Науково-дослідна лабораторія «Проблеми раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»

Дата створення: 27.03.2015 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Гуманкова Ольга Сергіївна.

Члени лабораторії:

  • Вознюк О. В. — д. пед. н., доцент, професор кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті;
  • Кравець О. Є. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті;
  • Михайлова О. С. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті;
  • Зимовець О. А. — викладач кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті;
  • Гаращук К. В. — к. пед. н., старший викладач кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті.

Мета: ініціювати, проводити та координувати наукові дослідження у галузі методики раннього навчання іноземної мови; упроваджувати у навчально-виховний процес сучасні інноваційні технології навчання англійської мови в закладах дошкільної та початкової освіти.

Основні напрямки діяльності:

  • проведення науково-методичних досліджень в галузі раннього навчання іноземних мов;
  • надання науково-методичної допомоги студентам та вчителям іноземної мови щодо виконання мікродосліджень у галузі раннього навчання іноземних мов;
  • введення в науковий обіг нових начально-методичних матеріалів та інноваційних технологій раннього навчання іноземних мов шляхом видання щорічного навчально-методичного посібника «Методичний експрес»;
  • створення умов для професійного розвитку студентів, викладачів та вчителів іноземної мови базових навчальних закладів в рамках Програми безперервного професійного розвитку;
  • участь у діяльності робочої групи МОН України з питань розробки Державних стандартів початкової освіти та середньої освіти, освітніх програм з іноземних мов для закладів середньої освіти.