Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Проблеми раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»

Науково-дослідна лабораторія «Проблеми раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном» (далі лабораторія) створена на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка як структурний підрозділ університету.

Метою лабораторії є ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі методики навчання іноземної мови на початковому етапі; впровадження у навчально-виховний процес сучасних інноваційних вітчизняних та зарубіжних технологій навчання англійської мови на початковому етапі.

Для досягнення поставленої мети лабораторія: Ініціює та координує проведення наукових досліджень у галузі методики раннього навчання іноземних мов, а саме:

 • залучає до проведення наукових досліджень викладачів, співробітників, аспірантів, магістрантів та студентів університету;
 • формує і координує дослідницькі та проблемні групи:
  1. Проблемна група «Кроки до успіху». Науковий керівник і модератор — проф. Самойлюкевич І. В.;
  2. Проблемна група «Інноваційні технології викладання іноземної мови на ранньому ступені навчання». Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гуманкова О. С.;
  3. Проблемна група «Навчання мови й культури» Керівник кандидат педагогічних наук, доцент Михайлова О. С.;
  4. Дослідницька група «Проблеми навчання іноземної мови учнів початкової школи»;
  5. Дослідницька група «Проблеми навчання іноземної мови дітей дошкільного віку».
 • виявляє перспективних дослідників серед студентів і випускників ЖДУ та заохочує їх до проведення досліджень у рамках діяльності лабораторії;
 • співпрацює з громадськими організаціями, державними установами і організаціями.

На регіональному рівні лабораторія співпрацює з:

 • Житомирська міська гімназія № 3;
 • Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Й. Очерета;
 • Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 імені С. Ковальчука м. Житомира;
 • Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 11;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 25;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 38;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 65 «Родина»;
 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира.

На всеукраїнському рівні лабораторія співпрацює з:

 • МОН України;
 • Лабораторією навчання іноземних мов НАПН України.

На міжнародному рівні лабораторія реалізує наукову співпрацю з:

 • Британською Радою в Україні;
 • Ресурсним центром для викладачів англійської мови при посольстві США в Україні;
 • Корпусом Миру США в Україні.

Лабораторія

 1. проводить наукові дослідження, а саме:
  • організовує проведення науково-методичних досліджень;
  • проводить обробку отриманих матеріалів та публікує їх результати;
  • розробляє методологію проведення досліджень та обробки інформації;
  • впроваджує у навчально-виховний процес результати своїх розробок.
 2. координує наукові дослідження через:
  • надання методичну допомогу дослідникам у галузі раннього навчання іноземних мов;
  • поширення доступну інформацію в галузі професійно-методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової ланки;
  • опрацювання та розповсюдження інформації про перспективні проекти, гранти, стажування, конференції, семінари тощо у галузі методики навчання іноземної мови на початковому етапі;
  • встановлення та координацію співпраці з провідними навчальними закладами, науковими установами в Україні та за її межами;
  • сприяння проведенню дисертаційних робіт за темами лабораторії у провідних наукових центрах України і світу.
 3. вводить в науковий обіг нового наукового матеріалу, а саме:
  • організовує постійний обмін інформацією через публікації, круглі столи та електронну пошту;
  • організовує і проводить регіональні, всеукраїнські та міжнародні конференції, семінари, слухання та круглі столи для науковців та студентів;
  • рекомендує до друку результати досліджень у вітчизняних та закордонних виданнях;
  • розробляє навчальні посібники, підручники, рекомендації щодо впровадження у навчально-виховному процесі та наукові монографії.
 4. впроваджує та розробляє нові технології навчання:
  • розробка і впровадження нових технологій на основі отриманих результатів досліджень із власної ініціативи — Програма безперервного професійного розвитку для вчителів іноземної мови початкової ланки;
  • розробка і впровадження нових технологій на основі державних, університетських чи регіональних замовлень, тем і програм — Видання підручників для початкової школи на замовлення МОН;
  • участь у роботі діяльності робочої групи МОН України з питань оновлення програми з англійської мови для ЗНО.