Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Дослідження історії Волині»

Науково-дослідна лабораторія «Дослідження історії Волині» розпочала свою роботу з 2008 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка з метою ініціювання, проведення та координації наукових досліджень в галузі вивчення історії Волині (сучасні Волинська та Рівненська області, частково Житомирська, Хмельницька та Тернопільська області).

У лабораторії працюють постійні дослідницькі групи:

 • давня і середньовічна історія Волині;
 • історія Волині у новий час;
 • Волинь у XX ст. — напочатку XXI ст.

Студентська наукова робота

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх фахівців відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній роботі. Завдання науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання навчально-виховних завдань під час роботи у школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі у науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами. У практиці роботи Лабораторії найпоширенішими є такі види студентської науково-дослідної роботи: дослідження, пов’язані з виконанням навчальних завдань; студентські проблемні групи; написання курсових, дипломних та магістерських робіт; участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, організованих на базі історичного факультету тощо.

У березні 2016 р. лабораторія ініціювала обговорення книги Даніеля Бовуа «Російська влада та польська шляхта в Україні 1793-1830» із магістрантами денної форми навчання.

У грудні 2017 р. разом з Літературним музеєм вечір до 120-річчя з дня народження Бориса Тена «Зупинені миттєвості життя».

У листопаді 2018 р. проведено круглий стіл «Етнографічні дослідження на Волині на початку ХХ століття».

Традиційною вже стала щорічна Волинська історико-краєзнавча конференція, в якій беруть участь як викладачі, так і студенти ЖДУ імені Івана Франка та інших українських і зарубіжних вузів:

 • Волинська історико-краєзнавча конференція (2008 р.);
 • ІІ Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція (2009 р.);
 • ІІІ Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція (2010 р.);
 • ІV Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка конференції (2011 р.);
 • V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція (2012 р.);
 • VI Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2013 р.);
 • VIІ Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2014 р.);
 • VIІІ Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2015 р.);
 • ІХ Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2017 р.);
 • Х Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2018 р.);

Студентські наукові доробки оприлюднюються у збірниках наукових праць, що видаються за матеріалами проведених конференцій.

Науково-дослідна лабораторія «Дослідження історії Волині» налагодила співпрацю з Національним університетом «Острозька академія» (кафедра історії України, зав кафедри проф. Трофимович В. В.).

Завідувач лабораторії — к.і.н., доц. Гуцало Людмила Вікторівна.