
 • Методика викладання педагогіки
 • Методика викладання у вищій школі
 • Методологія і методи педагогічних досліджень
 • Моделювання діяльності фахівця
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
 • Основи інклюзивної освіти
 • Основи самоорганізації в професійній діяльності
 • Педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Педагогіка інновацій у вищій школі
 • Педагогіка та історія педагогіки
 • Педагогіка фізичного виховання
 • Педагогічний контроль у системі освіти
 • Системний підхід у вищій школі
 • Теорія і методика виховної роботи
 • Теорія і практика вищої професійної освіти
 • Фізична культура та психологічний тренінг