Науково-дослідна лабораторія «Теоретико-методичні засади фізичного виховання та рекреації»

Дата створення: 24.01.2014 р.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення Грибан Григорій Петрович.

Члени лабораторії:

 • Булгаков О. І. — к. н. з фіз. вих. та спорту, доц., завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Мичка І. В. — к. пед. н., доц. викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Жуковський Є. І. — к. пед. н., доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Кафтанова Т. В. — викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Саранча М. П. — викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Опанчук Д. Р. — викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Косенко Н. В. — викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
 • Філіна В. А. — аспірант кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Мета: розробка і впровадження у практику фізичного виховання та рекреації інноваційних здоров’язбережувальних технологій та ініціювання, проведення і координація наукових досліджень в галузі фізичного виховання та рекреації.

Основні напрямки діяльності:

Ініціює та координує проведення наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту, а саме:

 • залучає до проведення наукових досліджень викладачів кафедри, співробітників, аспірантів, магістрантів, студентів університету та тренерів і членів добровільних спортивних товариств, викладачів інших навчальних закладів;
 • формує і координує дослідницькі групи та наукові студентські гуртки;
 • виявляє перспективних дослідників серед студентів і випускників ЖДУ ім. І. Франка та заохочує їх до роботи у рамках лабораторії;
 • співпрацює з громадськими організаціями, державними установами і організаціями та підприємствами різної форми власності.

Проводить наукові дослідження, а саме:

 • організовує проведення лабораторних досліджень;
 • проводить обробку отриманих матеріалів та публікує їх результати;
 • розробляє методологію проведення досліджень, організовує та проводить обробку інформації;
 • впроваджує у виробництво результати своїх науково-методичних розробок.

Координує наукові дослідження, а саме:

 • надає методичну допомогу студентам, магістрам, аспірантам та викладачам у галузі фізичної культури і спорту;
 • поширює доступну інформацію в сфері фізичного виховання студентів;
 • опрацьовує та розповсюджує інформацію про перспективні проекти, гранти, стажування, конференції, семінари тощо у галузі фізичної культури і спорту;
 • встановлює та координує співпрацю з провідними навчальними закладами, науковими установами в Україні та за її межами, Департаментом культури, молоді та спорту Житомирської ОДА, Відділенням Національного олімпійського комітету України в Житомирській області, Обласним відділення з фізичного виховання та спорту МОН України та іншими організаціями.

Вводить в обіг нові наукові матеріали, а саме:

 • організовує постійний обмін інформацією через публікації, всеукраїнські і міжнародні конгреси, конференції, круглі столи та електронну пошту;
 • організовує і проводить конференції, семінари, слухання та круглі столи для науковців та студентів;
 • рекомендує до друку результати досліджень у вітчизняних та закордонних виданнях;
 • розробляє монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації для впровадження їх у виробництво.