Паспорт спеціальності

09.00.11 — Релігієзнавство

І. Формула спеціальності

«Релігієзнавство» — галузь науки, яка вивчає філософію релігії, етнологію релігії, історію релігії та релігійної і релігієзнавчої думки, соціологію релігії та тенденції розвитку сучасних релігійних і міжконфесійних процесів.

Наукові дослідження у цій галузі сприятимуть виробленню наукового ставлення до релігії як соціального та духовного явища. Теоретичні дослідження матимуть і практичне значення: прогнозування розвитку інституційних процесів у церквах України, міжконфесійних відносин, а також опрацювання рекомендацій по їх стабілізації і оздоровленню в руслі духовного і національного відродження. удосконалення державно-церковних відносин і здійснення програми українського ейкуменізму. Розробки дозволяють теоретично обґрунтувати доцільність становлення у суспільстві атмосфери толерантності у ставленні до віруючих усіх віровизнань, а також невіруючих і атеїстів, подолання релігійної нетирпимості, фанатизму та екстремізму, використання морального, потенціалу релігії у процесі зміцнення державної незалежності України.

ІІ. Напрямки досліджень:

  1. Філософське осмислення феномена релігії, визначення сутності релігії, розкриття особливостей релігійної свідомості, закономірності відтворення структурних елементів релігії. дослідження головних напрямків сучасної філософії релігії. основних типів філософських вчень про Бога.
  2. Історіософська інтерпретація ролі та місця релігії в історії, культурі, духовності українського народу, особливостей Феномена українського християнства.
  3. Соціологічне дослідження розвитку інституційних процесів у релігійно-церковному комплексі, релігійного відродження, проблем міжконфесійних та державно-церковних відносин, стану буденної релігійної свідомості та ставлення до релігії різних груп і категорій населення, аналіз неорелігій та містики.

ІІІ. Галузі науки, в яких присуджуються наукові ступені: філософські науки.

Паспорт спеціальності 09.00.03 — Соціальна філософія і філософія історії

І. Формула спеціальності

«Соціальна філософія» — галузь науки, яка вивчає закономірності життєдіяльності суспільства, структуру та механізми соціальних процесів.

«Філософія історії» — галузь науки. що досліджує закономірності, «механізм» та чинники перебігу та особливості пізнання історичного процесу.

Наукові дослідження з цієї спеціальності сприяють свідомому, цілеспрямованому використанню умов соціальної, організації життєдіяльності суспільства. виявленню форм і засобів філософського осмислення історичної реальності. Наукові розробки спрямовуються на теоретичне обґрунтування засобів та механізмів стабілізації суспільства в цілому та українського суспільства, зокрема.

ІІ. Напрямки досліджень:

  1. Суспільні процеси та суспільні структури.
  2. Теоретичне обґрунтування ефективності соціальних механізмів та чинників удосконалення соціальних процесів.
  3. Філософський аналіз історичного процесу як розмаїття різномасштабних соціокультурних форм (особистості, соціальних груп, спільноти, цивілізації та тощо).

ІІІ. Галузі науки, в яких присуджуються наукові ступені: філософські науки.