Навчання

Друга вища освіта (перехресний вступ)

 • 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
 • 053 Психологія
 • 013 Початкова освіта
 • 012 Дошкільна освіта
 • 014 Середня освіта (Інформатика)
 • 014 Середня освіта (Фізична культура)

Умови вступу:

 • Прийом здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»;
 • Контрактна форма навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) без відриву від виробництва;
 • Тривалість навчання — 2 роки.

Документи, необхідні для вступу:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • шість підписаних на звороті (ПІП) кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • дві копії ідентифікаційного коду та його оригінал;
 • папка на зав’язках, 2 конверти з марками по Україні;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та їх копії вступник пред’являє особисто.

Випускники отримують диплом державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Зарахування відбувається на підставі фахових іспитів (тестування).

Магістратура

 • 073 Менеджмент (управління навчальним закладом)

Випускники магістратури отримують кваліфікацію фахівця: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Умови вступу:

 • Прийом здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (наявні державні місця), «Спеціаліст», «Магістр»;
 • Навчання без відриву від виробництва;
 • Тривалість навчання — 2 роки.

Фахівець може займати посади (згідно затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти» з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти України від 16.06.93 р. № 204):

 • Керівник школи, школи-дитячого садку, школи-інтернату, дитячого будинку, дитячого будинку-інтернату, інтернату; спеціальної школи-інтернату, ліцею, гімназії, училища фізичної культури;
 • Керівник позашкільного закладу;
 • Директор (завідуючий, начальник), завідуючий відділом, лабораторією, кабінетом;
 • Керівник дитячого дошкільного закладу усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків);
 • Завідувач закладу освіти;
 • Керівник, заступник керівника закладу освіти;
 • Керівник, заступник керівника структурного підрозділу закладу освіти.
 • Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу;
 • Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу;
 • Директор навчально-виховного закладу;
 • Директор курсів підвищення кваліфікації;
 • Директор позашкільного закладу;
 • Директор дошкільного виховного закладу;
 • Директор навчально-виробничого комбінату;
 • Директор навчально-курсового комбінату;
 • Директор навчального (навчально-тренувального) центру;
 • Директор навчального пункту;
 • Директор школи;
 • Директор філіалу;
 • Начальник училища;
 • Начальник курсів підвищення кваліфікації;
 • Начальник навчального (навчально-тренувального) центру;
 • Начальник школи;
 • Начальник філіалу;
 • Декан;
 • Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури);
 • Завідувач бази навчально-наукової;
 • Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка);
 • Завідувач кабінету навчального;
 • Завідувач кафедри;
 • Завідувач курсів;
 • Завідувач лабораторії (освіта);
 • Завідувач позашкільного закладу;
 • Завідувач практики (виробничої, навчальної);
 • Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка);
 • Завідувач кабінету навчального;
 • Завідувач кафедри;
 • Завідувач курсів;
 • Завідувач лабораторії (освіта);
 • Завідувач позашкільного закладу;
 • Завідувач практики (виробничої, навчальної);
 • Керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро;
 • Начальник навчального пункту;
 • Завідувач відділення (декан) у коледжі;
 • Завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.);
 • Завідувач відділу;
 • Завідувач пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.);
 • Завідувач сектора;
 • Начальник відділу;
 • Начальник сектору.

Документи, необхідні для вступу:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • шість підписаних на звороті (ПІП) кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • дві копії ідентифікаційного коду та його оригінал;
 • папка на зав’язках, 2 конверти з марками по Україні;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та їх копії вступник пред’являє особисто.

Гурток «Раннього розвитку дитини» для дітей від 3 до 6 років

Мета діяльності: всебічний розвиток дитини (мовлення, мислення, моторики).

Заняття проходять два рази на тиждень (понеділок, середа) з 17:00 до 19:00 (чотири заняття по 30 хвилин) з логіки, англійської мови, музики та малювання.

Для проведення занять залучаються висококваліфіковані викладачі університету, інших закладів освіти.

Курси з підготовки до вступу у ВНЗ та ЗНО громадян України

В університеті функціонують з 1922 року, на той час мали назву вечірній робітничий факультет імені Жовтневої революції (робітфак), головним призначенням якого була підготовка слухачів для вступу до вузів.

Для проведення занять на курсах підготовки до вступу залучаються висококваліфіковані викладачі університету, інших закладів освіти, провідні науковці.

З 1976 по 2015 рік на курсах навчалося близько 19368 слухачів, більшість з яких стали студентами різних вузів. До нашого університету вступають біля 70% випускників курсів.

