Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 
Лабораторія з вивчення радянського минулого сталінської доби

Лабораторія є однією з наймолодших в університеті. Свою роботу під керівництвом доктора історичних наук, професора Стародубець Галини Миколаївни вона розпочала тільки у вересні 2016 р.

Одними з головних завдань Лабораторії є:

Ініціювання та координація проведення наукових досліджень з історії сталінізму в СРСР та країнах Східної Європи у контексті напрямків соціальної історії, компаративістики, історичної політології, а саме:

 • залучення до проведення наукових досліджень викладачів, співробітників, аспірантів, магістрантів та студентів університету;
 • формування і координація дослідницьких та проблемних груп;
 • виявлення перспективних дослідників серед студентів і випускників ЖДУ ім. І. Франка та заохочення їх до проведення наукових досліджень у рамках Лабораторії;
 • співпраця з громадськими організаціями, державними установами й організаціями та підприємствами різної форми власності;
 • залучення до оприлюднення й популяризації наукових надбань з історії сталінізму в СРСР та країнах Східної Європи у контексті напрямків соціальної історії, компаративістики, історичної політології традиційних, електронних та новітніх місцевих і Всеукраїнських ЗМІ.

В рамках Лабораторії діє студентська проблемна група: «Сталінізм в теорії і практиці розбудови радянської держави».

Учасники Лабораторії під керівництвом проф. Стародубець Г. М. активно долучилися до розробки основних напрямків дослідження проблеми сталінізму як явища.

Результати роботи Лабораторії уже знайшли своє відображення в процесі підготовки та проведення ІV Всеукраїнської конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого Зимового походу)» (18–19 листопада 2016 р.).

Предметом наукового дослідження студентів стали питання: історичної освіти в СРСР у 30-ті роки; повсякдення сталінської доби; інструменти ідеологічного впливу на суспільну свідомість: радянський плакат, історична наука, засоби масової інформації. Ці, та інші проблеми активно обговорювалися на науково-дискусійному майданчику в рамках конференції.

Впродовж 2018 року лабораторія продовжувала працювати над проблемою «Гендерна політика радянської влади в період сталінського режиму».

В рамках роботи над проблемою було взято інтерв’ю у низки жінок області (Любарський, Коростенський. Олевський, Баранівський. Чуднівський Бердичівський райони) згідно підготовлених анкет.

З метою ознайомлення студентів старших курсів з історіографією проблеми сталінізму та тісно пов’язаних з нею тем, в рамках Лабораторії продовжено, раніше започатковану кафедрою, традицію проведення публічних презентацій найбільш знакових наукових праць. Так, 30 листопада 2016 р. директорка видавництва «Дуліби», д.і.н. проф. М. Гримич презентувала монографію професора Єльського університету Тімоті Снайдера «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним».

22 травня 2018 р., в рамках «Тижня науки» Лабораторія ініцювала проведення круглого столу з обговорення проблеми «Депортаційна політика сталінського режиму» за участю виконавчого директора ГО «Житомирська обласна община вірмен «Еребуні» Ваге Петросяна.

Однією з успішних форм роботи Лабораторії:

 • є підготовка та проведення виховних і культурно-просвітницьких заходів:
  • історико-культурологічного диспуту «„Високе“ і „Нице“ в мистецтві (культура як інструмент маніпуляції суспільною свідомістю в умовах тоталітарного режиму)» (жовтень 2018 р.);
  • «імпровізоване судове засідання, головним обвинуваченим на якому був сталінський режим» (у рамках 85-ї річниці вшанування жертв голодомору 1933 року) (листопад 2018 р.).
 • конкурсних робіт студентами історичного факультету. У 2016 році студент ІІІ курсу факультету Ткачук Дмитро став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920–1950-х років» (науковий керівник проф. Стародубець Г. М.). Тема його наукової роботи — «Молодь як об’єкт боротьби між ОУН та радянською владою на західноукраїнських землях у 1944–1953 роках»;
 • дипломних робіт студентами випускних курсів. Зокрема, в 2017 році до захисту перед державною екзаменаційною комісією свої роботи готують Д. Ткачук «Основні засади молодіжної політики ОУН у висвітленні української підпільної суспільно-політичної думки 1940-х — перша пол. 1950-х років» та М. Франчук «Система „ГУЛАГ“: особливості становлення та функціонування».

В рамках Лабораторії розробляються проблеми, які увійшли до програми спецкурсу «Історія сталінізму», який читає керівник Лабораторії проф. Стародубець Г. М. магістрантам історичного факультету першого року навчання.