Науково-дослідна лабораторія «Екологічна паразитологія»

Дата створення: 11.11.2016 р.

Керівник: доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Стадниченко Агнеса Полікарпівна.

Мета: якнайефективніше використання наукового потенціалу кафедри для отримання нових знань у галузі паразитології з метою абсолютної необхідності їх врахування при біоіндикації стану довкілля і опрацювання заходів по його збереженню задля досягнення стану сталого розвитку природних екосистем.

Члени лабораторії:

  • Вискушенко Дмитро Андрійович — к.б.н., доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Максименко Юлія Вікторівна — к.б.н., доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Павлюченко Олеся Вікторівна — к.б.н., доцент, завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Киричук Галина Євгеніївна — д. б. н., професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття;
  • Музика Лідія Володимирівна — к. б. н., доцент (б. в. з.) кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Основні напрямки діяльності:

  • екологопаразитологічні дослідження гідробіонтів і наземних видів тварин Житомирського Полісся;
  • виявлення якісної і кількісної характеристик паразитофауни видів-хазяїв;
  • встановлення впливу біотичних і абіотичних чинників середовища на якісний склад фауни паразитів і їх кількісні характеристики;
  • з’ясування значення якісних і кількісних характеристик антропогенного навантаження на середовище задля оцінки ступеню впливу їх на видовий склад, екстенсивність і інтенсивність паразитарної інвазії хазяїв.