Лабораторія соціокультурного розвитку та інтеграції дітей і молоді з особливими потребами

Дата створення: 25.11.2011 р.

Керівник: доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Поліщук Олена Петрівна.

Члени лабораторії:

  • Існюк І. В. — аспірант;
  • Андросович О. І. — к. філос. н., доцент, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.

Мета: дослідження інологічних чинників буття, діяльності та творчості людини в соціокультурних зрушеннях і репрезентаціях сучасності, їх ціннісного та праксеологічного значення.

Основні напрямки діяльності:

  • участь у наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах;
  • публікація фахової статті у виданнях України;
  • підготовка до публікації фахової статті у журналах інших країн;
  • рецензування статей, науково-дослідницьких робіт;
  • консультування викладачів, студентів, учнів ЗОШ м. Житомира та області;
  • організація майстер-класів;
  • просвітницька діяльність (публічні лекції) та благодійницька діяльність.