Заняття: 8 уроків у суботу, 8 — у неділю.

Підготовка до 4 предметів:

Обов’язково:

 1. Українська мова
 2. Українська література

Та два предмети за Вашим вибором. Можна вибирати наступне поєднання предметів:

 1. Математика + Історія України
 2. Англійська мова + Історія України
 3. Біологія + Історія України
 4. Біологія + Хімія
 5. Математика + Фізика
 6. Англійська мова + Математика

Документи, необхідні для вступу:

 • Копія свідоцтва про народження або паспорту 1-2 сторінка, сторінка прописки та ідентифікаційний номер.
 • 1 фотокартка 3x4.
 • Заява, угода на навчання заповнюється у деканаті. Якщо дитина неповнолітня, угоду складає один з батьків (необхідно мати копії паспорту та ідентифікаційного коду).
 • Оригінал квитанції про оплату за навчання на підготовчих курсах на ПІБ того, хто буде навчатись (оплата здійснюється після написання заяви).

Курси з підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ України здійснюються за напрямками:

 • охорона здоров’я, фізичне виховання, сільськогосподарські та біологічні спеціальності;
 • економічні спеціальності;
 • гуманітарні спеціальності;
 • психологія;
 • математика, механіка;
 • фізика;
 • хімія.

Умови прийому іноземців до університету:

 1. Прийом Іноземців до Університету здійснюється на підставі:
  • Міжнародних договорів України;
  • Загальнодержавних програм;
  • Договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.
 2. Видача Запрошення на навчання (далі — Запрошення).
  • Іноземець має право на в’їзд в Україну з метою навчання в Університеті по Запрошенню державного зразка.
  • Видача Запрошень Іноземцям здійснюється відділом міжнародних та регіональних зв’язків відповідно до чинного законодавства («Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації» від 01.11.2013р. № 1541) на підставі заяви та доданих до заяви та завірених в установленому порядку копій та перекладів українською мовою (за необхідності), паспорта та документа про освіту Іноземця, який виявив бажання здобувати освіту у вищому навчальному закладі, мотиваційного листа та результатів співбесіди. У разі видачі Запрошення третій особі, додаються завірені в установленому порядку копія та переклад українською мовою (за необхідності) паспорта особи, що отримує Запрошення.
  • Іноземець, який отримав Запрошення, після оформлення в’їзної візи у Консульській установі МЗС України, зобов’язаний повідомити Університет про місце і дату в’їзду в Україну.
  • Якщо Іноземець, який отримав Запрошення, за будь-якими обставинами не може в’їхати на навчання — бланк Запрошення повинен бути повернутий до Університету.
 3. Перелік документів, що подаються Іноземцями для вступу, порядок і строки прийому заяв і документів, а також порядок зарахування визначаються пунктами Правил прийому до Університету.
 4. З Іноземцями, які рекомендовані до зарахування на навчання в Університет, укладається договір, який вступає в дію з моменту видання наказу ректора про зарахування на навчання.

Робітничі професії

Курси «Основи художнього манікюру»

Функціонують з 2015 року. Для забезпечення теоретичного та практичного навчання в університеті обладнано спеціальний кабінет. Під час навчання слухачі забезпечуються навчальними інструментами та матеріалами.

Навчання складається з наступних компонентів:

 • «Гігієнічна чистка нігтів»;
 • «Кольорове спектральне коло та його використання»;
 • «Види манікюрів художнього розпису нігтів»;
 • «Художній розпис нігтів на „сухій“ та „мокрій“ поверхнях»;
 • «Художній розпис нігтів лаками та акриловими фарбами»;
 • «Фантазійний манікюр»;
 • «Декоративне оздоблення нігтів».

Термін навчання на курсах: 2 місяці.

Навчання в зручний час у спеціально обладнаному манікюрному кабінеті. Курси проводять досвідчені викладачі-практики, майстри своєї справи.

Документи необхідні для зарахування:

 • ксерокопія паспорта (1-2 сторінка та прописка);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія квитанції про оплату;
 • медична довідка від дерматовенеролога;
 • анкета, угода на навчання (заповнюється на курсах).

Ліцензія: АА № 133321 від 30.04.2015 р.

З питань прийому звертатись за адресою:

10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська 51, к. 4 (гуртожиток № 1),
Центр післядипломної освіти та довузівської підготовки
Контактний телефон: +380 412 42-10-75, +380 96 64-34-920

Курси водіїв автотранспортних засобів категорії «В»

Функціонують з 2003 року. Для забезпечення теоретичного навчання в університеті обладнані кабінети «Будови та технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів», «Правил дорожнього руху і основ безпеки дорожнього руху», «Охорони праці», лабораторія «Будови та технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів». Викладання дисциплін курсів забезпечував Б. Ф. Рачинський, з 2004 року І. В. Ткачевський, з 2013 року В. В. Гальчевський, а з 2014 року В. В. Портной.

