Науково-методична лабораторія «Педагогічна підготовка магістрів»

Дата створення: 23.03.2008 р.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Вітвицька Світлана Сергіївна.

Члени лабораторії:

 • Колесник Н. Є. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Сікора Я. Б. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Танська В. В. — к. пед. н., директор навчально-наукового інституту педагогіки;
 • Усата О. Ю. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Авдєєва О. Ю. — доктор філософії, доцент кафедри хімії;
 • Євдоченко О. С. — доцент кафедри хімії;
 • Мороз О. М. — аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління.

Мета: організація науково-дослідницької діяльності студентів магістратури, а також формування у них готовності до науково-пошукової діяльності, уміння керувати науковим пошуком своїх вихованців; розробка сучасних технологій навчання у закладах вищої освіти.

Основні напрямки діяльності:

 • оволодіння магістрантами поглибленими знаннями з педагогіки вищої школи та уміння інноваційного характеру;
 • підготовку до науково-дослідницької, науково-педагогічної, методичної, управлінської, пошукової діяльності;
 • створення умов для відбору і творчого розвитку обдарованої особистості;
 • підготовку науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах;
 • формування готовності до науково-дослідницької діяльності.