Науково-дослідна лабораторія з вивчення радянського минулого сталінської доби

Дата створення: 27.05.2016 р.

Керівник: доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Стародубець Галина Миколаївна.

Члени лабораторії:

  • Власюк І. — к. істор. наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії;
  • Бондарчук М. — аспірант;
  • Войтенко В. — аспірант;
  • Завязун І. — аспірант.

Мета: дослідження проблем з історії СРСР та України в період сталінізму (кінець 1920-х – поч. 1950-х років), вивчення та осмислення сталінізму як явища.

Основні напрямки діяльності:

  • гендерна політика радянської влади в період сталінського режиму;
  • національна політика радянської влади в період становлення сталінізму;
  • релігійна політика сталінського режиму в 1920–1940-х роках;
  • соціальні аномалії в період становлення сталінізму;
  • соціогуманітарні зрушення в західноукраїнському регіоні в період пізнього сталінізму.