Для навчання водінню автомобіля є три навчальних автомобілі ВАЗ-21093, обладнано навчальний майданчик та майданчик для водіння. За час роботи курсів вже випущено 44 групи, тобто водіння автомобіля опанувало близько 1065 чоловік. Набір проводиться постійно.

Необхідні документи для зарахування на курси:

 1. копія паспорта першої, другої сторінки, та сторінки з реєстрацією;
 2. копія ідентифікаційного коду;
 3. шість фотокарток 3x4 (2 фото на мед довідку, 1 фото в індивідуальну книжку, 2 фото в ДАІ, 1 фото в особову справу);
 4. медична довідка для навчання на курсах водіїв;
 5. копія квитанції про оплату;
 6. анкета, угода на навчання (заповнюється на курсах).

З питань прийому звертатись за адресою:

10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська 51, к. 4 (гуртожиток № 1),
Центр післядипломної освіти та довузівської підготовки
Контактний телефон: +380 412 42-10-75, +380 96 64-34-920

Курси (професійно-технічне навчання) перукарів-модельєрів

У 2004 році отримано ліцензію для здійснення курсового навчання з робітничої професії перукар-модельєр. На території університету обладнано сучасну перукарню. Навчання забезпечують викладачі Цвіркун С. В., Свінціцька В. Й. та ін.

Термін навчання на курсах перукарів-модельєрів: 5 місяців.

Навчання в зручний час у спеціально обладнаній навчальній перукарні. Курси проводять досвідчені викладачі, майстри своєї справи, які проходять стажування за кордоном.

Документи необхідні для зарахування:

 • ксерокопія паспорта (1-2 сторінка та прописка);
 • ксерокопія квитанції про оплату;
 • медична книжка;
 • анкета, угода на навчання (заповнюється на курсах).

Ліцензія: АВ № 586317 від 22.07.2011 р.

Теоретичний та практичний курс викладають:

Цвіркун Світлана Володимирівна
Цвіркун Світлана Володимирівна

Посада: викладач.

Освіта: професійно-технічна — «Перукар-модельєр», вища — Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006 рік.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Напрям роботи: професійно-технічна освіта.

Мантик Валентина Йосипівна
Мантик Валентина Йосипівна

Посада: майстер виробничого навчання.

Освіта: професійно-технічна — курси перукарів-модельєрів, 2005 рік, вища — Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2005 рік.

Початок роботи в університеті: 2005 рік.

Напрям роботи: професійно-технічна освіта

Курси (діяльність з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти за оздоровчим напрямом) «Основ лікувального масажу»

У 2007 році університет отримав ліцензію для курсової підготовки з оздоровчого напряму «Основи лікувального масажу».

Підготовка такого роду фахівців зумовлена вимогами сучасного ринку праці. Особлива потреба у започаткуванні цього напряму діяльності обумовлена підготовкою в університеті спеціалістів напряму «Фізичне виховання», спеціальності «Тренер». Випускники цієї спеціальності додатково закінчивши курси зможуть застосовувати набуті знання і вміння при роботі з дітьми в спортивних секціях, фітнес-клубах, спортивних командах тощо.

Навчання проходить у спеціально обладнаному кабінеті, який знаходиться у гуртожитку № 2 (вул. В. Бердичівська, 49).

Термін навчання на курсах: 3 місяці.

Документи необхідні для зарахування:

 • довідка дерматовенеролога;
 • ксерокопія паспорту (1-2 сторінка та сторінка з пропискою);
 • копія ідентифікаційного номера;
 • ксерокопія квитанції про оплату;
 • анкета, угода на навчання (заповнюється на курсах).

Контактний телефон: +380 412 42-10-75

Викладання курсу забезпечують:

Рижовська Наталя Михайлівна
Рижовська Наталя Михайлівна

Посада: викладач теоретичного курсу.
Лікар-фізіотерапевт Житомирської обласної клінічної лікарні ім. І. Гербачевського.

Освіта: Івано-Франківський медичний інститут.

Шутенко Дмитро Анатолійович
Шутенко Дмитро Анатолійович

Посада: викладач практичного курсу.

Освіта: Житомирське медичне училище, Житомирський державний університет імені Івана Франка