Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Теоретико-методичні засади фізичного виховання та рекреації»

Науково-дослідна лабораторія створена на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка як структурний підрозділ університету (зав. лабораторією професор Г. П. Грибан).

Метою лабораторії є розробка і впровадження у практику фізичного виховання та рекреації інноваційних здоров’язбережувальних технологій та ініціювання, проведення і координація наукових досліджень в галузі фізичного виховання та рекреації.

Для досягнення поставленої мети лабораторія:

 1. Ініціює та координує проведення наукових досліджень у галузі фізичного виховання та рекреації, а саме:
  • залучає до проведення наукових досліджень викладачів кафедри, співробітників, аспірантів, магістрантів, студентів університету та тренерів і членів добровільних спортивних товариств, викладачів інших навчальних закладів;
  • формує і координує дослідницькі групи та наукові студентські гуртки;
  • виявляє перспективних дослідників серед студентів і випускників ЖДУ та заохочує їх до роботи у рамках лабораторії;
  • співпрацює з громадськими організаціями, державними установами і організаціями та підприємствами різної форми власності.
 2. Проводить наукові дослідження, а саме:
  • організовує проведення лабораторних досліджень;
  • проводить обробку отриманих матеріалів та публікує їх результати;
  • розробляє методологію проведення досліджень, організовує та проводить обробку інформації;
  • впроваджує у виробництво результати своїх науково-методичних розробок.
 3. Координує наукові дослідження, а саме:
  • надає методичну допомогу студентам, магістрам, аспірантам та викладачам у галузі фізичного виховання та рекреації;
  • поширює доступну інформацію в галузі фізичного виховання та рекреації;
  • опрацьовує та розповсюджує інформацію про перспективні проекти, гранти, стажування, конференції, семінари тощо у галузі фізичного виховання та рекреації;
  • встановлює та координує співпрацю з провідними навчальними закладами, науковими установами в Україні та за її межами, департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Житомирським відділенням Національного олімпійського комітету України, Обласним відділення з фізичного виховання та спорту МОН та іншими організаціями;
  • рекомендує кафедрам факультету фізичного виховання і спорту теми студентських наукових робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських, кандидатських, докторських);
  • сприяє проведенню дисертаційних робіт за темами лабораторії в університеті та у провідних наукових центрах України і світу.
 4. Вводить в обіг нові наукові матеріали, а саме:
  • організовує постійний обмін інформацією через публікації, всеукраїнські і міжнародні конференції, круглі столи та електронну пошту;
  • організовує і проводить конференції, семінари, слухання та круглі столи для науковців та студентів;
  • рекомендує до друку результати досліджень у вітчизняних та закордонних виданнях;
  • розробляє монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації для впровадження їх у виробництво.
 5. Впровадження та розробка нових виробничих технологій:
  • розробка і впровадження методичної системи фізичного виховання студентів у навчально-виховний процес ВНЗ України;
  • розробка і впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання та рекреації на основі отриманих результатів досліджень із власної ініціативи;
  • розробка і впровадження інноваційних технологій на основі державних, університетських чи регіональних замовлень, тем і програм;
  • вивчення історії фізичної культури і спорту на Житомирщині на основі замовлення управління сім’ї, молоді і спорту облдержадміністрації;
  • розробка нової проблеми НОК України «Спорт і навколишнє середовище» на замовлення Житомирського відділення НОК України;
  • розробка і впровадження інноваційних технологій фізичного виховання студентів з особливими потребами;
  • патентування результатів нових наукових даних.