Лабораторія соціокультурного розвитку та інтеграції дітей і молоді з особливими потребами

Дата створення: 25.11.2011 р.

Керівник: доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Олена Поліщук.

Члени лабораторії:

 • Андросович Олена — к. філос. н., доцент, доцент кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Васильєва Крістіна — викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Ковтун Наталія — д. філос. н., доцент, професор кафедри філософії та політології;
 • Колесник Наталія — к. пед.н., доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Максимчук Анатолій — старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Піддубна Оксана — к. пед.н., доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Габрійчук Анастасія — магістрантка;
 • Котвицька Катерина — студентка;
 • Куленюк Діана — магітрантка.

Мета: дослідження інологічних чинників буття, діяльності та творчості людини в соціокультурних зрушеннях і репрезентаціях сучасності, їх ціннісного та праксеологічного значення.

Основні напрямки діяльності:

 • участь у наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах;
 • публікація фахової статті у виданнях України;
 • підготовка до публікації фахової статті у журналах інших країн;
 • рецензування статей, науково-дослідницьких робіт;
 • консультування викладачів, магістрантів, студентів, учнів ЗОШ м. Житомира та області;
 • організація майстер-класів;
 • просвітницька діяльність (публічні лекції) та благодійницька діяльність.