Науково-дослідна лабораторія «Проблеми управління системою фізичного виховання студентів-спортсменів»

Дата створення: 2006 р.

Керівник: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту Ахметов Рустам Фагимович.

Члени лабораторії:

  • Кутек Т. Б. — д. н. з фіз. вих. та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту;
  • Вовченко І. І. — к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту;
  • Яворська Т. Є. — к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту;
  • Шаверський В. К. — к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту.

Мета: експериментально перевірити ефективність вдосконаленої системи управління багаторічною підготовкою спортсменів швидкісно-силових видів спорту.

Основні напрямки діяльності:

  • вдосконалення системи управління параметрами фізичного виховання студентів-спортсменів;
  • формування технічної майстерності студентів-спортсменів засобами інноваційних технологій;
  • удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменів швидкісно-силових видів спорту.