Науково-дослідна лабораторія візуальної антропології

Дата створення: 29.08.2014 р.

Керівник: доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Венгерська Вікторія Олексіївна.

Члени лабораторії:

 • Стельникович С. В. — д. істор. н., доцент, професор кафедри історії України;
 • Жуковський О. І. — к. істор. н., доцент, декан історичного факультету;
 • Білобровець О. М. — к. істор. н., доцент, доцент кафедри історії України;
 • Ковальчук І. В. — к. істор. н., доцент кафедри історії України;
 • Максимов О. В. — к. істор. н., старший викладач кафедри історії України;
 • Сичевський А. О. — к. істор. н., старший викладач кафедри історії України;
 • Лисюк К. Б. — старший лаборант кафедри історії України.

Мета: ініціювання, проведення та координація наукових досліджень у галузі історії України, усної історії, демографії, антропології, культурології та соціальних комунікацій; впровадження у практику візуальної теле-, аудіо- та друкованої продукції науково-популярного змісту.

Основні напрямки діяльності:

 • залучення до проведення наукових досліджень викладачів, співробітників, аспірантів, магістрантів та студентів університету;
 • формування архіву усної та візуальної історії Житомира та регіону;
 • організація та проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів;
 • написання та підготовка проектних пропозицій для участі у всеукраїнських та міжнародних грантових програмах у галузі історії України, україністики, усної історії, демографії, антропології, культурології та соціальних комунікацій;
 • сприяння розширенню міжнародної співпраці.

Роботи Лабораторії «Візуальної антропології»: