Археологічний музей

Археологічний музей історичного факультету було відкрито у 2012 році. Його основою стала колекція доктора історичних наук, професора, академіка І. С. Винокура та колекції, зібрані викладачами і студентами історичного факультету. В експозиції представлені артефакти з раннього палеоліту до пізнього середньовіччя, які походять з пам’яток Житомирщини та окремих населених пунктів України.

В археологічному музеї яскраво висвітлена матеріальна культура енеоліту (трипільська культура) та культура кулястих амфор, крем’яні знаряддя праці бронзового віку, зокрема середньодніпровської культури. Ранній залізний вік ілюструють знахідки, що належали скіфам, давнім грекам та готським племенам. Одну з найбільших частин експозиції відведено матеріальній культурі Київської Русі. Представлені також фотопортрети дослідників пам’яток Житомирщини, археологів С. С. Гамченка, І. Ф. Левицького, К. В. Гончарова, і перших випускників нашого університету, які стали відомими археологами: О. Ф. Лагодовської та Б. А. Тимощука.