Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Проблеми раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»

Науково-дослідна лабораторія «Проблеми раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном» була створена на кафедрі англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті у квітні 2015 року.

Керівник лабораторії — кандидат педагогічних наук, доцент Гуманкова О. С.

Члени лабораторії:

 • кандидат педагогічних наук, професор Самойлюкевич І. В.;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Михайлова О. С.;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Гаращук К. В.;
 • кандидат педагогічних наук, старший викладач Мазко О. П.;
 • кандидат педагогічних наук, старший викладач Карпенко Є. М.;
 • викладач Зимовець О. А.;
 • викладач Прохорова С. М.

Цілі лабораторії: ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі методики навчання іноземної мови на початковому етапі; впровадження у навчально-виховний процес сучасних інноваційних вітчизняних та зарубіжних технологій навчання англійської мови на початковому етапі.

Для досягнення поставлених цілей лабораторія ініціює та координує проведення наукових досліджень у галузі методики раннього навчання іноземних мов, а саме:

 • залучає до проведення наукових досліджень викладачів, співробітників, аспірантів, магістрантів та студентів університету;
 • формує і координує дослідницькі та проблемні групи:
  1. Проблемна група «Компетентнісний потенціал галузі „Іноземні мови“ в початковій школі». Науковий керівник і модератор — проф. Самойлюкевич І. В.;
  2. Проблемна група «Інноваційні технології викладання іноземної мови на ранньому ступені навчання». Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гуманкова О. С.;
  3. Проблемна група «Навчання мови й культури». Керівник кандидат педагогічних наук, доцент Михайлова О. С.
 • виявляє перспективних дослідників серед студентів і випускників ЖДУ та заохочує їх до проведення досліджень у рамках діяльності лабораторії;
 • співпрацює з громадськими організаціями, державними установами і організаціями.

На регіональному рівні лабораторія співпрацює з:

 • Житомирська міська гімназія № 3;
 • Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Й. Очерета;
 • Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 імені С. Ковальчука м. Житомира;
 • Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 11;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 25;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 38;
 • Житомирський навчально-виховний комплекс № 65 «Родина»;
 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира.

На всеукраїнському рівні лабораторія співпрацює з:

 • МОН України;
 • Лабораторією навчання іноземних мов НАПН України.

На міжнародному рівні лабораторія реалізує наукову співпрацю з:

 • Британською Радою в Україні;
 • Ресурсним центром для викладачів англійської мови при посольстві США в Україні;
 • Корпусом Миру США в Україні.

Напрями діяльності лабораторії:

 1. Проводить наукові дослідження:
  • організовує проведення науково-методичних досліджень;
  • проводить обробку отриманих матеріалів та публікує їх результати;
  • розробляє методологію проведення досліджень та обробки інформації;
  • впроваджує у навчально-виховний процес результати своїх розробок;
  • впроваджує та розробляє нові технології навчання іноземної мови на початковому етапі.
 2. Координує наукові дослідження:
  • надає методичну допомогу дослідникам у галузі раннього навчання іноземних мов;
  • поширює доступну інформацію в галузі професійно-методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової ланки;
  • опрацьовує та розповсюджує інформацію про перспективні проекти, гранти, стажування, конференції, семінари у галузі методики навчання іноземної мови на початковому етапі;
  • встановлює та координує співпрацю з провідними навчальними закладами, науковими установами в Україні та за її межами;
  • сприяє проведенню дисертаційних робіт за темами лабораторії у провідних наукових центрах України і світу.
 3. Вводить в обіг новий науковий матеріал:
  • організовує постійний обмін інформацією через публікації, круглі столи та електронну пошту;
  • організовує і проводить регіональні, всеукраїнські та міжнародні конференції, семінари, слухання та круглі столи для науковців та студентів;
  • рекомендує до друку результати досліджень у вітчизняних та закордонних виданнях;
  • розробляє навчальні посібники, підручники, рекомендації щодо впровадження у навчально-виховному процесі.
 4. Проводить заходи для забезпечення професійного розвитку студентів та вчителів іноземної мови. З 2015 року лабораторія впроваджує програму безперервного професійного розвитку для студентів та вчителів базових навчальних закладів.
 5. Приймає участь у діяльності робочої групи МОН України з питань оновлення програм з англійської мови для початкової школи.